Personvern

1.  Personvernforpliktelse

Beskyttelsen av dine personlige rettigheter i forbindelse med behandling av personopplysningene dine er svært viktig for TB Digital Services GmbH («TBDS»). Vi behandler personopplysninger som samles inn i forbindelse med bruken av RIO «Pocket Fleet»-appen (heretter: appen) utelukkende i samsvar med lovgivning for personvern, særlig EUs generelle personvernforordningen (GDPR) og den tyske personvernloven (BDSG).

2.  TILTENKT BRUK

Appens formål er å gi flåteledere og koordinatorer viktig informasjon for styring av kjøretøyflåten på mobile enheter, for å gjøre dem i stand til å optimalisere bruken av kjøretøyene. Informasjonen brukes særlig til bestemmelse av kjøretøyposisjon og -tilstand, identifikasjon av føreren og til kommunikasjon med føreren via telefon eller e-post. Opplysningene som innhentes av appen, blir bare behandlet i forbindelse med det tiltenkte formålet.

3.  Behandling av personopplysninger i sammenheng med appen

Personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som dreier seg om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dette inkluderer for eksempel informasjon som fornavn, etternavn, telefonnummer og e-postadresse, men også posisjonsdata
eller data om føreraktiviteter.

Rettslig grunnlag for behandling

Vi behandler bare personopplysninger og i den utstrekning dette er i samsvar med gjeldende lovgivning eller den registrerte har gitt sitt uttrykkelige samtykke til denne behandlingen.

Kryptert overføring av informasjon

For å beskytte alle personopplysninger mot uautorisert tilgang, foregår all kommunikasjon mellom appen og serveren vår med kryptering (TLS 1.2 eller bedre).

Appens tilgang til enhetens funksjoner

Appen får tilgang til minnet til brukernes enheter for å lagre HERE-kartmaterialet og for å kunne vise posisjonen til kjøretøyene.

Overføring av opplysninger til tredjepart

Data overføres via Crashlytics og Google Firebase. Annen overføring av brukerens personopplysninger til tredjeparter skjer ikke.

4.  Informasjonskapsler

Denne appen bruker Informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene behandler informasjon som økt-ID og andre data som er nødvendige for en problemfri registrering. Tjenestene Crashlytics og Firebase fra Google brukes til produktoptimalisering (se avsnitt 5 og 6 nedenfor).

5.  Google Crashlytics

Vi bruker feildiagnosetjenesten «Crashlytics», som er levert av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (heretter: Google).

Formål

Crashlytics og feilrapporter som genereres av programvaren brukes til å registrere og evaluere feil. Informasjonen som samles inn i den forbindelse på brukes til vedlikehold og forbedring av appen vår. Hvis det skulle oppstå uventede feil eller appen krasjer mens du bruker den, sendes spesifikk informasjon som enhetstype, operativsystemversjon, dato og klokkeslett for feilen, landet som spørringen kommer fra samt det innstilte språket. Mer informasjon om personvern hos Crashlytics finner du her: https://fabric.io/terms.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingen er nødvendig for å ivareta den overveiende, berettigede interessene til behandlingsansvarlig (jf. personvernforordningen art. 6, nr. 1 bokstav f). Vi har en legitim interesse i å tilby våre kunder et feilfritt produkt og gjøre bruken så enkel og trygg som mulig.

Deaktivering av Crashlytics

Du kan til enhver tid motsette deg databehandlingen gjennom Crashlytics ved å deaktivere innsamling og overføring av bruksdata samt diagnostiske data gjennom Crashlytics i innstillingene for appen. Dette alternativet er deaktivert som standard.

Dataoverføring til tredjeland

Gjennom bruken av Crashlytics, overføres personopplysninger til Google. Google fungerer som en tjenesteleverandør for oss i forbindelse med oppdragsbehandling. Google behandler også personopplysninger i USA og har sluttet seg til avtaleverket Privacy Shield. Mer informasjon om EU-US Privacy Shield finner du på https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.  GOOGLE FIREBASE

For appen vår bruker vi sporingstjenesten «Firebase» som leveres av Google. Firebase bruker sporingsteknologier som gjør det mulig å registrere og evaluere interaksjonen mellom appbrukeren og appen, f.eks. hyppighet og lengde på økter samt navigering gjennom forskjellige menyelementer. Med Google Firebase blir brukerhandlinger (f.eks. klikking på et menyelement) samt informasjon om enhetstype, operativsystemversjon, appversjon og dato for hendelse registrert og sendt til Firebase.

 

Formål

Interaksjonene mellom appbrukere og appen registreres og evalueres for å forbedre og videreutvikle appen samt dens brukervennlighet.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingen er nødvendig for å ivareta den overveiende, berettigede interessene til behandlingsansvarlig (jf. personvernforordningen art. 6, nr. 1 bokstav f). Vår berettigede interesse er å tilby våre kunder et brukervennlig produkt og kontinuerlig videreutvikle dette.

Deaktivering av Firebase

Du kan til enhver tid motsette deg databehandlingen gjennom Firebase ved å deaktivere innsamling og overføring av bruksdata samt diagnostiske data gjennom Google Firebase i innstillingene for appen. Dette alternativet er deaktivert som standard.

Dataoverføring til tredjeland

Firebase samler inn informasjon om bruken av appen og overfører denne informasjonen til Google i Irland eller USA, der den lagres eller behandles. Innsamling og overføring av data til Firebase gjøres alltid anonymisert. Det skjer ingen kjeding med andre brukerdata. Google vil bruke den ovennevnte informasjonen for å evaluere din bruk av appen vår, og for å gi oss andre tjenester relatert til bruken av apper.

For personopplysningene som overføres til USA, har Google sluttet seg til avtaleverket Privacy Shield: www.privacyshield.gov/participant. Mer informasjon om Google Firebase og personvern finner du på www.google.com/policies/privacy/ samt firebase.google.com.

7.  Sikkerhet

Vi treffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet og forsettlig manipulering, tap og ødeleggelse, og for beskyttelse mot uautorisert tilgang. Vår behandling av personopplysninger og våre sikkerhetstiltak blir stadig forbedret i tråd med den teknologiske utviklingen.

8.  SLETTING

I selve appen lagres ingen personopplysninger. Personopplysninger som er nødvendige for appens drift lagres i andre tjenesteprogrammer og er dermed underlagt de respektivt gjeldende slettefristene. I den forbindelse gjelder krav om at personopplysninger skal lagres slik at de slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for formålet de ble innhentet for eller lagringsplikten er oppfylt.

 

9.  DATABEHANDLING

Vi har inngått tilsvarende databehandleravtaler med våre samarbeidspartnere som er ansvarlige for drift av appen og dens funksjoner.
 

10.  Endringer i personvernerklæringen vår

Vi forbeholder oss retten til å endre våre personvernregler og sikkerhetstiltak i den grad dette er nødvendig på grunn av lovbestemmelser eller den teknologiske utviklingen. I slike tilfeller vil vi tilpasse personvernerklæringen vår tilsvarende og informere deg om dette; samt innhente ditt samtykke om nødvendig.

 

11.  Dine rettigheter                                                                                           

Du har følgende rettigheter med hensyn til personopplysningene dine:

a)  Retten til innsyn, i hvilke personopplysninger vi behandler, behandlingsformål, kategorien til de berørte personopplysningene, hvem som har tilgang og den planlagte lagringsperioden (jf. personvernforordningen art. 15).

b) Retten til retting. Du har rett til å få uriktige eller ufullstendige personopplysninger korrigert av den ansvarlige (jf. personvernforordningen art. 16, 17).

c) Retten til sletting eller begrensning. Du har rett til å be om sletting av eller begrenset behandlingen av personopplysningene som er lagret (jf. personvernforordningen art. 17, 18).

d) Retten til dataportabilitet (jf. personvernforordningen art. 20).

e) Retten til å tilbakekalling. Du har til enhver tid og uten å måtte oppgi grunn, rett til å trekke tilbake ditt samtykke (jf. personvernforordningen art. 7, nr. 3).

f) Retten til å inngi en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten (jf. personvernforordningen art. 77).
 

12.  BEHANDLINGSANSVARLIG OG KONTAKT
Hvis du har spørsmål om personvern eller ønsker å utøve dine rettigheter i forhold til denne appen, kan du kontakte: TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München eller på datenschutz@rio.cloud.