Kolofon

Utgiver

TB Digital Services GmbH 
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

Tlf. 00800 / 22 55 07 46
legal@rio.cloud

Bedriftsledelse

Jan Kaumanns
Stefan Heymann

Firmaregister

Amtsgericht München, HRB 234868
MVA-nr. DE 314435023

Merknad

Informasjonen på dette nettstedet blir statig kontrollert og oppdatert. Hverken leverandøren eller TB Digital Services GmbH påtar seg ansvar for innholdet eller garanterer aktualiteten, korrektheten og fullstendigheten av nettstedene som du kommer til via lenkene.

Innholdet og strukturen til dette nettstedet er opphavsrettslig beskyttet. Mangfoldiggjøring av informasjon eller data, særlig bruk av tekster, tekstutdrag eller bildemateriale, krever forhåndssamtykke fra TB Digital Services GmbH, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

TB Digital Services GmbH er hverken forpliktet eller villige til å delta i en tvisteløsningsprosess foran et tvisteløsningsorgan.

© TB Digital Services GmbH