1. Informaţii generale

a) Indicaţii privind protecţia datelor

Protejarea sferei dumneavoastră private în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal este deosebit de importantă pentru TB Digital Services GmbH (TBDS) . TBDS este o filială a TRATON SE. Noi prelucrăm datele personale colectate cu ocazia vizitării site-ului nostru în conformitate cu dispoziţiile legale din ţara în care se află sediul structurii responsabile pentru prelucrarea datelor. De asemenea, TB Digital Services GmbH s-a angajat printr-o directivă obligatorie să asigure o protecţie amplă şi unitară a datelor cu caracter personal. Astfel, în toate filialele din lume din cadrul TB Digital Services GmbH se asigură un nivel de protecţie asemănător cu cel din Germania şi din Uniunea Europeană.

Mai mult, angajaţii noştri sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal furnizate.

b) Organismul responsabil şi persoana de contact

Organismul responsabil pentru datele dumneavoastră în sensul legislaţiei privind protecţia datelor este TBDS.
Pentru întrebări generale şi întrebări referitoare la protecţia datelor, adresaţi-vă persoanei de contact competente la adresa de e-mail: datenschutz@rio.cloud

Sau puteţi utiliza poşta:

TB Digital Services GmbH
Responsabil cu protecţia datelor
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Informaţii despre anunţurile de angajare RIO

a) Pagina de cariere
Prin aceste indicaţii privind protecţia datelor, vă informăm despre tipul de date cu caracter personal pe care le colectăm, procesăm şi utilizăm atunci când vizitaţi pagina noastră de cariere.

„Datele cu caracter personal” sunt toate informaţiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin atribuirea unui identificator precum numele, a unui număr de identificare, a unor date de localizare, a unui identificator digital sau a uneia ori a mai multor caracteristici specifice, expresii ale identităţii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale respectivei persoane.

Scopul paginii de cariere este de a vă pune la dispoziţie informaţii despre posturile vacante din cadrul TBDS.

b) Colectarea informaţiilor generale
Când ne vizitaţi pagina de cariere, se colectează automat informaţii generale. Acestea cuprind tipul browserului, sistemul de operare utilizat, numele domeniului furnizorului dvs. de internet şi altele asemenea. În acest caz, este vorba exclusiv despre informaţii pe baza cărora nu se poate trage nicio concluzie despre persoana dumneavoastră. Mai mult, aceste date sunt de asemenea generate când este accesat oricare alt site de pe internet. Aşadar, nu este vorba aici despre o funcţie specifică a paginii de cariere. Informaţiile de acest tip sunt colectate doar anonimizat şi evaluate de noi statistic. Cu cât înţelegem mai bine preferinţele dvs., cu atât mai uşor găsiţi informaţia pe care o doriţi pe paginile noastre de internet. Pentru mai multe informaţii detaliate, consultaţi pagina noastră privind protecţia datelor.

c) Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt colectate numai în cazul în care dvs. ni le puneţi la dispoziţie, de exemplu, cu ocazia efectuării unei înregistrări.

d) Siguranţă
Datele dvs. sunt protejate de TBDS prin măsuri tehnice şi organizatorice de securitate pentru a evita manipularea accidentală sau intenţionată, pierderea, distrugerea sau accesarea lor de către persoane neautorizate. Măsurile noastre de securitate, ca de exemplu cele privind decriptarea datelor, sunt îmbunătăţite permanent, în funcţie de evoluţia tehnologică.

e) Linkuri către site-urile altor furnizori
Site-ul nostru poate conţine linkuri către site-urile altor furnizori. La momentul inserării linkului, TBDS s-a asigurat că paginile la care se face trimitere în acest mod nu prezentau elemente ilegale de conţinut. TBDS nu poate exercita însă nicio influenţă asupra elementelor de conţinut ale paginilor la care se face referire şi nu le poate verifica în mod curent. De aceea, TBDS nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la conţinutul paginilor la care se face referire, modificate după data postării linkurilor respective. Această declaraţie de confidenţialitate nu este valabilă şi pentru site-urile altor furnizori la care se face trimitere prin linkuri.

f) Fişiere cookie
Informaţii despre fişierele cookie utilizate pot fi găsite pe pagina noastră despre fişiere cookie..

3. Informaţii despre procesul de depunere a unei candidaturi la RIO

a) Posturi vacante şi candidaturi
Nu trebuie să furnizaţi date cu caracter personal doar pentru a afla informaţii despre posturile vacante. Se colectează doar datele menţionate la punctul 2b.

Prin intermediul paginii de cariere obţineţi o imagine de ansamblu asupra posturilor vacante curente. Aici puteţi selecta ofertele individuale de locuri de muncă pentru a accesa fişa specifică a postului, pe care o puteţi descărca şi ca document PDF.

Dacă doriţi să candidaţi pentru o funcţie sau să ne trimiteţi o cerere nesolicitată, veţi găsi informaţii în acest sens în anunţurile de angajare publicate.

Dacă doriţi să ne trimiteţi o cerere nesolicitată prin e-mail, vă rugăm să folosiţi adresa de e-mail people@rio.cloud.

Atunci când primim documentele dvs. de candidatură, presupunem că aţi citit aceste prevederi privind protecţia datelor, care se aplică procesului de depunere a unei candidaturi la RIO.

b) Temeiul legal pentru prelucrare
Temeiul legal pentru colectarea şi prelucrarea datelor îl reprezintă utilizarea informaţiilor dvs. de către TBDS pentru a stabili cu dvs. un raport de muncă (art. 26 alin. 1 teza 1 BDSG).

c) Limitarea destinaţiei de utilizare a datelor cu caracter personal
Utilizăm datele dvs. de profil şi candidatură exclusiv pentru procesul de selecţie în cadrul postului (posturilor) care urmează să fie ocupate.

Datele dvs. pot fi consultate şi de companiile asociate, precum şi de operatorii externi de servicii care furnizează servicii IT de bază, cum ar fi aplicaţii de e-mail şi servere de fişiere şi asigură administrarea tehnică a acestora. Pentru a asigura un nivel crescut de confidenţialitate, s-au încheiat contracte de protecţia datelor cu aceste companii.

d) Stocarea şi ştergerea datelor
Datele candidaturii dvs. sunt necesare pentru o anumită perioadă de timp, pentru a ne permite să implementăm, să exercităm sau să apărăm revendicările legale. Ne bazăm pe art. 17 alin. 3 lit. e din RGPD.

Pentru a vă putea apăra împotriva cererilor nefondate şi a cererilor de despăgubire în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG), documentele de candidatură sunt păstrate pentru o anumită perioadă, chiar şi după ce a fost exprimat dezacordul. Reclamaţiile apărute ca urmare a încălcării interdicţiei de discriminare, în contextul depunerii unei candidaturi, trebuie făcute în scris, în termen de două luni de la primirea respingerii, în conformitate cu art. 15 alin. 4 din AGG. O cerere de despăgubire în conformitate cu art. 15 din AGG trebuie depusă în termen de trei luni de la depunerea cererii în scris, în conformitate cu art. 61b alin. 1 din Legea privind instanţa de muncă (ArbGG).

Pentru a ţine cont de întârzierile, de exemplu, din cauza absenţelor, la trimiterea respingerilor şi la depunerea cererilor sau reclamaţiilor, păstrăm datele candidatului timp de încă două luni.

Ştergerea completă şi irevocabilă a datelor cu caracter personal stocate are loc, aşadar, doar la şase luni după ce respingerea a fost trimisă candidatului.

În cazul candidaţilor care au fost acceptaţi, datele şi documentele candidaturii fac parte din dosarul personal.

4. Drepturile dumneavoastră

Pe lângă dreptul la informare referitoare la datele care vă privesc şi cel de corectare a datelor dvs., aveţi, în măsura în care nu contravine altor reglementări legale, şi dreptul de a şterge şi de a restricţiona procesarea datelor dvs., precum şi dreptul de a obiecta faţă de procesarea respectivelor date. În plus, aveţi şi dreptul portabilităţii datelor.

În cazul în care vă procesăm şi/sau transmitrem datele cu caracter personal în baza consimţământului dvs., aveţi de asemenea dreptul de a revoca acest consimţământ acordat. Prin retragerea consimţământului, nu este afectată legalitatea prelucrării datelor realizate pe baza consimţământului până la momentul retragerii.

Pentru a vă revoca acest consimţământ sau pentru a vă exercita drepturile în legătură cu datele dvs., vă rugăm să contactaţi people@rio.cloud.

Dacă aveţi nemulţumiri, vă puteţi adresa unei autorităţi de protecţie a datelor. În Bavaria, acesta este Oficiul de Stat Bavarez pentru Supravegherea Protecţiei Datelor (pe scurt, BayLDA).

5. Rezervarea drepturilor

Pentru a putea fi în pas cu dezvoltarea continuă a internetului, TBDS îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele indicaţii privind protecţia datelor, în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecţia datelor.

Versiunea: Iunie 2021.