1. Informaţii generale

a) Indicaţii privind protecţia datelor

Protejarea sferei dumneavoastră private în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal este deosebit de importantă pentru TB Digital Services GmbH (TBDS) . TBDS este o filială a TRATON SE. Noi prelucrăm datele personale colectate cu ocazia vizitării site-ului nostru în conformitate cu dispoziţiile legale din ţara în care se află sediul structurii responsabile pentru prelucrarea datelor. De asemenea, TB Digital Services GmbH s-a angajat printr-o directivă obligatorie să asigure o protecţie amplă şi unitară a datelor cu caracter personal. Astfel, în toate filialele din lume din cadrul TB Digital Services GmbH se asigură un nivel de protecţie asemănător cu cel din Germania şi din Uniunea Europeană.

Mai mult, angajaţii noştri sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal furnizate.

b) Organismul responsabil şi persoana de contact

Organismul responsabil pentru datele dumneavoastră în sensul legislaţiei privind protecţia datelor este TBDS.
Pentru întrebări generale şi întrebări referitoare la protecţia datelor, adresaţi-vă persoanei de contact competente la adresa de e-mail: datenschutz@rio.cloud

Sau puteţi utiliza poşta:

TB Digital Services GmbH
Responsabil cu protecţia datelor
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

a) Limitarea destinaţiei şi temeiul legal
TB Digital Services GmbH (TBDS) prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru a executa şi gestiona relaţia contractuală existentă sau care este pe cale să fie stabilită cu dvs. În acest context, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate ca parte a diferitelor activităţi de prelucrare în scopuri diferite.

b) Surse de date
De regulă, datele dvs. cu caracter personal sunt colectate direct de la dvs., ca parte a relaţiei contractuale existente sau care este pe cale să fie stabilită.

c) Obligaţia de a furniza date
Trebuie să furnizaţi persoanei responsabile datele cu caracter personal necesare pentru executarea relaţiei contractuale. Fără această prevedere, TB Digital Services GmbH (TBDS) nu îşi poate îndeplini obligaţiile legale şi nu poate intra în relaţia contractuală.

d) Scopul activităţilor de prelucrare
În cele ce urmează, vă oferim o imagine de ansamblu asupra scopurilor activităţilor noastre de prelucrare:

e) Licitarea pentru servicii şi materiale
Trimiterea cererilor de ofertă, solicitarea ofertelor restante, verificarea comercială şi completă a ofertelor, desfăşurarea negocierilor.

f) Prelucrarea comenzilor (materiale, servicii)
Scrierea, plasarea, expedierea şi urmărirea comenzilor în sistem.

g) Asistenţa furnizorului
Comunicare privind produsele sau serviciile, răspunsuri la întrebări sau solicitări, gestionarea blocajelor şi a riscurilor.

h) Controlul achiziţiilor şi controlul furnizorului de servicii
Cifre pentru furnizori.

i) Îndeplinirea obligaţiilor legale
Respectarea obligaţiilor privind stocarea de date, asigurarea cerinţelor de conformitate prin activităţi de audit (de exemplu, verificarea listei de sancţiuni, a spălării banilor, indicaţii privind încălcările legii, operarea unui sistem de control intern (ICS) şi alte sisteme de monitorizare pentru a asigura corectitudinea proceselor de afaceri)

Datele prelucrate pot fi clasificate în următoarele categorii de date:

 • Date profesionale de contact şi datele organizaţiei (de muncă)
 • Date de utilizare IT
 • Date pentru relaţii personale/profesionale şi caracteristici
 • Date bancare şi despre bonitate
 • Date contractuale

Activităţile de prelucrare menţionate mai sus sunt legitimate de următoarele temeiuri legale:

 • Consimţământul acordat pentru unul sau mai multe scopuri specifice (art. 6 alin. 1 lit. din RGPD)
 • Îndeplinirea contractului sau iniţierea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD)
 • Îndeplinirea obligaţiilor legale (art. 6 alin. 1 lit. c din RGPD)
 • Evaluarea comparativă a intereselor (art. 6 alin. 1 lit.f din RGPD)
  • Existenţa unei relaţii relevante şi adecvate între persoana responsabilă şi persoana în cauză
  • Prevenirea fraudei
  • Publicitate directă
  • Transfer de date în cadrul unui grup de companii în scopuri administrative interne (inclusiv date despre clienţi şi angajaţi)

3. Transmiterea mai departe a datelor cu caracter personal

În anumite cazuri, datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise şi altor entităţi: dacă transmiterea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea sau iniţierea relaţiei contractuale. De asemenea, transmitem datele dvs. cu caracter personal furnizorilor de servicii desemnaţi de noi ca parte a procesării comenzilor. Datele dvs. principale şi de contact sunt transmise pentru a asigura faptul că baza de date este actualizată şi pentru verificarea bonităţii. Alte companii afiliate ale TB Digital Services GmbH (TBDS) pot accesa, de asemenea, această bază de date. Dacă suntem obligaţi să transmitem datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta dispoziţiile legale naţionale, de exemplu transmiterea către autorităţile fiscale, instanţe, auditori, vom îndeplini această obligaţie.

4. Stocarea şi ştergerea datelor

În principiu, ştergem datele dvs. cu caracter personal de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile menţionate mai sus. Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât suntem obligaţi legal să facem acest lucru sau termenele de prescripţie legale sunt încă în vigoare. Acest lucru reiese, de regulă, din obligaţiile legale de a furniza dovezi şi de a ţine evidenţe, care sunt reglementate în Codul civil german (BGB), Codul comercial (HGB) sau în Codul fiscal (AO). În plus, stocarea are loc doar atâta vreme cât există ale obligaţii legale sau contractuale privind stocarea de date.

5. Drepturile dumneavoastră

Pe lângă dreptul la informare referitoare la datele care vă privesc şi cel de corectare a datelor dvs., aveţi, în măsura în care nu contravine altor reglementări legale, şi dreptul de a şterge, precum şi dreptul de a obiecta faţă de procesarea respectivelor date, respectiv dreptul de a restricţiona procesarea datelor dvs. În plus, aveţi şi dreptul portabilităţii datelor. Deoarece vă colectăm şi procesăm datele cu caracter personal în baza consimţământului dvs., aveţi de asemenea dreptul de a revoca acest consimţământ acordat, cu efect pentru viitor. Prin retragerea consimţământului, nu este afectată legalitatea prelucrării datelor realizate pe baza consimţământului până la momentul retragerii. Dacă este necesar, înainte de a vă prelucra solicitarea trebuie să vă verificăm identitatea. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre de a asigura acurateţea şi actualitatea informaţiilor colectate, vor fi stocate unele informaţii incorecte, vom corecta aceste informaţii imediat după primirea unei notificări din partea dumneavoastră. Dacă aveţi nemulţumiri, vă puteţi adresa unei autorităţi de protecţie a datelor.

6. Decizia automatizată

Nu sunt luate decizii în mod automat conform art. 22 par.1,4 RGPD.

7. Securitatea

Datele dumneavoastră sunt protejate de TB Digital Services GmbH (TBDS) prin măsuri tehnice şi organizatorice de securitate pentru a evita manipularea accidentală sau intenţionată, pierderea, distrugerea sau accesarea lor de către persoane neautorizate.

Măsurile noastre de securitate, ca de exemplu cele privind decriptarea datelor, sunt îmbunătăţite permanent, în funcţie de evoluţia tehnologică.

Versiunea: Iunie 2021.