1. Splošne informacije

a) Napotki glede varstva podatkov

Pri obdelavi osebnih podatkov jemljemo varovanje vaših osebnostnih pravic pri družbi TB Digital Services GmbH (TBDS) zelo resno. Družba TBDS je hčerinska družba družbe TRATON SE. Obdelujemo osebne podatke, ki jih zbiramo ob obisku naše spletne strani v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež organ, ki je pristojen za obdelavo podatkov. Poleg tega je družba TB Digital Services GmbH zaradi obvezujoče politike zavezana k obsežnemu in celovitemu varstvu osebnih podatkov. S tem znotraj družbe TB Digital Services GmbH po vsem svetu zagotavljamo raven varstva, ki je primerljiva z varstvom v Nemčiji in Evropski uniji.

Poleg tega so vaši zaposleni zavezani k molčečnosti in varstvu danih osebnih podatkov.

b) Pristojni organ in kontaktna oseba

V smislu pravice do varstva podatkov je za vaše podatke pristojni organ TBDS.
Pri splošnih vprašanjih in vprašanjih na področju varstva podatkov se obrnite na pristojno kontaktno osebo po e-pošti: datenschutz@rio.cloud

ali po pošti na naslov:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Informacije o objavah prostih delovnih mesti družbe RIO

a) Stran za zaposlitev
S temi napotki za varstvo podatkov vas obveščamo o tem, katere morebitne osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo, ko obiščete našo stran za zaposlitev.

Pri tem pomenijo »osebni podatki« katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Namen strani za zaposlitev je, da vam priskrbi informacije o prostih delovnih mestih v družbi TBDS.

b) Zajemanje splošnih informacij
Ko obiščete našo stran za zaposlitev, se samodejno beležijo informacije splošnega značaja. Te informacije vključujejo npr. vrsto spletnega brskalnika, uporabljeni operacijski sistem, ime domene vašega ponudnika internetnih storitev in podobno. Vse to so izključno informacije, po katerih ni mogoče sklepati, da ste to vi. Poleg tega se ti podatki ustvarijo tudi pri vsakem dostopu vsake druge spletne strani na internetu. V tem primeru torej ne gre na specifično funkcijo strani za zaposlitev. Tovrstne informacije zbiramo in statistično analiziramo izključno v anonimizirani obliki. Bolje ko razumemo vaše želje, tem hitreje boste našli želene informacije na naših spletnih straneh. Več podrobnih informacij o tem najdete na naši strani o varstvu podatkov.

c) Zbiranje in obdelava osebnih podatkov
Osebne podatke zbiramo samo, če nam jih ponudite sami, na primer v okviru registracije.

d) Varnost
TBDS vaše podatke načeloma varuje s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, da prepreči naključne ali namerne manipulacije, izgubo ter uničenje podatkov oziroma nepooblaščenim osebam prepreči dostop do vaših osebnih podatkov. Naše varnostne ukrepe, na primer šifriranje podatkov, redno izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem.

e) Povezave do spletnih strani drugih ponudnikov
Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani drugih ponudnikov. Družba TBDS se je v času objave povezav prepričala o tem, da strani, do katerih neposredno vodijo, ne vsebujejo nelegalnih vsebin. Vendar pa družba TBDS nima nobenega vpliva na vsebino povezanih strani in jih ne more neprestano nadzorovati. Zato družba TBDS ne prevzema nobene odgovornosti za vsebine povezanih strani, ki so bile spremenjene po objavi povezav. Ta izjava o varstvu podatkov se ne uporablja za povezana spletna mesta drugih ponudnikov.

f) Piškotki
Informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, najdete na naši strani o piškotkih.

3. Informacije o postopku prijave družbe RIO

a) Prosta delovna mesta in prijava
Če zgolj iščete informacije o prostih delovnih mestih, ni treba posredovati nobenih osebnih podatkov. Zabeležijo se samo podatki, ki so navedeni v točki 2b).

Na strani za zaposlitev boste našli pregled aktualnih prostih delovnih mest. Tukaj lahko izberete posamezne ponudbe prostih delovnih mest in odprete ustrezen opis prostega delovnega mesta, ki ga lahko prenesete v obliki dokumenta PDF.

Če se želite prijaviti na prosto delovno mesto ali nam želite poslati samostojno ponudbo za zaposlitev, boste informacije o tem našli v objavi razpisanega delovnega mesta.

Če nam želite vlogo za samostojno ponudbo za zaposlitev poslati prek e-pošte, nam prijavno dokumentacijo pošljite na e-poštni naslov people@rio.cloud.

Ko prejmemo vašo prijavno dokumentacijo, domnevamo, da ste seznanjeni s temi določbami o varstvu podatkov, ki veljajo za postopek prijave družbe RIO.

b) Pravna podlaga za obdelavo
Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov je uporaba vaših podatkov, kar izvaja družba TBDS, za odločanje o upravičenosti delovnega razmerja z vami (prvi stavek člena 26(1) nemškega zveznega zakona o varstvu podatkov (BDSG)).

c) Omejitev namena uporabe in posredovanja osebnih podatkov
Vaše profilne in prijavne podatke uporabljamo izključno za izbirni postopek v okviru prostega delovnega mesta.

Vaši podatki so vidni tudi povezanim podjetjem in zunanjim ponudnikom storitev, ki zagotavljajo ter tehnično upravljajo osnovne storitve na področju informacijske tehnologije, kot so e-poštne aplikacije in datotečni strežniki. S temi podjetji imamo sklenjene pogodbe o varstvu podatkov, da imamo zagotovljeno visoko raven varstva podatkov.

d) Hramba in brisanje podatkov
Vaši prijavni podatki so potrebni znotraj določenega, zelo predvidljivega časovnega obdobja, da nam omogočijo uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Pri tem se opiramo na tretji odstavek člena 17(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Da se v primeru neutemeljenih zahtevkov in odškodninskih tožb na podlagi nemškega splošnega zakona o enakem obravnavanju (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG) lahko branimo, prijavno dokumentacijo hranimo določeno obdobje po izdaji zavrnitve. Zahtevke zaradi kršitve prepovedi diskriminacije v okviru prijave je treba v skladu s četrtim odstavkom člena 15 zakona AGG vložiti pisno v roku dveh mesecev po prejemu zavrnitve. Odškodninsko tožbo na podlagi člena 15 zakona AGG je treba v skladu s prvim odstavkom člena 61b zakona o delovnih sodiščih (Arbeitsgerichtsgesetz, ArbGG) vložiti v treh mesecih od vložitve pisnega zahtevka.

Zaradi upoštevanja zamud, ki nastanejo na primer zaradi odsotnosti, pri vročanju zavrnitev in vložitvi zahtevkov ali tožb, prijavne podatke hranimo dodatna dva meseca.

Popoln in nepreklicen izbris shranjenih osebnih podatkov se tako izvede šele šest mesecev po odpošiljanju zavrnitve kandidatu.

Pri kandidatih, ki prejmejo odobritev, prijavni podatki in dokumentacija postanejo del osebne kartoteke.

4. Vaše pravice

Poleg pravice dostopa do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, in pravice do popravka vaših podatkov imate, če to ni v nasprotju z zakonsko ureditvijo, tudi pravico do izbrisa in omejitve obdelave vaših podatkov ter pravico do ugovora zoper obdelavo vaših podatkov. Nadalje imate pravico do prenosljivosti podatkov.

Če vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi vaše privolitve, imate poleg tega pravico, da svojo privolitev prekličete. Vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki smo jo izvajali na podlagi privolitve vse do preklica.

Če želite svojo privolitev preklicati ali uveljaviti pravice v zvezi z vašimi podatki, se obrnite na people@rio.cloud.

Morebitne pritožbe lahko vložite pri nadzornem organu za varstvo podatkov. Na Bavarskem je to bavarski deželni urad za nadzor varstva podatkov (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, BayLDA).

5. Pridržek

Zaradi prilagajanja nenehnemu razvoju interneta lahko družba TBDS ta obvestila o varstvu zasebnosti kadar koli prilagodi zaradi upoštevanja zahtev za varstvo podatkov.

Stanje: junij 2021.