Specifikacije storitve Geo

Splošne informacije

Geo je razširitev nadzora voznega parka s ciljem, da stranki zagotovimo podroben pregled trenutnih položajev njenih vozil. K temu se dodajo še funkcije, kot so Point of Interest, Geofences in načrtovanje poti ter daljši čas hrambe podatkov.

Specifikacije

Ko so vozila voznega parka v območju skrbništva RIO nameščena na platformi RIO in je bila zanje prek trgovine Marketplace kupljena storitev Geo, lahko uporabljate naslednje zmogljivosti storitve Geo v okviru nadzora voznega parka:

Funkcionalnost/podatki

Tovornjak MAN

Avtobus MAN

Dostavno vozilo MAN

Vozilo, ki ni MAN (RIO Box v načinu FMS)

Vozila s programsko opremo drugih proizvajalcev

Trenutni položaj vozila, enkrat vsakih 20 sekund z naslednjimi podatki

 • Položaj
 • Voznik
 • Število prevoženih kilometrov
 • hitrost
 • Nivo napolnjenosti rezervoarja

X

X

X

X

Frekvenca in nabor podatkov v odvisnosti od uporabljane strojne opreme

Pri povezavi za

 • posredovanje podatkov sistemom tretjih oseb

X

X

X

X

X

Prikaz podatkov

 • Izbira med prikazom zemljevidov in seznamov

X

X

X

X

X

Načrtovanje poti

 • Vnos začetka/cilja na iskanje naslov ali desni klik na zemljevid/vozilo
 • Vstavljanje vmesnih ciljev
 • Podpora standardnih velikosti tovornih vozil in mer po navedbi stranke
 • Z ali brez upoštevanja aktualnih/zgodovinskih motenj prometa
 • Izračun stroškov cestnin
 • Do tri alternativne poti

X

X

X

X

X

Zgodovina vožnje

 • Prikaz pomembnih dogodkov: prvi/zadnji položaj, kontakt vključen/izključen, vhod/izstop iz območja Geofence, menjava voznika, prestop čez mejo, priključna gred (PTO) vključena/izključena, speljevanje, zaustavljanje
 • Prikaz položaja
 • Dogodki v prikazu tabele ali na zemljevidu
 • Funkcija izvoza (CSV, Excel)
 • podaljšanje časa hrambe in dostopa do podatkov storitve Essentials (glejte specifikacije storitve Essentials) za obdobje največ 25 mesecev

X

X

X

X

X, če so na voljo vsaj podatki o položaju

Point of Interest (POI) in Geofence

 • Ustvarjanje in prikaz ciljev POI po meri stranke
 • Ustvarjanje okroglih ali poligonalnih območij Geofences
 • Funkcija uvoza ciljev POI in okroglih območij Geofences prek CSV
 • Filter za vozila, ki naj bodo prikazana v oknu s podrobnostmi Geofence na zemljevidu
 • Delavnice MAN in servisni partnerji kot cilj POI na zemljevidu

X

X

X

X

X, v odvisnosti od frekvence strojne opreme drugega proizvajalca

Razlike v obsegu podatkov in funkcij v primerjavi z RIO Box za stranke, ki imajo v vozilu vgrajen TBM2 (telematski modul 2):

 • Posredovanje trenutnega položaja vozila 1-krat na minuto brez dveh dodatnih položajev za zgodovino vožnje
 • podaljšanje časa hrambe in dostopa do podatkov storitve MAN Bridge (glejte specifikacije storitve MAN Bridge) za obdobje največ 25 mesecev.
 • Vsi podatki in funkcije, navedeni tukaj, ustrezajo obsegu storitev za vozila z RIO Box.

Tehnični pogoji

Tovornjak MAN

Avtobus MAN

Dostavno vozilo MAN

Vozilo, ki ni MAN (RIO Box v načinu FMS)

Uporaba dodatka RIO Box (njegovo zagotavljanje ni del SPP storitev)

X

X

X

X

Druga možnost:

uporaba modula TBM2 z aktivirano storitvijo MAN Bridge, serijsko vgrajeno ali naknadno vgrajeno v skladu s tehničnimi informacijami MAN TI (njeno zagotavljanje ni del SPP storitev)

X

Pogoj: modul TBM2 z različico programske opreme vsaj 3.2

Za konfiguracijo posredovanja podatkov mora biti vozilo dosegljivo prek radijske povezave in uspešno konfigurirano. Vzpostavitev radijske povezave je možna samo pri prižganem vozilu.

Pri uporabi modula TBM2: za začetek veljavnosti storitve mora biti vozilo za potrebno konfiguracijo dosegljivo prek radijske povezave. Vzpostavitev radijske povezave je možna samo pri prižganem vozilu. Ročno preklapljanje sistema lahko traja več delovnih dni.

Za vozila s programsko opremo drugih proizvajalcev poleg tega velja naslednje.

Vozila s programsko opremo drugih proizvajalcev

Uporabnik je rezerviral ustrezno storitev drugega ponudnika in sprejel njegove SPP.

X

Uporabnik je rezerviral Mixed Fleet Bridge.

X

Za uporabo storitve Geo mora biti delovno mesto opremljeno, kot sledi:

 • namizni računalnik (ga ne zagotovi RIO) s sodobnim operacijskim sistemom in sodobnim spletnim brskalnikom novejše različice.

Drugo

Storitev Geo shranjuje podatke vozila od zadnjega aktiviranja storitve. Če se storitev med tem časom storitev deaktivira, se do tedaj shranjeni podatki hranijo do 25 mesecev – novi podatki tekom storitve Geo se ne generirajo in ne shranjujejo. Podatki se po ponovnem aktiviranju storitve Geo ponovno shranjujejo.


Stanje: 19. 9. 2022