RIO je znamka družbe TRATON GROUP. Pogodbeni dogovori se sklepajo z družbo TB Digital Services GmbH, hčerinskim podjetjem družbe TRATON GROUP.

SPLOŠNI OKVIRNI POGOJI ZA UPORABO PLATFORME

(»SPP platforme«)

Splošni okvirni pogoji za uporabo platforme (SPP) predstavljajo neodplačen okvirni sporazum med družbo TB Digital Services GmbH in njenim uporabnikom za uporabo platforme RIO na naslovu start.rio.cloud. V nadaljevanju je na voljo dokument v vašem nacionalnem jeziku.

Prenesi

POGODBA O OBDELAVI NAROČIL

Pogodba o obdelavi naročil ureja obveznosti obeh strank v zvezi z obdelavo osebnih podatkov naročnika s strani izvajalca v okviru splošnih okvirnih pogojev za uporabo platforme. Podpisano pogodbo za obdelavo naročil pošljite družbi TB Digital Services GmbH (za podrobnosti glejte pogodbo).

Prenesi

NAPOTKI ZA VARSTVO PODATKOV

V zvezi z uporabo platforme RIO in možnih storitev na tej platformi zbiramo in obdelujemo različne osebne podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje določenih namenov. V napotkih za varstvo podatkov so navedene informacije o tem, za katere podatke gre, na kakšen način se obdelujejo in katere pravice imate v zvezi s tem.

Prenesi

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA DOSTOP

V tehničnih zahtevah za dostop so opisani tehnični pogoji, ki so potrebni za uporabo platforme RIO in storitev na platformi RIO.

Prenesi

ODPRTOKODNE LICENCE

Pri RIO so uporabljene naslednje licence Open Source:

RIO Box
Platforma RIO in storitve RIO

Prenesi

ODPRTA KODA DODATKA RIO BOX

Za RIO Box smo uporabili naslednjo kodo:

Prenesi