Specifikacije storitve MAN eManager M

Splošne informacije

MAN eManager M uporabniku omogoča podrobne analize postopkov polnjenja in praznjenja v zvezi z akumulatorjem in porabami energije za njegova baterijska električna vozila.

V zavihku »Pregled« uporabnik vidi povzetek o stanju napolnjenosti svojih vozil in naslednjih časih odhoda, poleg tega pa lahko analizira vrednosti porabe in rekuperacije v paličnih grafikonih za posamezno vozilo ali več vozil.

V zavihku »Zgodovina« lahko uporabnik izbira med zgodovino akumulatorja in zgodovino porabe ter prikaže postopke polnjenja in praznjenja za določeno časovno obdobje in izbrana vozila.

Zgodovina akumulatorja vsebuje vse bistvene informacije o akumulatorju, na primer polnilne in praznilne tokove, napetost akumulatorja, napake pri polnjenju in nekatere druge koristne vrednosti za analizo obnašanja akumulatorja. Zgodovina ponuja popolno preglednost nad obnašanjem akumulatorja in morebitnimi spremembami skozi čas.  
Zgodovina porabe uporabniku omogoča vpogled v razmerje porabe energije, ki je razdeljena na pogon, klimatizacijo in stranski porabnik. Zaradi shranjene zunanje temperature je mogoče vrednosti porabe klimatizacije preprosto interpretirati in jih pri uporabi vozila v prihodnje zmanjšati s ciljno usmerjeno uporabo klimatizacije. V analizi porabe je vzporedno navedena tudi učinkovitost rekuperacije. Z rekuperacijo je mogoče znatno povečati akcijski radij vozila, s čimer se poveča energetska učinkovitost.

MAN eManager M poleg analiz na podlagi zgodovine ponuja tudi razširitev funkcij za upravljanje polnjenja vozila (v primerjavi z MAN eManager S). Stanje napolnjenosti akumulatorja v % in preostalo zmogljivost akumulatorja v km dopolnjuje prikaz v kWh. Poleg tega prikazuje, katera vozila se trenutno vozijo in bi torej morala biti na poti ter katera se ne vozijo. Tako ima uporabnik vselej pregled nad celotnim voznim parkom in natančno ve, kakšno je stanje polnjenja katerega vozila, kakšno je njihovo stanje napolnjenosti akumulatorja ter katera od teh vozil so v načinu vožnje.

Storitev MAN eManager M je mogoče naročiti za MAN Lion’s City E.
Za začetek veljavnosti storitve mora biti vozilo za potrebno konfiguracijo dosegljivo prek radijske povezave.

Specifikacije

Po uspešnem zaključku postopka aktiviranja storitve MAN eManager M je mogoče uporabljati naslednje storitve MAN eManager M za MAN Lion’s City E.

Podatki o vozilu so v zgodovini za posamezno vozilo na voljo šele od dneva naročila storitve. Zgodovina je na voljo za največ 12 mesecev za nazaj.

Funkcionalnost/podatki

MAN Lion’s City E

Diagrami za analizo v zavihku »Pregled«

 • Vrednosti porabe skupaj, za pogon, stranske porabnike in klimatsko napravo v kWh
 • Vrednosti rekuperacije
 • Prevožena razdalja v km

Uporabnik lahko za prikaz diagramov izbere eno ali več vozil in obdobje od najmanj enega dneva do največ 12 mesecev.

X

Zgodovina visokonapetostnega akumulatorja za postopke polnjenja in praznjenja (zavihek »Zgodovina«)

 • Trajanje postopka polnjenja/praznjenja
 • Prikaz napak pri polnjenju in zamud v zgodovini
 • Zmogljivost visokonapetostnega akumulatorja v km/kWh in stanje napolnjenosti visokonapetostnega akumulatorja v % na začetku zadevnega postopka
 • Količina absorbirane/izpraznjene energije v kWh
 • Polnilni in praznilni tokovi v amperih (povprečni, minimalni, maksimalni)
 • Napetost visokonapetostnega akumulatorja v voltih (povprečna, minimalna, maksimalna)

Uporabnik lahko za prikaz zgodovine akumulatorja izbere eno ali več vozil in časovno obdobje od najmanj enega dneva do največ 12 mesecev za nazaj.

X

Zgodovina porabe za postopke polnjenja in praznjenja (zavihek »Zgodovina«)

 • Trajanje postopka polnjenja/praznjenja
 • Količina absorbirane/izpraznjene energije v kWh
 • Skupna poraba v kWh
 • Porabljena energija (poraba) za pogon, stranski porabnik in klimatizacijo v kWh
 • Zunanja temperatura v °C (povprečna, minimalna, maksimalna)
 • Prevožena razdalja za postopke praznjenja v km

Uporabnik lahko za prikaz zgodovine porabe izbere eno ali več vozil in časovno obdobje od najmanj enega dneva do največ 12 mesecev za nazaj.

X

Razširjene najnovejše informacije o visokonapetostnem akumulatorju

 • Zmogljivost akumulatorja v km in kWh
 • Stanje napolnjenosti akumulatorja v %
 • Stanje vožnje (vozilo na poti)

X

Informacije o prenosu podatkov

Vse podatkovne točke, vključene v razširjen nabor funkcij storitve MAN eManager M, se ob vklopu kontakta ali v načinu polnjenja vsakih 5 minut prenesejo v sistem RIO. Aktualnost prikazanih informacij lahko uporabnik kadar koli preveri na podlagi časovne oznake v tabeli.

Tehnični pogoji

Za uporabo storitve MAN eManager M morajo biti vozila opremljena, kot sledi:

MAN Lion’s City E

Uporaba dodatka RIO Box
(njegovo zagotavljanje ni del SPP storitev)

X

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

ePTM (electric Power Train Manager)

X

Oprema delovnega prostora uporabnika:

 • namizni računalnik (ga ne zagotovi MAN) s sodobnim operacijskim sistemom in sodobnim spletnim brskalnikom novejše različice.

Stanje: 19. 9. 2022