Specifikacije storitve MAN eManager S

Splošne informacije

MAN eManager S je storitev za upravljanje polnjenja, ki uporabniku omogoča, da vnaprej načrtuje čase odhoda za svoja vozila. Zlasti pri ekstremnih temperaturah in po potrebi lahko opcijsko ogrevanje oz. hlajenje (uravnavanje temperature) potniškega prostora pripomore k temu, da ne pride do zmanjšanja akcijskega radija zaradi klimatizacije. Tako je temperatura potniškega prostora primerna že, ko avtobus odpelje z dvorišča.

V upravljanju polnjenja lahko uporabnik izbere takojšnje ali časovno programirano polnjenje.

Pri takojšnjem polnjenju se vozilo vedno začne polniti takoj, ko je povezano s polnilno postajo in je elektrika na voljo. Uporabnik lahko v pregledu v sistemu RIO vidi, kako dolgo po priključitvi na polnilno postajo se bo vozilo še polnilo, da bo akumulator 100% napolnjen.

Pri časovno programiranem polnjenju lahko uporabnik v skladu s svojim voznim načrtom shrani različne čase odhodov za posamezna vozila. Naslednji načrtovani čas odhoda se prenese v vozilo. Ko je vozilo povezano s polnilno postajo, se postopek polnjenja samodejno zažene ob optimalnem času, tako da je vozilo pripravljeno za vožnjo v času odhoda. Če vozilo tik pred časom odhoda povežete s polnilno postajo, se polnjenje samodejno začne, vendar vozilo morda ne bo pripravljeno za vožnjo ob želenem času odhoda. Med drugim se v tem primeru uporabniku v pregledu v sistemu RIO prikaže nov, zapozneli čas odhoda. Po končanem postopku polnjenja se naslednji načrtovani čas odhoda prenese v vozilo.

Če pri takojšnjem ali časovno programiranem polnjenju pride do napake in ima vozilo to informacijo na voljo, se to uporabniku prikaže v sistemu RIO.

Poleg upravljanja polnjenja se uporabniku prikažejo pomembne informacije o akumulatorju, kot so stanje polnjenja (odklopljeno, povezano, polnjenje, napolnjeno, napaka, ni znano), napolnjenost akumulatorja v % in električni akcijski radij v km.

Storitev MAN eManager S je v polnem obsegu na voljo za MAN Lion’s City E, medtem ko je zmanjšan obseg v ponudbi tudi za MAN eTGE.

Za začetek veljavnosti storitve mora biti vozilo za potrebno konfiguracijo dosegljivo prek radijske povezave.

Specifikacije

Po uspešnem zaključku postopka aktiviranja storitve MAN eManager S je glede na tip vozila mogoče uporabljati naslednje storitve MAN eManager S.

Funkcionalnost/podatki

Pregled nad vsemi e-vozili (za katera je naročena storitev MAN eManager S) voznega parka v tabeli z naslednjimi informacijami:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Napolnjenost akumulatorja/State of Charge (SoC) v %
(frekvenca: 5 min)

X

X

Predviden akcijski radij v km
(frekvenca: 5 min)

X

X

Vidno je stanje polnjenja visokonapetostnega akumulatorja za posamezno vozilo:

Odklopljeno (vozilo ni povezano s polnilno postajo)

X

X

Povezano (vozilo je povezano s polnilno postajo)

X

X

Polnjenje (vozilo je povezano s polnilno postajo in se polni)

X

X

Napolnjeno (vozilo je povezano s polnilno postajo in je do konca napolnjeno)

X

X

Napaka (vozilo je povezano s polnilno postajo, pri polnjenju je prišlo do napake)

X

Neznano (trenutno stanje polnjenja ni znano)

X

X

Prikaz preostalega časa polnjenja

X

Prikaz shranjene, v vozilu sprejete konfiguracije polnjenja

X

Prikaz pripravljenosti za vožnjo po končanem postopku polnjenja

X

Prek storitve MAN eManager S ob ustrezni izbiri v sistemu RIO vaše vozilo samodejno sproži naslednje funkcije vozila:

nastavitev konfiguracije polnjenja visokonapetostnega akumulatorja za posamezno vozilo v sistemu RIO (vozilo se vedno napolni do stanja napolnjenosti akumulatorja = 100 %)

Pri izbiri načina polnjenja:

  1. Takojšnje polnjenje
    Pri tej konfiguraciji se vozilo vedno začne polniti takoj, ko je povezano s polnilno postajo in je elektrika na voljo.
  2. Časovno programirano polnjenje
    S to konfiguracijo lahko uporabnik ustvari več časovnikov. Eno časovno programiranje pri tem vsebuje najmanj en dan v tednu in natanko en čas odhoda.
X

Pri izbiri načina klimatizacije:

Uporabnik lahko za posamezno vozilo nastavi ogrevanje oz. hlajenje (uravnavanje temperature) potniškega prostora za takojšnje polnjenje (vklop/izklop). Pri tem lahko vozilo od polnilne postaje prejme več energije.

X

Predpogoj za prenos podatkov

MAN Lion’s City E

Če vozilo ni v stanju »Kontakt vključen« ali »Polnjenje«, lahko pribl. vsakih 60 minut prejme nove konfiguracije polnjenja. Tako lahko po pošiljanju konfiguracije polnjenja vozilu traja do 60 minut, da vozilo to prejme in pošlje povratne informacije sistemu RIO.

Če vozilo npr. zaradi izpadov električnega omrežja nima povezave z mobilnim omrežjem, se konfiguracija polnjenja ne prenese. Uporabnik lahko kadar koli in tudi v tem primeru zažene takojšen postopek polnjenja neposredno na vozilu.

Informacije o napolnjenosti akumulatorja in o ocenjenem akcijskem radiju se ciklično posredujejo na 5 minut in so prikazane v sistemu RIO. Vse druge informacije, kot so stanje polnjenja (odklopljeno, povezano, polnjenje, napolnjeno, napaka, ni znano), prikaz pripravljenosti za vožnjo in prikaz preostalega časa polnjenja, se posredujejo v sistem RIO in so prikazane glede na dogodek.

MAN eTGE

Vozilo posreduje podatke, če je kontakt vključen in je vzpostavljena povezava z mobilnim omrežjem.

Tehnični pogoji

Za uporabo storitve MAN eManager S morajo biti vozila opremljena, kot sledi:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Uporaba dodatka RIO Box (njegovo zagotavljanje ni del SPP storitev)

X

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

ePTM (electric Power Train Manager)

X

Telematski modul LINK 640 podjetja Webfleet

X

Oprema delovnega prostora uporabnika:

  • namizni računalnik (ga ne zagotovi MAN) s sodobnim operacijskim sistemom in sodobnim spletnim brskalnikom novejše različice.

Stanje: 19. 9. 2022