Opis storitve MAN ServiceCare M

Splošne informacije

Storitev MAN ServiceCare M je storitev za samostojno ali proaktivno upravljanje vzdrževanja. Ta storitev je na voljo za celoten vozni park.

Samodoločljivo upravljanje vzdrževanja nudi največjo fleksibilnost. Odločite sami, katere podatke o vzdrževanju želite posredovati pogodbeni delavnici MAN in tako privarčujte s časom ali pa podatke o vzdrževanju upravljajte kar sami. 

Proaktivno upravljanje vzdrževanja vam zagotavlja premišljeno načrtovanje in inteligentno združevanje predvidenih rokov vzdrževanja ter tako poskrbi za prvovrstno vzdrževanje vašega vozila. Rezultat tega so maksimalna razpoložljivost vozila, višja vrednost vnovične prodaje in lažje vsakodnevno poslovanje.

V vsakem primeru vam želimo zagotoviti optimalno razpoložljivost voznega parka.

Poleg tega imate prek spleta ves čas vpogled v stanje vzdrževanja, termine, komponente, ki jih je treba popraviti, in sporočila o napakah (prenos prek aplikacije MAN Driver) ter boste prek elektronske pošte obveščeni o prihodnjih vzdrževanjih. Poleg podatkov o vzdrževanju se prenašajo podatki o nivojih napolnjenosti goriva, raztopine AdBlue, motornega olja in tekočine za spiranje. Prenese se tudi stanje zavornih oblog ter – če je na voljo sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPM) – podatki o aktualnih tlakih v pnevmatikah.

Za informacije o vzdrževanju so na voljo obstoječe komponente, npr. zamenjava motornega olja in letni pregled. V vsakem primeru je obseg podatkov, ki jih je mogoče posredovati, odvisen od posamezne konfiguracije vašega vozila.

Poleg podatkov, ki jih pošlje vozilo, lahko uporabnik ustvari svoje komponente za vzdrževanje in jih časovno določi. Tako lahko npr. načrtuje vzdrževanje nadgradenj ali dodatna vzdrževanja, pogojena z uporabo.

Specifikacije

Ko so vozila voznega parka v območju skrbništva RIO nameščena na platformi RIO in je bila zanje prek trgovine Marketplace kupljena storitev MAN ServiceCare M, lahko uporabljate naslednje storitve MAN ServiceCare M za različne kategorije vozil:

Funkcionalnost/podatki

Tovornjak MAN

Avtobus MAN

MAN Van

Vozilo, ki ni MAN (RIO Box v načinu FMS)

Osnovni podatki v MAN ServiceCare

 • Podatki o vozilu
 • Servisne pogodbe
 • Podaljšanje garancije
 • Naročanje storitev MAN ServiceCare
 • Dodelitev servisne delavnice

X

X

Delno
na voljo

Delno
na voljo [1]

Pogled statusa vseh vzdrževalnih komponent, ki so na voljo

X

X

X (FMS standard)

X (FMS standard) [2]

Prikaz intervala prevoženih kilometrov oz. datuma do naslednjih vzdrževalnih del

X

X

X (FMS standard)

X (FMS standard)

Samodoločeno upravljanje vzdrževanja in popravil Posredovanje vzdrževalnih komponent pogodbeni delavnici MAN ali prevzem koordinacije in popravil v lastni režiji

X

X

Delno na voljo

X

Prikaz stanja napolnjenosti

 • AdBlue
 • Motorno olje
 • Gorivo
 • Tekočina za spiranje

X

X

Delno na voljo [3]

Prikaz stanja zavornih oblog

X

X

Ni na voljo

Ni na voljo

Prikaz tlaka v pnevmatikah (če je na voljo sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah MAN TPM)

X

X

Seznam s prijavljeno škodo iz aplikacije MAN Driver App (sporoči jo voznik)

X

Ni
na voljo

Seznam komponent za vzdrževanje, specifičnih za stranko, vključno z datumom zapadlosti.

X

X

X

X

Pri tovornjakih s telematskim modulom 2 (TBM2) je treba dodatno aktivirati proizvod »MAN Bridge«, v primerjavi z RIO Box pa lahko nastanejo naslednje omejitve (glejte opis storitve MAN Bridge):

 • odstopanja v kakovosti podatkov/razpoložljivosti podatkov/lastnostih pošiljanja,
 • odstopanja v obsegu funkcij v primerjavi z RIO Box/brez uporabe bodočih izboljšav.

Predpogoj za prenos podatkov

Podatki o vzdrževanju in drugi podatki o stanju se enkrat dnevno posredujejo in shranijo v oblaku. Vedno se prikaže najaktualnejše obstoječe stanje. Za prenos podatkov o vozilu mora biti kontakt vozila vključen, motor pa izključen. To stanje mora trajati nekaj sekund, da se lahko izvede inicializacija krmilnikov in s tem prenos signala. Poleg tega mora biti vzpostavljena mobilna povezava med oddajno enoto RIO in platformo.

Tehnični pogoji

Za uporabo storitve MAN ServiceCare M morajo biti vozila opremljena, kot sledi:

 

Tovornjak MAN

Avtobus MAN

MAN Van

Vozilo, ki ni MAN (RIO Box v načinu FMS)

Uporaba dodatka RIO Box/TBM3 (njegovo zagotavljanje ni del SPP storitev)

X

X

X

X

Druga možnost:

Uporaba modula TBM2 z različico programske opreme od 3.2 naprej in aktivirana storitev MAN Bridge (informacijo o različici programske opreme modula TBM2 dobite pri svoji servisni točki MAN)

X

Ni
na voljo

Ni
na voljo

X

Za uporabo storitve MAN ServiceCare M mora biti delovno mesto opremljeno, kot sledi:

 • namizni računalnik (ga ne zagotovi MAN) s sodobnim operacijskim sistemom in sodobnim spletnim brskalnikom novejše različice.

Drugo

Podatki morda niso prikazani ali pa so prikazani samo v delnem obsegu, odvisno od tipa vozila, konfiguracije vozila in posameznega telematskega modula (»TBM«). S TBM je mišljen modul RIO-Box ali pri tovornjaku tudi TBM2. Poleg pogodbene delavnice MAN lahko podatke v namene zagotavljanja kakovosti storitve MAN ServiceCare M vidi tudi zadevna državna prodajna organizacija MAN. 

Storitev MAN ServiceCare je na voljo v naslednjih državah: Belgija, Bolgarija, Danska, Nemčija, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Hrvaška, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Švica, Slovaška, Slovenija, Španija, Češka, Madžarska, Ciper.


[1] Preneseni podatki o vozilu FMS ter dodelitev servisne delavnice

[2] Preneseni podatki o vzdrževanju FMS

[3] Podatki, ki so na voljo: AdBlue, gorivo


Stanje: 19. 9. 2022