SPP za aplikacijo Pocket Fleet

 1. Predmet pogojev uporabe
  1. Obravnavani SPP storitev urejajo pravno razmerje uporabnika aplikacije Pocket Fleet z družbo TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19–21, D-80807 München, Nemčija (v nadaljevanju: »TBDS«).
  2. Pocket Fleet je za uporabnika brezplačna aplikacija, ki uporabniku aplikacije Pocket Fleet zagotavlja izbrane informacije in funkcije različnih storitev, ki so optimizirane za uporabo na majhni mobilni končni napravi (pametnem telefonu). Obseg podatkov in funkcij je odvisen od obsega plačljivih storitev, ki jih je treba zakupiti. Funkcije izhajajo iz naslednjih storitev: Geo in Timed. Uporabnik te mobilne aplikacije je isti uporabnik kot pri spletni aplikaciji.
  3. Stroške telekomunikacij, ki nastanejo pri uporabi aplikacije Pocket Fleet, krije posamezna pogodbena stranka iz pogodbe s ponudnikom telekomunikacijskih storitev za mobilno končno napravo.
 2. Registracija
  Pogoji za uporabo aplikacije Pocket Fleet so, da je uporabnik ali naročnik:
  • na platformi RIO registriran kot uporabnik in
  • je na platformi RIO registriral vozila in voznike.
 3. Obseg storitev
  Pocket Fleet omogoča dostop do izbranih informacij in funkcij storitev Geo in Timed, optimiziranih za mobilno uporabo, če so izpolnjene zahteve za uporabo iz točke 2. Obseg omenjenih storitev je v primeru mobilne uporabe omejen; za to glejte specifikacije storitev aplikacije Pocket Fleet.
 4. Uporaba in tehnične zahteve
  1. Uporaba aplikacije Pocket Fleet je dovoljena izključno v okviru predvidenega obsega funkcij in za namene opravljanja storitve. Uporabnik se bo vzdržal zlasti:
   1. izvajanja vsakršnih manipulacij aplikacije Pocket Fleet, ki lahko vplivajo na njeno delovanje;
   2. širjenja informacij prek aplikacije Pocket Fleet, ki kršijo veljavno pravo in pravila lepega vedenja, zlasti diskriminatornih, rasističnih, nasilnih in pornografskih vsebin ali vsebin, ki kršijo osebne pravice tretjih oseb, ter pozivanja h kaznivemu dejanju.
  2. Družba TBDS si pridržuje pravico, da uporabnika v primeru kršitev izključi iz nadaljnje uporabe aplikacije Pocket Fleet in izbriše vsebine, ki jih je razširil. Uporabnik oprosti družbo TBDS vseh zahtevkov tretjih oseb, ki so nastali pri kršitvah teh SPP storitev s strani uporabnika.
  3. Za uporabo aplikacije Pocket Fleet potrebujete pametni telefon z operacijskim sistemom iOS ali Android z najnovejšo različico operacijskega sistema.
 5. Pravice do vsebin
  Uporabniku pripadajo vse vsebine, ki jih je ustvaril z aplikacijo Pocket Fleet. Uporabnik jamči, da vsebine, ki jih je ustvaril, ne kršijo pravic tretjih oseb.
 6. Programska oprema
  1. Uporabnik soglaša, da lahko z uporabo aplikacije Pocket Fleet osnovna programska oprema občasno prenese in namesti novosti, posodobitve in dodatne funkcije družbe TBDS, ki so namenjene izboljšanju oz. nadaljnjemu razvoju programske opreme.
  2. Uporabnik ne bo spreminjal izvorne kode družbe TBDS, ustvarjal del, ki so izpeljana iz nje, je ne bo povratno prevajal ali je poskušal ekstrahirati na drugačen način.
  3. Pregled licenc, ki se uporabljajo za storitev, najde uporabnik v aplikaciji pod točko Nastavitve > Licence.
 7. Spremembe
  1. Družba TBDS bo uporabnika pravočasno obvestila o načrtovanih spremembah teh SPP storitev, da se lahko uporabnik odloči, ali želi po spremenjenih pogojih še naprej uporabljati aplikacijo Pocket Fleet, in v tem primeru poda svoje soglasje za spremembo.
  2. Če se uporabnik ne strinja s spremembami teh SPP storitev, mora prekiniti z uporabo aplikacije Pocket Fleet.
 8. Odgovornost
  Družba TBDS je v primerih pogodbene in nepogodbene odgovornosti odgovorna za naklepna kazniva dejanja in kazniva dejanja iz hude malomarnosti v skladu z zakonskimi določbami.

  Če je to zakonsko dopustno, je družba TBDS odgovorna le pri kršitvi pogodbenih obveznosti, pri čemer njihova izpolnitev šele omogoča ustrezno izvajanje pogodbe in se lahko uporabnik redno zanese na spoštovanje teh obveznosti (kardinalne obveznosti), in sicer omejeno na odškodnino za predvidljivo in neposredno škodo ter škodo, tipično za pogodbo. Odgovornost za posredno škodo je izključena.
 9. Prenehanje
  Uporabnik ima pravico kadar koli prenehati uporabljati aplikacijo Pocket Fleet. Družba TBDS ima pravico, da uporabnika v primeru kršenja teh pogojev uporabe kadar koli takoj izključi iz uporabe aplikacije Pocket Fleet.
 10. Veljavno pravo, pristojno sodišče
  Velja pravo Zvezne republike Nemčije, pri čemer je izključena konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. V kolikor se uporabnik šteje za porabnika, velja njegova domovinska pravica, če je ta bistvena in za uporabnika ugodnejša.

  Pristojno sodišče je sodišče v Münchnu.
 11. Drugo
  1. Spremembe in dopolnitve teh SPP storitev morajo biti v pisni obliki. To velja tudi za dogovor o preklicu zahteve po pisni obliki.
  2. Ti SPP storitev so pripravljeni v jezikih zadevnih držav, pri čemer je v primeru protislovij verodostojen nemški original.
 12. Napotki
  Nepritrjena ali nepravilno pritrjena mobilna končna naprava se lahko pri nenadnem voznem ali zavornem manevru ter pri nezgodi v notranjosti vozila zaluča in povzroči poškodbe. Zato svojo mobilno končno napravo vedno pravilno pritrdite zunaj območja odpiranja zračne blazine ali pa jo varno spravite.

  Uporaba aplikacijskih programov med vožnjo lahko odvrne pozornost od dogajanja v prometu, s čimer se poveča nevarnost nezgode.

  Upoštevajte navodila za uporabo vaše mobilne končne naprave.

Stanje: 19. 9. 2022