PREČO RIO?

Pretože svet sa každým dňom otáča o niečo rýchlejšie. Pretože sa všetko stáva prepojenejším a odvetvie dopravy musí na to reagovať. A predovšetkým preto, že RIO je oveľa viac než len reakcia, je to možnosť spoluutvárať tento nový svet a profitovať z neho. RIO zastrešuje na svojej otvorenej platforme na báze cloudu globálny dodávateľský reťazec: Od odosielateľa cez špedíciu a dopravné firmy, subjektov prekládky, disponentov a vodičov až po príjemcov. RIO tak sústreďuje digitálne riešenia kompletného ekosystému v oblasti dopravy a logistiky – a napokon robí všetko oveľa transparentnejším a efektívnejším. Preto RIO.

The Platform

PLATFORMA PRE CELÝ SVET ODVETVIA LOGISTIKY. A TO NAOZAJ?

RIO JE ODPOVEĎOU

na mnoho otázok, ktoré ešte nikto nepoložil. RIO je otvorená platforma na báze cloudu, nezávislá od výrobcov, ktorá chce významne posunúť dopredu celosvetový ekosystém dopravy a logistiky. Uznávame, je to odvážny výrok – my tomu ale veríme. A ešte dôležitejšie je, že na tom pracujeme každý deň. 

Vo videozázname si môžete pozrieť vyjadrenia zákazníkov o platforme RIO.

RIO JE NEZÁVISLÉ.

RIO je prvá transparentná platforma pre nákladnú dopravu, ktorá pracuje nezávisle od značky vozidla a telematického systému. RIO tak sústreďuje digitálne služby pre celý ekosystém dopravy a logistiky a všetkých jeho účastníkov. 

RIO ROBÍ DÁTA SKUTOČNE INTELIGENTNÝMI.

RIO kombinuje informácie o ťahači, prívese, nadstavbách, vodičovi a zákazke s údajmi o doprave, počasí a navigácii. Výsledok: Cenné odporúčania týkajúce sa ďalších krokov v reálnom čase, samozrejme vždy s možnosťou individualizácie.    

RIO NÁS SPREVÁDZA NA CESTE DO NOVEJ DOBY.

RIO žije a je víziou kombinovaného, kompletne prepojeného a udržateľného reťazca tvorby hodnôt a prostredníctvom svojej platformy poskytuje na to ucelenú koncepciu. Pretože RIO poskytuje veľkým a aj najmenším podnikom z odvetvia logistiky všetky výhody digitalizácie – vďaka platforme RIO budete od začiatku je súčasťou budete mať z nej priamy zisk. 

RIO JE Z DOBREJ RODINY.

Platforma RIO bola vyvinutá v skupine TRATON GROUP a vychádza z dlhoročných partnerstiev znalých toto odvetvie. 

why rio chapter

RIO SKUTOČNE TROCHU ZLEPŠUJE SVET.

Aj toto sú silné slová. Pokiaľ však významnou mierou prispievame digitalizáciou celosvetového ekosystému dopravy a logistiky k zlepšeniu hospodárnosti a zároveň tým aktívne chránime životné prostredie a klímu, myslíme si, že môžeme použiť aj takéto silné slová. Vďaka platforme RIO sme výborne pripravený na digitálnu dobu inteligentných dopravných systémov.

RIO NÁM ZABEZPEČÍ POKOJNÝ SPÁNOK.

RIO poskytuje konkrétne odporúčania týkajúce sa ďalších krokov v reálnom čase, pretože spája všetky dôležité informácie, ako napr. o ťahači a prívese s informáciami o doprave počasí alebo s navigačnými údajmi. Čo budete mať z toho vy? Menej starostí. Výrazným zvýšením vašej efektivity vytvoríte vyššie obraty, znížite vaše náklady a napokon vám zostane viac. Zákazníci platformy RIO sa tak stávajú výkonnejšími a perspektívnejšími.

RIO POSKYTUJE VEĽA PRE VŠETKÝCH.

RIO nie je viazaná na značku vozidla a ani na telematický systém. Ako zákazník so zmiešaným vozovým parkom získate vďaka jednej jedinej platforme prehľad o celkovom stave vašich vozidiel a prístup práve k tým digitálnym službám, ktoré vám skutočne ďalej pomôžu.

RIO SPÁJA TO, ČO PATRÍ SPOLU.

Od odosielateľa až po príjemcu sú všetci účastníci dodávateľského reťazca navzájom prepojení prostredníctvom jednotného informačného a aplikačného systému. RIO združuje všetkých účastníkov globálneho ekosystému transportu a logistiky pod jednou strechou spoločne ich posúva dopredu.

RIO JE OTVORENÁ.

Pretože naša budúcnosť otvorená a prepojená. A žiadna firma nevie vyvinúť sama všetky služby pre globálny ekosystém dopravy a logistiky. Z toho dôvodu je RIO otvorená pre kooperácie s najrôznejšími partnermi. RIO bude môcť dosiahnuť svoje ciele len vďaka zhromažďovaniu expertíz a širokého sortimentu služieb, ktoré sú v ponuke na trhovisku a ktoré sa dajú integrovať do platformy: Vzájomné prepojenie vozidiel a potom prepojenie celého logistického reťazca tvorby hodnôt.

RIO MLČÍ.

Na jednej strane otvorenosť a vzájomné prepojenie – na druhej strane ochrana osobných údajov. Údaje patria samozrejme zákazníkom a zákazníci rozhodujú sami o tom, čo chcú poskytnúť. Okrem toho: Čo sa deje v RIO, to aj v RIO zostane.

DOVYBAVENIE PRE RIO.

Rozhranie FMS 2.0 umožňuje dovybavenie platformy RIO vo všetkých typoch vozidiel. Pomocou neho sa dajú previesť aj aktuálne samostatné riešenia, ako napr. administrácia údajov o vozidle, v údržbe, skladovaní náhradných dielov alebo o dispozícii vodiča na platformu RIO.

moon picture
present picture
together picture
open picture
secure picture
retrofit picture

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY NA TÉMU RIO.

RIO has its origin in the Spanish and Portuguese language and stands for the ideal status of the entire supply chain which is flow. If everything moves - is in its flow - everything is fine. No flow means costs.

RIO's vision is to make the complete transport and logistics ecosystem more transparent – across all manufacturers, and open to all. The centralising platform creates the foundations for a wide range of new business and service models.

RIO is of interest to anyone in the logistics industry. As the range of services increases, its relevance for each individual participant will steadily rise.

RIO is compatible with multiple makes. RIO offers transport and logistics companies the facility to manage their complete truck and trailer fleets on one platform.
RIO is flexible. RIO offers services which can be ordered and cancelled again as and when required, without barriers and with no long-term investment decision-making.
RIO is open and cooperative. RIO provides a platform combining all existing solutions.
RIO offers more than just data management. RIO processes data and makes it available to all the stakeholders in the logistics chain as a means of providing recommendations for action.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Be there when something happens.

RIO will bring global freight traffic a big step forwards. And, with our regular newsletter, you’re guaranteed not to miss a single step of it.

  • Learn about the latest developments at RIO.

  • Find out at which events we’re talking about the latest developments and where you can experience RIO live.

  • Get useful tips on using RIO for your business.