RIO Marketplace

Naše trhovisko RIO Marketplace ponúka množstvo rôznych služieb.
Nájdite ideálne riešenie pre inovatívne prepravné a logistické procesy.

Základná výbava

Všetko, čo potrebujete na základnú optimalizáciu procesovoblasti prepravy a logistiky.

RIO Box

RIO Box vám umožní efektívnu správu vozového parku, nezávisle od výrobcu a pre celý váš vozový park. Pomocou tohto telematického hardvéru sa automaticky prenášajú relevantné údaje vozidla.


Essentials

Essentials je bezplatný základný balík pre vašu telematiku. Náš telematický softvér ponúka rozsiahlu analýzu údajov vašich nákladných vozidiel. Aktivity vodičov, ako je poloha vozidla, sa pravidelne odosielajú a na10 dní uložia na platforme RIO. 

Bezplatný základný balík

Mixed Fleet Bridge

Vďaka nástroju Mixed Fleet Bridge môžete na jednej platforme zhromažďovať a zobrazovať všetky údaje o vozidlách svojho zmiešaného vozového parku, a to celkom bez nutnosti dovybavenia hardvérom.


Lokalizácia vozidla

Pre úspešnú správu vozového parku musíte ako splnomocnenec firmy vždy disponovať aktuálnymi aj minulými informáciami o polohe vozidiel.

Geo

Geo ukladá údaje posledných 25 mesiacov pomocou podrobnej histórie jazdy. Optimalizujte plánovanie trasy svojich nákladných vozidiel: pomocou funkcií Point of Interest a Geofence môžete pre svoje zákazky vytvoriť perfektné trasy.


One Minute Locator

Sledujte neustále presnú lokalitu vozidla. Pomocou One Minute Locator sa zvýši frekvencia lokalizácie GPS. Vďaka na minútu presnému zisťovaniu údajov GPS môžete optimalizovať plánovanie dispozície a budete tak schopní informovať svojich zákazníkov.


CO3 Platform Connect

CO3 Platform Connect ist eine Ergänzung zu dem CO3 Plattform Service von der CO3 Sp. z o.o.. Erweitern Sie jetzt diese Plattform mit Daten aus unseren Services.

Angebot eines externen Partners

Sixfold Connect

Sixfold Connect je doplnkom služby Sixfold od spoločnosti Sixfold GmbH. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

LOSTnFOUND

Služba fleet.tech Connect je doplnkom služby fleet.tech od spoločnosti LOSTnFOUND AG. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb.

Ponuka od externého partnera

TIMOCOM Connect

TIMOCOM Connect ist eine Ergänzung zu dem Smart Logistics System von der TIMOCOM GmbH. Erweitern Sie jetzt diese Plattform mit Daten aus unseren Services.

Angebot eines externen Partners

Trans.eu Platform Connect

Trans.eu Platform Connect ist eine Ergänzung zu dem Trans.eu Plattform Service der Trans.eu Group S.A.. Erweitern Sie jetzt diese Plattform mit Daten aus unseren Services.

Angebot eines externen Partners

Hospodárne jazdenie

Zásluhou rozsiahlych analýz môžete pre vyššiu bezpečnosť a hospodárnosť porovnávať spôsoby jazdy svojich vodičov a zlepšovať ich pomocou tréningu pre vodičov.

Perform

Vďaka Perform získate pre svoj vozový park výpovedné analýzy vozidla a vytvoríte porovnateľné hodnotenia vodičov. Týmto spôsobom identifikujete nehospodárne spôsoby jazdy a cielene zvýšite jazdný výkon svojich vodičov.


Timed

So službou Timed budete mať prehľad o všetkých aktivitách, ako sú časy jázd a oddychu vašich vodičov v reálnom čase. Vďaka tabuľkovému prehľadu časov jázd za deň, týždeň a dvojtýždeň môžete zabrániť drahým prekročeniam dovoleného času jazdy.


Tracks Connect

Tracks Connect je doplnkom služby Tracks od spoločnosti Tracks GmbH. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

Digitálna správa vozového parku pre vaše vozidlá MAN

Optimalizujte svoje vozidlá MAN s cieľom vyššej efektivity a hospodárnosti pomocou digitálnych služieb MAN.

Prejsť na služby MAN DigitalServices
Plánovanie jázd a zákaziek

Optimalizujte svoje prepravné a logistické procesy pomocou našej širokej ponuky služieb správy jázd a zákaziek.

Dispatch

Pohodlný manažment zákaziek vďaka prehľadu stavu prepravy a prenosu trás prostredníctvom aplikácie. Softvérom Dispatch získavate efektívny dispozičný softvér. 


CarLo Connect

CarLo Connect je doplnkom služby CarLo od spoločnosti Soloplan GmbH. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

WinSped Connect

WinSped Connect je doplnkom služby WinSped od spoločnosti LIS Logistische Informationssysteme AG. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

FreightPilot Connect

FreightPilot Connect je doplnkom služby FreightPilot od spoločnosti Green Mile UG/Heuremo. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

Sixfold Connect

Sixfold Connect je doplnkom služby Sixfold od spoločnosti Sixfold GmbH. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

Naši partneri

V spolupráci s našimi partnermi vám chceme pomôcť dosiahnuť ešte viac. Spoločne zabezpečíme ešte vyššiu mieru efektivitytrvalej udržateľnosti vašich prepravných služieb.

Všetci partneri RIO
Správa tachografov a časových údajov

Veľmi nám záleží na vašej bezpečnosti z pohľadu práva – vytvoríme pre vás potrebný prehľad o vašich údajoch z tachografov a kariet vodičov.

Compliant

Údaje tachografu a karty vodiča k dispozícii kedykoľvek? Žiadny problém – vďaka Compliant sa údaje automaticky a na diaľku sťahujú a ukladajú.


Timed

So službou Timed budete mať prehľad o všetkých aktivitách, ako sú časy jázd a oddychu vašich vodičov v reálnom čase. Vďaka tabuľkovému prehľadu časov jázd za deň, týždeň a dvojtýždeň môžete zabrániť drahým prekročeniam dovoleného času jazdy.


DAKO TachoWeb Connect

DAKO TachoWeb Connect je doplnkom služby TachoWeb od spoločnosti DAKO GmbH. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

Golia Connect

Golia Connect ist eine Ergänzung zu dem Golia Online Service von der Infogestweb s.r.l. Erweitern Sie jetzt diese Plattform mit Daten aus unseren Services.

Angebot eines externen Partners

IDHA Connect

IDHA Connect ist eine Ergänzung zu dem IDHA Online Service von der IDHA Sweden AB. Erweitern Sie jetzt diese Plattform mit Daten aus unseren Services.

Angebot eines externen Partners

modulon Spesen Connect

modulon Spesen Connect ist eine Ergänzung zu dem modulon Spesen Service der modulon Webservice GmbH. Erweitern Sie jetzt diese Plattform mit Daten aus unseren Services.

Angebot eines externen Partners

TachoManagement Connect

TachoManagement Connect je doplnkom služby TachoManagement od spoločnosti Tachografservice A/S. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

TachoPlus Connect

TachoPlus Connect ist eine Ergänzung zu dem TachoPlus Service von der TachoPlus Fleet Solutions GmbH. Erweitern Sie jetzt diese Plattform mit Daten aus unseren Services.

Angebot eines externen Partners

VDO TIS-Web Connect

VDO TIS-Web Connect je doplnkom služby VDO TIS-Web DMM od spoločnosti Continental Automotive GmbH. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

Manažment údržby a opráv

Pravidelná údržba vášho vozového parku tvorí základ dopravnej bezpečnosti. S našimi službami budete mať neustále prehľad o stave údržby.

RIO Maintenance

Monitorujte stav údržby svojho vozového parku nákladných vozidiel v reálnom čase. So službou RIO Maintenance zabezpečíte nielen dopravnú spôsobilosť svojich vozidiel, ale aj ich pripravenosť na pracovné nasadenie na vybavenie zákazníckych zákaziek.


MAN Maintenance

So službou MAN Maintenance máte poruke všetky informácie na plánovanie termínov údržby svojho vozidla – vrátane informácií o vozidle potrebných pre údržbu.


MAN ServiceCare

Vďaka MAN ServiceCare máte vy a váš servis MAN neustále prehľad o stave údržby vášho vozového parku. Nadchádzajúce termíny údržby a v servise koordinujete so svojím servisným partnerom MAN jednoducho cez aplikáciu.