Ochrana údajov

1 Všeobecné informácie

a) Úvod

Ochrana vašich osobných práv a pri spracúvaní údajov je pre spoločnosť TB Digital Services GmbH (TBDS) dôležitá. Spracúvame osobné údaje, ktoré sa zbierajú pri návšteve našej internetovej stránky, v súlade so zákonnými ustanoveniami štátu, v ktorom má sídlo inštitúcia zodpovedná za spracovanie osobných údajov. 

Doplňujúco sa spoločnosti skupiny MAN zaviazali záväznou smernicou koncernu k rozsiahlej a jednotnej ochrane osobných údajov. Tak sa v rámci skupiny MAN na celom svete zabezpečila úroveň ochrany, ktorú je možné porovnať s úrovňou ochrany v Nemecku a Európskej únii. 

Ďalej sú naši zamestnanci zaviazaní k mlčanlivosti a ochrane poskytnutých osobných údajov.

b) Zodpovedný orgán a kontaktná osoba

Zodpovedný orgán v zmysle práva na ochranu údajov pre vaše údaje a TBDS.

Pri všeobecných otázkach a otázkach týkajúcich sa ochrany údajov sa obráťte na príslušnú kontaktnú osobu, ktorá je uvedená v rubrike „Kontakt“ alebo v tiráži. 

2. Informácie k tejto webovej stránke

S týmito upozorneniami o ochrane údajov vás informujeme, ako a ktoré osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a využívame, keď navštívite túto webovú stránku. 

„Osobné údaje“ sú pritom všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú a identifikovateľnú fyzickú osobu. Za identifikovateľnú sa považuje osoba, ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe priradenia k identifikácii, ako napríklad k menu, k identifikačnému číslu, k údajom o polohe, k online identifikácii alebo k jednému alebo viacerým špeciálnym znakom, ktoré sú stvárnením fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, hospodárskej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Nasledujúce upozornenia neplatia pre spoločnosti, ktoré spoločnosť TB Digital Services GmbH nevlastní ani nekontroluje, a pre osoby, ktoré nie sú zamestnané v spoločnosti TB Digital Services GmbH ani k nej pridelené.

3. Zaznamenávanie všeobecných informácií a anonymných údajov o používaní

Keď navštívite našu webovú stránku, automaticky sa zaznamenajú informácie všeobecnej povahy. Tieto informácie obsahujú druh využívaného webového prehliadača, použitý operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb, webovú stránku, ktorú u nás navštívite, ako aj technické informácie o návšteve (metóda https/http, verzia https/http, stavový kód https/http, dĺžka prenášaných údajov) a pod. Pritom ide výlučne o informácie, ktoré neumožňujú vyvodiť žiadne závery o vašej osobe. K tomu sú tieto údaje generované aj pri prístupe na každú inú webovú stránku. Nejde pritom o špecifickú funkciu tejto webovej stránky. 

Informácie tohto druhu zhromažďujeme a štatisticky vyhodnocujeme výlučne anonymizovane. Čím lepšie rozumieme vašim prianiam, tým rýchlejšie nájdeme požadovanú informáciu na našich webových stránkach.

4. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

a) Jednoduchá navigácia na webovú stránku

Keď navštívite našu webovú stránku, uložia naše webové servery štandardne vašu IP adresu, z ktorej pristupujete, ako aj dátum a čas návštevy.

b) Využívanie webových aplikácií

Pri využívaní našich webových a aplikácii sa môžu okrem toho ukladať aj informácie, ktoré sú nevyhnutné na efektívne používanie tejto aplikácie (jazyk, ID relácie, konfiguračný krok, zvolené údaje v rámci konfigurátora).

c) Registrácia pomocou online formulárov

Ďalšie osobné údaje sa zhromažďujú iba vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytnete a pokiaľ sú potrebné na príslušný účel, napr. v rámci registrácie (ID používateľa), predplatného, ankety, súťaže alebo na vykonanie zmluvy.

d) Používanie súborov cookie

Súbor cookie je malá databáza, ktorá sa ukladá do vášho koncového zariadenia a obsahuje údaje, ako napr. osobné nastavenia stránky a informácie o prihlásení. Táto databáza je vygenerovaná a odoslaná webovým serverom, s ktorým ste nadviazali spojenie prostredníctvom webového prehliadača. Vo všeobecnosti používame súbory cookie na analýzu záujmu na našich webových stránkach, ako aj na zlepšenie používateľskej prístupnosti našich webových stránok. Spravidla môžete naše webové stránky otvárať aj bez súborov cookie. Ak chcete využívať naše webové stránky v plnom rozsahu, príp. komfortne, mali by ste akceptovať také súbory cookie, ktoré umožňujú využívanie príslušných funkcií, príp. robia využívanie komfortnejším. TB Digital Services GmbH používa súbory cookie na to, aby bola ponuka používateľsky prístupnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Naše súbory cookie neobsahujú žiadne špecifické osobné informácie. 

Spolu s využívaním našich webových stránok súhlasíte s použitím týchto súborov cookie, pokiaľ akceptujete súbory cookie podľa nastavení vášho prehliadača. Väčšina prehliadačov je štandardne nastavená tak, že akceptuje všetky súbory cookie. Avšak máte možnosť nastaviť váš prehliadač tak, že sa súbory cookie pred ich uložením zobrazia, že akceptuje iba niektoré súbory cookie alebo ich odmietnete, alebo celkovo odmietnete súbory cookie.

Poukazujeme na to, že zmeny nastavení sa vždy týkajú len daného prehliadača. Ak využívate rôzne prehliadače alebo zmeníte koncové zariadenie, musíte znovu vykonať nastavenia. Okrem toho môže súbory cookie kedykoľvek vymazať z vášho pamäťového média. Informácie o nastaveniach súborov cookie, ich zmene a vymazaní súborov cookie nájdete vo funkcii pomocníka vášho webového prehliadača.

Nižšie nájdete zoznam najpoužívanejších druhov súborov cookie a ich účel použitia.

 

Súbory cookie relácie
Kým vykazujete aktivitu na nejakej webovej stránke, dočasne sa do pamäte vášho počítača uloží súbor cookie relácie, do ktorého sa uloží charakteristika relácie, aby sa napr. pri každej zmene stránky zabránilo, že sa musíte znovu prihlásiť. Súbory cookie relácie sa pri odhlásení vymažú alebo stratia svoju platnosť, keď vaša relácia automaticky vyprší.

 

Permanentné súbory cookie alebo súbory cookie protokolu   
Permanentný súbor cookie alebo súbor cookie protokolu ukladá do vášho počítača daný súbor po uplynutí určitého času. Na základe týchto súborov cookie si webové stránky pri vašej ďalšej návšteve spomenú na vaše informácie a nastavenia. To vedie k rýchlejšiemu a pohodlnejšiemu prístupu, pretože nemusíte napr. znovu nastaviť jazyk nášho portálu. Uplynutím dátumu exspirácie sa automaticky vymaže súbor cookie, keď navštívite webovú stránku, ktorá ho vygenerovala.

 

Súbory cookie prvého poskytovateľa
Tieto súbory vytvára samotná webová stránka (rovnaká doména, ako v lište s adresou prehliadača) a je ich možné vyčítať iba z tejto webovej stránky. Tieto súbory cookie sa využívajú spravidla na uloženie informácií (napr. vaše nastavenia), ktoré sa použijú pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. 

 

Súbory cookie tretích poskytovateľov
Súbory cookie tretích poskytovateľov pochádzajú od iných poskytovateľov, ako je prevádzkovateľ webovej stránky. Je ich možné použiť napríklad na hromadenie informácií pre reklamu, obsahy definované používateľom a webové štatistiky.

e) Google Analytics

Naša internetová stránka používa Google Analytics, službu spoločnosti Google Inc. ("Google") na analýzu webu. Aj Google Analytics používa cookies. Ide pritom o cookies samotnej spoločnosti Google (Google Analytics cookies) a tzv. cookies tretích poskytovateľov (DoubleClick cookies). Informácie vytvorené prostredníctvom týchto cookies o vašom používaní tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google, Inc. v USA a tam sa ukladajú. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania internetovej stránky pre nás, na zostavenie správ o aktivitách internetovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním internetovej stránky a internetu, najmä funkcií pre displejovú reklamu, napríklad remarketing, správy o impresiách Google Display siete, integráciu funkcie DoubleClick Campaign Manager alebo správy Google Analytics pre činnosť na základe demografických faktorov a záujmov. Aj Google poskytne tieto informácie tretím osobám len v tom prípade, ak to stanovuje zákon alebo ak spracúvajú tretie osoby tieto údaje z poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespája vašu IP adresu s ostatnými údajmi. 

Používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov zo strany Google hore uvedeným spôsob a na hore uvedený cieľ. Chceli by sme vás upozorniť na to, že naša internetová stránka používa na zlepšenie ochrany osobných údajov Google Analytics s rozšírením „anonymizeIp()“. IP adresy za z toho dôvodu zaznamenávajú ďalej spracúvajú len v skrátenej podobe. Tým je vylúčená priama identifikovateľnosť osoby pri analýze používania našej internetovej stránky. Rozšírením vášho prehliadača môžete zakázať používanie Google Analytics cookies. Týmto spôsobom si môžete uplatniť svoje právo zakázať budúci zber, spracúvanie a používanie osobných údajov zo strany Google Analytics. Na tento účel si môžete do prehliadača nainštalovať deaktivačný add-on od Google Analytics. Zabránite tým ukladaniu informácií o vašich návštevách internetovej stránky zo strany Google Analytics. 

Ďalšie informácie a pokyny stiahnutie a inštaláciu tohto deaktivačného add-onu nájdete na stránke tools.google.com/dlpage/gaoptout

Používatelia s mobilnými zariadeniami môžu alternatívne a ako doplnok použiť opt-out cookie. Použite tento odkaz, potom sa nainštaluje cookie a Google Analytics vás už nebude registrovať. Na zamietnutie zaznamenávania zo strany Google Analytics kliknite sem.

Google Analytics môžete deaktivovať pre displejovú reklamu a upraviť zobrazovanie v Google-Display sieti vyvolaním nastavení zobrazovania: https://www.google.de/settings/ads.

f) Google Doubleclick

Doubleclick od spoločnosti Google je službou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Doubleclick od spoločnosti Google využíva súbory cookies na to, aby vám prezentovala relevantné reklamné inzeráty. Pritom je vášmu prehliadaču priradené pseudonymné identifikačné číslo (ID), aby sa skontrolovalo, ktoré inzeráty sa zobrali vo vašom prehliadači a ktoré inzeráty boli otvorené. Naše súbory cookie neobsahujú žiadne osobné informácie. Použitie súborov cookie DoubleClick umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským webovým stránkam prepínať inzeráty na základe predošlých návštev na našej alebo iných webových stránkach na internete. Informácie získané prostredníctvom súborov cookie prenáša spoločnosť Google na vyhodnotenie na server do USA a tam ich ukladá. Prenos údajov prostredníctvom spoločnosti Google tretím stranám sa vykonáva len na základe zákonných predpisov alebo v rámci spracovania údajov zákazky. V žiadnom prípade nebude spoločnosť Google zhromažďovať vaše údaje s inými údajmi zaznamenanými spoločnosťou Google. 

Používaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Google a súhlas s vyššie popísaným spôsobom spracovania údajov, ako aj s uvedeným účelom. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; poukazujeme však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť spoločnosti Google zaznamenávať údaje vytvárané prostredníctvom súborov cookie a údaje, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webových stránok; rovnako môžete zabrániť spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a nainštalovaním nasledujúceho doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze v bode Rozšírenie deaktivácie funkcie DoubleClick. Alternatívne môžete deaktivovať súbory cookie Doubleclick na stránke Digital Advertising Alliance na nasledujúcom odkaze.

g) Google reCaptcha

Táto stránka používa na bezpečnostné účely reCaptcha, službu spoločnosti Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Táto služba stanovuje, či sa zadanie v internetovom formulári realizuje človekom alebo sa zneužíva automatizovaným strojovým spracovaním. Pritom sa vaša vopred krátená IP adresa a príp. ďalšie údaje potrebné pre službu postupujú spoločnosti Google. Len vo výnimočných prípadoch sa na server cez spoločnosť Google prenesie do USA celá IP adresa a tam sa skráti. V rámci služby reCaptcha sa údaje poskytnuté z vášho prehliadača nespájajú s ostatnými údajmi od spoločnosti Google. Ďalšie informácie o smerniciach týkajúcich sa ochrany údajov spoločnosťou Google nájdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

h) Používanie databázy GeoLite2 a GeoIP2 na geolokáciu

Online reklama na základe používania, nazývaná aj targeting, umožňuje reklamným spoločnostiam priradiť používateľa k cielenej reklame pre určitú cieľovú skupinu. Pomocou tejto informácie môžu používateľovi zobraziť reklamu podľa jeho potrieb. 

Na tento účel prebieha pomocou platformy QUISMA Media Platform (QMP), ktorú poskytuje spoločnosť QUISMA GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 Mníchov, zber a ukladanie údajov na našej stránke v anonymizovanej podobe. Pri vašej návšteve našej internetovej stránky sa vo vašom počítači uloží cookie. Zbierajú sa pritom informácie o vašich aktivitách na internetových stránkach, ktoré navštívite (napr. spôsob surfovania, navštívené podstránky internetových ponúk, reklamné banery, na ktoré klikáte a pod.). Z týchto údajov sa zostavujú pod pseudonymom užívateľské profily, ktoré neumožňujú žiadne vypátranie vašej osoby a tým ani žiadnu osobnú identifikáciu. 

Pri vašich návštevách na iných internetových stránkach, ktorých prevádzkovatelia spolupracujú so spoločnosťou QUISMA GmbH alebo je partnermi, sa vám môže zobrazovať cielená reklama s obsahmi, ktoré sú pre vás dôležité. 

Hore uvedený postup je tzv. re-targeting, pri ktorom cookie s príslušnými informáciami umožňuje anonymnú opätovnú identifikáciu vášho prehliadača a tým aj opätovné zobrazenie príslušnej reklamy na externých internetových stránkach. 

Ďalšie informácie o používanej technológii a o ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze: privacy.quisma.com/datenschutz/

Nami poverená spoločnosť QUISMA GmbH je členom IAB Europe a zaviazala sa k dodržiavaniu jej štandardov. Na webovej stránke www.youronlinechoices.com/de/ nájdete podrobnejšie informácie o tomto osobnom záväzku. 

Zber údajov a ich ukladanie môžete kedykoľvek do budúcnosti zakázať na uvedenom odkaze: privacy.quisma.com/cookies/

i) Salesforce Market Cloud

Využívame Salesforce Marketing Cloud na našu službu e-mailového newslettera, na poskytnutie úvodných stránok a na poskytovanie formulárov, pomocou ktorých sa s nami chcete skontaktovať. Pomocou vizualizácie, sledovania a riadenia zákazníckych zážitkov v reálnom čase sa dá umožniť personalizované cesty zákazníkov. K tomu sa tu zaznamenávajú a riadia údaje zo všetkých možných zdrojov na jedinej centrálnej platforme. Salesforce Marketing Cloud je softvérom spoločnosti salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA a v Nemecku má zastúpenie spoločnosťou: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Mníchov, Nemecko. Ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov prostredníctvom Salesforce si môžete pozrieť tu: www.salesforce.com/de/company/privacy/

j) IP API

Využívame poskytovateľa IP API na IP geolokáciu. Pomocou IP adresy je tak možné identifikovať geografickú lokalizáciu koncového zariadenia, ako napríklad laptopu alebo mobilného telefónu. Táto služba nám umožňuje ponúknuť vám produktové portfólio vhodné pre vašu krajinu. IP API je službou spoločnosti Artia International S.R.L., VAT RO29237219 | Reg. J40/12390/2011, Bukurešť, Rumunsko. Ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov prostredníctvom IP API si môžete pozrieť tu: https://ip-api.com/docs/legal

k) Zapojenie videí

Youtube

Na tejto webovej stránke sú zapojené obsahy zo stránky Youtube. Youtube sa prevádzkujte spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Aby sa zabránilo pri prehrávaní videí ukladaniu súborov cookie sledovania, je možné zabrániť ukladaniu súborov cookie príslušným nastavením vášho prehliadača.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a využívanie údajov poskytovateľmi, ako aj s tým súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vašej súkromnej sféry nájdete v upozorneniach týkajúcich sa ochrany údajov na stránke https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

5. Účel využívania osobných údajov

Vaše osobné údaje použijeme len na tie účely, na ktoré ste nám ich poskytli. ­

6. Právny základ spracovania

Právnym základom využívania a ukladania vašich osobných údajov je váš súhlas podľa čl. 7 nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR EÚ), ako aj podľa § 13 ods. 2 Zákona o telemédiách (TMG). Údaje o vás a vašom využívaní spracúvame na základe a podľa predpisov §§ 14 a 15 zákona TMG, ktoré prepisujú právny záväzok v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c nariadenia GDPR EÚ, ktorému podliehame ako prevádzkovateľ webovej stránky.

7. Postúpenie osobných údajov

Využívaním prednastavených funkcií si môžu vaše údaje pozrieť aj orgány, ktoré sídlia v tretích krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V týchto krajinách je príp. nedostatočná úroveň ochrany údajov, pretože Európska komisia neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti a rovnako neexistujú žiadne ďalšie vhodné záruky na ochranu vašich osobných údajov. 

Prenos vašich údajov do týchto tretích krajín sa vykonáva na základe vášho schválenia podľa čl. 7 nariadenia GDPR EÚ a § 13 ods. 2 TMG, príp. na základe výnimiek v článku 49 ods. 1 nariadenia GDPR EÚ, ktoré vstupujú do platnosti aktiváciou príslušnej funkcie.

Vaše údaje si môžu pozrieť aj zapojené spoločnosti z TBDS, ako aj externí poskytovatelia služieb, ktorí poskytujú a technicky prevádzkujú túto webovú stránku, a tým súvisiace systémy. S týmito spoločnosťami boli uzatvorené zmluvy na ochranu údajov, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany údajov. 

Štátnym orgánom a úradom ich odovzdáme len v rámci záväzných národných právnych predpisov. 

8. Ukladanie a vymazanie údajov

Údaje, ktoré súvisia s vašou návštevou našej webovej stránky (pozri body 1 a 2 a), sa ukladajú dva roky od času otvorenia našej webovej stránky.

Iné osobné údaje sa ukladajú dovtedy, kým sa sami neodhlásite alebo nám neoznámite, že danú využívanú funkciu už nepožadujete. 

Okrem toho sa údaje ukladajú iba počas základných alebo zmluvných lehôt uschovania.

9. Vaše práva

Okrem práva na informácie o údajoch, ktoré sa vás týkajú, a práva na opravu vašich údajov máte, pokiaľ nie sú v rozpore zákonné nariadenia, aj právo na vymazanie a blokovanie vašich údajov, ako aj právo na nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na prenositeľnosť údajov. 

Keďže zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte okrem toho právo na odvolanie udeleného súhlasu. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov na základe vášho súhlasu platného do vášho zrušenia.

Pokiaľ je to potrebné, budeme musieť overiť vašu identitu skôr, ako začneme spracúvať vaše požiadavky. 

Ak by boli napriek nášmu úsiliu o správnosť a aktuálnosť údajov uložené nesprávne informácie, opravíme ich na základe príslušného upozornenia.

Pri sťažovaní existuje možnosť obrátiť sa na úrad dozorný orgán pre ochranu údajov.

10. Bezpečnosť

Vaše osobné údaje chráni TBDS prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia, ako napr. kódovanie údajov, sa pravidelne vylepšujú v súlade s technologickým vývojom.

11. Odkazy na webové stránky iných poskytovateľov

Naša internetová stránka môže obsahovať odkazy na internetové stránky iných firiem. TBDS sa v čase umiestnenia odkazu presvedčila, že tieto priamo prepojené stránky neobsahovali žiaden ilegálny obsah. TBDS však nemá žiaden vplyv na obsah prepojených stránok a nemôže ich neustále kontrolovať. Z tohto dôvodu nepreberá TBDS žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených stránok, ktorý bol po umiestnení odkazu zmenený. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre prepojené internetové stránky iných firiem.

12. Výhrada

TBDS môže toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek upraviť s dodržaním právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, aby udržala krok s neustálym vývojom internetu.

Stav: júl 2020. V1.