Ochrana údajov

1 Všeobecné informácie

a) Úvod

Ochrana vašich osobných práv pri spracúvaní údajov je pre spoločnosť TB Digital Services GmbH (TBDS) veľmi dôležitá. TBDS je dcérska spoločnosť spoločnosti TRATON SE. Spracúvame osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú pri návšteve našej internetovej stránky, v súlade so zákonnými ustanoveniami štátu, v ktorom má sídlo inštitúcia zodpovedná za spracovanie osobných údajov.

Navyše sa spoločnosť TB Digital Services GmbH zaviazala záväznou smernicou k rozsiahlej a jednotnej ochrane osobných údajov. Takto je v spoločnosti TB Digital Services GmbH na celom svete zaručená úroveň ochrany, ktorú je možné porovnať s úrovňou ochrany v Nemecku a Európskej únii.

Ďalej sú naši zamestnanci zaviazaní k mlčanlivosti a ochrane poskytnutých osobných údajov.

b) Zodpovedný orgán a kontaktná osoba

Zodpovedný orgán v zmysle práva na ochranu údajov pre vaše údaje je TBDS.
Pri všeobecných otázkach a otázkach týkajúcich sa ochrany údajov sa prostredníctvom e-mailu obráťte na príslušnú kontaktnú osobu: datenschutz@rio.cloud

, prípadne využite korešpondenčnú adresu:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Munich, Germany

c) Oznámenia o ochrane údajov pre osobitné cieľové skupiny

Keďže na obchodných partnerov a žiadateľov sa vzťahujú osobitné pravidlá ochrany údajov, zostavili sme ich na samostatných stránkach.

Ak ste (potenciálny) obchodný partner TBDS, navštívte naše oznámenie o ochrane osobných údajov pre obchodných partnerov.

Ak ste sa uchádzali alebo sa chystáte uchádzať o voľné pracovné miesto v TBDS, neváhajte navštíviť naše oznámenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov.

2. Informácie k tejto webovej stránke

Týmito pravidlami ochrany osobných údajov vás informujeme, ako a ktoré osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a využívame, keď navštívite tento web.

„Osobné údaje“ sú pritom všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú a identifikovateľnú fyzickú osobu. Za identifikovateľnú sa považuje osoba, ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe priradenia k identifikácii, ako napríklad k menu, k identifikačnému číslu, k údajom o polohe, k online identifikácii alebo k jednému alebo viacerým špeciálnym znakom, ktoré sú stvárnením fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, hospodárskej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Nasledujúce upozornenia neplatia pre spoločnosti, ktoré spoločnosť TB Digital Services GmbH nevlastní ani nekontroluje, a pre osoby, ktoré nie sú zamestnané v spoločnosti TB Digital Services GmbH ani k nej pridelené.

3. Zaznamenávanie všeobecných informácií a anonymných údajov o používaní

Keď navštívite našu webovú stránku, automaticky sa zaznamenajú informácie všeobecnej povahy. Tieto informácie obsahujú druh využívaného webového prehliadača, použitý operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb, webovú stránku, ktorú u nás navštívite, ako aj technické informácie o návšteve (metóda https/http, verzia https/http, stavový kód https/http, dĺžka prenášaných údajov) a pod. Pritom ide výlučne o informácie, ktoré neumožňujú vyvodiť žiadne závery o vašej osobe. K tomu sú tieto údaje generované aj pri prístupe na každú inú webovú stránku. Nejde pritom o špecifickú funkciu tejto webovej stránky.

Informácie tohto druhu zhromažďujeme a štatisticky vyhodnocujeme výlučne anonymizovane. Čím lepšie rozumieme vašim prianiam, tým rýchlejšie nájdeme požadovanú informáciu na našich webových stránkach.

4. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

a) Jednoduchá navigácia na webovú stránku

Keď navštívite našu webovú stránku, uložia naše webové servery štandardne vašu IP adresu, z ktorej pristupujete, ako aj dátum a čas návštevy.

b) Využívanie webových aplikácií

Pri využívaní našich webových a aplikácii sa môžu okrem toho ukladať aj informácie, ktoré sú nevyhnutné na efektívne používanie tejto aplikácie (jazyk, ID relácie, konfiguračný krok, zvolené údaje v rámci konfigurátora).

c) Registrácia pomocou online formulárov

Ďalšie osobné údaje sa zhromažďujú iba vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytnete a pokiaľ sú potrebné na príslušný účel, napr. v rámci registrácie (ID používateľa), predplatného, ankety, súťaže alebo na vykonanie zmluvy.

d) Používanie súborov cookie

Súbor cookie je malá databáza, ktorá sa ukladá do vášho koncového zariadenia a obsahuje údaje, ako napr. osobné nastavenia stránky a informácie o prihlásení. Táto databáza je vygenerovaná a odoslaná webovým serverom, s ktorým ste nadviazali spojenie prostredníctvom webového prehliadača. Vo všeobecnosti používame súbory cookie na analýzu záujmu na našich webových stránkach, ako aj na zlepšenie používateľskej prístupnosti našich webových stránok. Spravidla môžete naše webové stránky otvárať aj bez súborov cookie. Ak chcete využívať naše webové stránky v plnom rozsahu, príp. komfortne, mali by ste akceptovať také súbory cookie, ktoré umožňujú využívanie príslušných funkcií, príp. robia využívanie komfortnejším. Spoločnosť TB Digital Services GmbH používa súbory cookie na sprístupnenie, zefektívnenie a väčšie zabezpečenie ponuky. Naše súbory cookie neobsahujú žiadne špecifické osobné informácie.

Spolu s využívaním našich webových stránok súhlasíte s použitím týchto súborov cookie, pokiaľ akceptujete súbory cookie podľa nastavení vášho prehliadača. Väčšina prehliadačov je štandardne nastavená tak, že akceptuje všetky súbory cookie. Avšak máte možnosť nastaviť váš prehliadač tak, že sa súbory cookie pred ich uložením zobrazia, že akceptuje iba niektoré súbory cookie alebo ich odmietnete, alebo celkovo odmietnete súbory cookie.

Poukazujeme na to, že zmeny nastavení sa vždy týkajú len daného prehliadača. Ak využívate rôzne prehliadače alebo zmeníte koncové zariadenie, musíte znovu vykonať nastavenia. Okrem toho môže súbory cookie kedykoľvek vymazať z vášho pamäťového média. Informácie o nastaveniach súborov cookie, ich zmene a vymazaní súborov cookie nájdete vo funkcii pomocníka vášho webového prehliadača.

Ak chcete získať viac všeobecných informácií o súboroch cookie aj konkrétnych súboroch cookie, ktoré používame, navštívte našu stránku o súboroch cookie.

e) Google Analytics

Naša internetová stránka používa Google Analytics, službu spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) na analýzu webu. Aj Google Analytics používa cookies. Ide pritom o cookies samotnej spoločnosti Google (Google Analytics cookies) a tzv. cookies tretích poskytovateľov (DoubleClick cookies). Informácie vytvorené prostredníctvom týchto cookies o vašom používaní tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google, Inc. v USA a tam sa ukladajú. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania internetovej stránky pre nás, na zostavenie správ o aktivitách internetovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním internetovej stránky a internetu, najmä funkcií pre displejovú reklamu, napríklad remarketing, správy o impresiách Google Display siete, integráciu funkcie DoubleClick Campaign Manager alebo správy Google Analytics pre činnosť na základe demografických faktorov a záujmov. Aj Google poskytne tieto informácie tretím osobám len v tom prípade, ak to stanovuje zákon alebo ak spracúvajú tretie osoby tieto údaje z poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže používať vaše údaje na vlastné účely, napríklad na profilovanie, a môže kombinovať informácie s inými údajmi, napríklad s údajmi o účtoch Google.

Používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov zo strany Google hore uvedeným spôsob a na hore uvedený cieľ. Chceli by sme vás upozorniť na to, že naša internetová stránka používa na zlepšenie ochrany osobných údajov Google Analytics s rozšírením „anonymizeIp()“. IP adresy za z toho dôvodu zaznamenávajú ďalej spracúvajú len v skrátenej podobe. Tým je vylúčená priama identifikovateľnosť osoby pri analýze používania našej internetovej stránky. Rozšírením vášho prehliadača môžete zakázať používanie Google Analytics cookies. Týmto spôsobom si môžete uplatniť svoje právo zakázať budúci zber, spracúvanie a používanie osobných údajov zo strany Google Analytics. Na tento účel si môžete do prehliadača nainštalovať deaktivačný add-on od Google Analytics. Zabránite tým ukladaniu informácií o vašich návštevách internetovej stránky zo strany Google Analytics.

Ďalšie informácie a pokyny na stiahnutie a inštaláciu tohto deaktivačného doplnku nájdete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

V prípade, ak chcete vymazať všetky súbory cookie nastavené týmto webom, nájdete nato na našej stránke o súboroch cookie príslušný odkaz.

Službu Google Analytics pre zobrazovanú reklamu môžete vypnúť a prispôsobiť reklamy v sieti Google Display Network tak, že prejdete do Nastavení reklám: https://www.google.de/settings/ads

Ďalšie informácie o pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

f) Google Doubleclick

Doubleclick od spoločnosti Google je službou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Doubleclick od spoločnosti Google používa súbory cookie, aby vám prezentovala relevantné reklamy. Pritom je vášmu prehliadaču priradené pseudonymné identifikačné číslo (ID), aby sa skontrolovalo, ktoré inzeráty sa zobrali vo vašom prehliadači a ktoré inzeráty boli otvorené. Naše súbory cookie neobsahujú žiadne osobné informácie. Použitie súborov cookie DoubleClick umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským webovým stránkam prepínať inzeráty na základe predošlých návštev na našej alebo iných webových stránkach na internete. Informácie získané prostredníctvom súborov cookie prenáša spoločnosť Google na vyhodnotenie na server do USA a tam ich ukladá. Prenos údajov prostredníctvom spoločnosti Google tretím stranám sa vykonáva len na základe zákonných predpisov alebo v rámci spracovania údajov zákazky. V žiadnom prípade nebude spoločnosť Google zhromažďovať vaše údaje s inými údajmi zaznamenanými spoločnosťou Google.

Používaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Google a súhlas s vyššie popísaným spôsobom spracovania údajov, ako aj s uvedeným účelom. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; poukazujeme však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť spoločnosti Google zaznamenávať údaje vytvárané prostredníctvom súborov cookie a údaje, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webových stránok; rovnako môžete zabrániť spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a nainštalovaním nasledujúceho doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze v bode Rozšírenie deaktivácie funkcie DoubleClick: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Ďalšie informácie o pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

g) Google reCaptcha

Táto stránka používa na bezpečnostné účely reCaptcha, službu spoločnosti Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Táto služba stanovuje, či sa zadanie v internetovom formulári realizuje človekom alebo sa zneužíva automatizovaným strojovým spracovaním. Pritom sa vaša vopred krátená IP adresa a príp. ďalšie údaje potrebné pre službu postupujú spoločnosti Google. Len vo výnimočných prípadoch sa na server cez spoločnosť Google prenesie do USA celá IP adresa a tam sa skráti. V rámci služby reCaptcha sa údaje poskytnuté z vášho prehliadača nespájajú s ostatnými údajmi od spoločnosti Google. Ďalšie informácie o pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

h) Salesforce Marketing Cloud

Pre našu e-mailovú službu, na poskytnutie úvodných stránok a na poskytovanie formulárov, pomocou ktorých sa s nami môžete skontaktovať, využívame službu Salesforce Marketing Cloud. Pomocou vizualizácie, sledovania a riadenia zákazníckych zážitkov v reálnom čase možno zákazníkom umožniť individualizované prostredie. Salesforce Marketing Cloud je softvérom spoločnosti salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA a v Nemecku má zastúpenie spoločnosťou: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Mníchov, Nemecko. Ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov prostredníctvom Salesforce si môžete pozrieť tu: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

i) IP API

Využívame poskytovateľa IP API na IP geolokáciu. Pomocou IP adresy je tak možné identifikovať geografickú lokalizáciu koncového zariadenia, ako napríklad laptopu alebo mobilného telefónu. Vašu IP adresu šifrujeme iba na úroveň krajiny. Táto služba nám umožňuje ponúknuť vám produktové portfólio vhodné pre vašu krajinu.
IP API je službou spoločnosti Artia International S.R.L., VAT RO29237219 | Reg. J40/12390/2011, Bukurešť, Rumunsko. Ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov prostredníctvom IP API si môžete pozrieť tu: https://ip-api.com/docs/legal

j) Vkladanie videí

Youtube

Na tomto webe sú vložené obsahy zo stránky Youtube. Službu Youtube prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Tieto videá vkladáme bez použitia súborov cookie.

5. Účel využívania osobných údajov

Vaše osobné údaje použijeme len na tie účely, na ktoré ste nám ich poskytli. ­

6. Právny základ spracovania

Právnym základom využívania a ukladania vašich osobných údajov je váš súhlas podľa čl. 7 nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR EÚ), ako aj podľa § 13 ods. 2 Zákona o telemédiách (TMG). Údaje o vás a vašom využívaní spracúvame na základe a podľa predpisov §§ 14 a 15 zákona TMG, ktoré prepisujú právny záväzok v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c nariadenia GDPR EÚ, ktorému podliehame ako prevádzkovateľ webovej stránky.

7. Postúpenie osobných údajov

Využívaním prednastavených funkcií si môžu vaše údaje pozrieť aj orgány, ktoré sídlia v tretích krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V týchto krajinách je príp. nedostatočná úroveň ochrany údajov, pretože Európska komisia neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti a rovnako neexistujú žiadne ďalšie vhodné záruky na ochranu vašich osobných údajov.

Prenos vašich údajov do týchto tretích krajín sa vykonáva na základe vášho schválenia podľa čl. 7 nariadenia GDPR EÚ a § 13 ods. 2 TMG, príp. na základe výnimiek v článku 49 ods. 1 nariadenia GDPR EÚ, ktoré vstupujú do platnosti aktiváciou príslušnej funkcie.

Vaše údaje si môžu prezerať aj spoločnosti pridružené k TBDS v súlade s § 15 a nasl. nemeckého zákona o akciových spoločnostiach (AktG) a externí poskytovatelia služieb, ktorí zabezpečujú a technicky prevádzkujú túto webovú stránku a súvisiace systémy. S týmito spoločnosťami boli uzatvorené zmluvy na ochranu údajov, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany údajov.

Štátnym orgánom a úradom ich odovzdáme len v rámci záväzných národných právnych predpisov. Naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a ochranou poskytnutých osobných údajov.

8. Ukladanie a vymazanie údajov

Údaje, ktoré súvisia s vašou návštevou našej webovej stránky (pozri body 1 a 2 a), sa ukladajú dva roky od času otvorenia našej webovej stránky.

Iné osobné údaje sa ukladajú dovtedy, kým sa sami neodhlásite alebo nám neoznámite, že danú využívanú funkciu už nepožadujete.

Okrem toho sa údaje ukladajú iba počas základných alebo zmluvných lehôt uschovania.

9. Vaše práva

Okrem práva na informácie o údajoch, ktoré sa vás týkajú, a práva na opravu vašich údajov máte, pokiaľ nie sú v rozpore zákonné nariadenia, aj právo na vymazanie a blokovanie vašich údajov, ako aj právo na nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na prenositeľnosť údajov.

Keďže zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte okrem toho právo na odvolanie udeleného súhlasu. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov na základe vášho súhlasu platného do vášho odvolania.

Pokiaľ je to potrebné, budeme musieť overiť vašu identitu skôr, ako začneme spracúvať vaše požiadavky.

Na vyžiadanie vám spol. TB Digital Services GmbH (TBDS) písomne oznámi, či a aké osobné údaje o vás uchováva. Ak by boli napriek nášmu úsiliu o správnosť a aktuálnosť údajov uložené nesprávne informácie, opravíme ich na základe príslušného upozornenia.

Pri sťažovaní existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán na ochranu údajov.

10. Bezpečnosť

Vaše osobné údaje chráni TBDS prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia, ako napr. kódovanie údajov, pravidelne vylepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

11. Odkazy na webové stránky iných poskytovateľov

Naša internetová stránka môže obsahovať odkazy na internetové stránky iných firiem. TBDS sa v čase umiestnenia odkazu presvedčila, že tieto priamo prepojené stránky neobsahovali žiaden ilegálny obsah. TBDS však nemá žiaden vplyv na obsah prepojených stránok a nemôže ich neustále kontrolovať. Z tohto dôvodu nepreberá TBDS žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených stránok, ktorý bol po umiestnení odkazu zmenený. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre prepojené internetové stránky iných firiem.

12. Výhrada

TBDS môže toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek upraviť s dodržaním právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, aby udržala krok s neustálym vývojom internetu.

Stav: február 2022