OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných práv a pri spracúvaní údajov je pre spoločnosť TB Digital Services GmbH (TBDS) dôležitá. Spracúvame osobné údaje, ktoré sa zbierajú pri návšteve našej internetovej stránky, v súlade so zákonnými ustanoveniami štátu, v ktorom má sídlo inštitúcia zodpovedná za spracovanie osobných údajov.

1. ZBER ANONYMNÝCH UŽÍVATEĽSKÝCH ÚDAJOV

Ak navštívite našu internetovú stránku, naše webové servery štandardne ukladajú IP adresu a doménu, z ktorej došlo k prístupu, dátum a včas návštevy, internetovú stránku, ktorú ste u nás navštívili, ako aj technické informácie o návšteve ( metóda http, verzia http, stavový kód http, dĺžka prenášaných údajov, prehliadač používateľa).

Ak sa prihlásite na našej internetovej stránke ako používateľ, okrem uvedených údajov sa uloží aj ID používateľa potrebné na prihlásenie.

Pri návšteve našich webových a aplikácii sa môžu okrem toho ukladať aj informácie, ktoré sú nevyhnutné na efektívne používanie tejto aplikácie.

2. ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa zbierajú len v tom prípade, ak nám ich poskytnete dobrovoľne, napr. v rámci registrácie, ankety, súťaže alebo na realizáciu zmluvy.

3. ÚČEL POUŽÍVANIA A ODOVZDÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ĎALEJ

Vaše osobné údaje použijeme len na tie účely, na ktoré ste nám ich poskytli. Okrem toho neposkytujeme žiadne osobné údaje tretím osobám. Štátnym orgánom a úradom ich odovzdáme len v rámci záväzných národných právnych predpisov. Našich zamestnancov sme zaviazali k mlčanlivosti a ochrane poskytnutých osobných údajov.

4. PRÁVO NA ODVOLANIE

Ak ste v niektorej z našich aplikácií udelili súhlas na použitie vašich údajov na účely prijímania informácií o firme produktoch, váš súhlas môže tie kedykoľvek odvolať splatnosťou pre budúcnosť.

5. PRÁVO NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIE, PRÁVO NA OPRAVU

Na požiadanie vám TBDS písomne oznámi, či a ktoré osobné údaje týkajúce sa k vašej osoby sú u nás uložené. Ak by boli napriek nášmu úsiliu o správnosť a aktuálnosť údajov uložené nesprávne informácie, opravíme ich na základe príslušného písomného upozornenia.

6. BEZPEČNOSŤ

Vaše osobné údaje chráni TBDS prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia, ako napr. kódovanie údajov, sa pravidelne vylepšujú v súlade s technologickým vývojom.

7. ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY INÝCH FIRIEM

Naša internetová stránka môže obsahovať odkazy na internetové stránky iných firiem. TBDS sa v čase umiestnenia odkazu presvedčila, že tieto priamo prepojené stránky neobsahovali žiaden ilegálny obsah. TBDS však nemá žiaden vplyv na obsah prepojených stránok a nemôže ich neustále kontrolovať. Z tohto dôvodu nepreberá TBDS žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených stránok, ktorý bol po umiestnení odkazu zmenený. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre prepojené internetové stránky iných firiem.

8. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré ukladá váš prehliadač do pamäte. Cookies nespôsobujú vo vašom počítači žiadnu škodu a neobsahujú žiadne vírusy. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, že automaticky akceptuje cookies. Vy však môžete túto funkciu vo vašom prehliadači deaktivovať. TBDS používa cookies na prijateľnejšiu, efektívnejšiu a bezpečnejšiu prezentáciu ponuky. Naše cookies neobsahujú žiadne špecifické osobné informácie. Cookies, ktoré používame sú tzv. „session cookies“. Po ukončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Našu internetovú stránku si môžete prezerať aj bez cookies. Môže to však viesť k obmedzeniam funkčnosti našich ponúk.

9. VÝHRADA

TBDS môže toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek upraviť s dodržaním právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, aby udržala krok s neustálym vývojom internetu.

10. Google analytics and Google

Naša internetová stránka používa Google Analytics, službu spoločnosti Google Inc. ("Google") na analýzu webu. Aj Google Analytics používa cookies. Ide pritom o cookies samotnej spoločnosti Google (Google Analytics cookies) a tzv. cookies tretích poskytovateľov (DoubleClick cookies). Informácie vytvorené prostredníctvom týchto cookies o vašom používaní tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google, Inc. v USA a tam sa ukladajú. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania internetovej stránky pre nás, na zostavenie správ o aktivitách internetovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním internetovej stránky a internetu, najmä funkcií pre displejovú reklamu, napríklad remarketing, správy o impresiách Google Display siete, integráciu funkcie DoubleClick Campaign Manager alebo správy Google Analytics pre činnosť na základe demografických faktorov a záujmov. Aj Google poskytne tieto informácie tretím osobám len v tom prípade, ak to stanovuje zákon alebo ak spracúvajú tretie osoby tieto údaje z poverenia spoločnosti Google. Google v žiadnom prípade nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi Google.

Používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov zo strany Google hore uvedeným spôsob a na hore uvedený cieľ. Chceli by sme vás upozorniť na to, že naša internetová stránka používa na zlepšenie ochrany osobných údajov Google Analytics s rozšírením „anonymizeIp()“. IP adresy za z toho dôvodu zaznamenávajú ďalej spracúvajú len v skrátenej podobe. Tým je vylúčená priama identifikovateľnosť osoby pri analýze používania našej internetovej stránky. Rozšírením vášho prehliadača môžete zakázať používanie Google Analytics cookies. Týmto spôsobom si môžete uplatniť svoje právo zakázať budúci zber, spracúvanie a používanie osobných údajov zo strany Google Analytics. Na tento účel si môžete do prehliadača nainštalovať deaktivačný add-on od Google Analytics. Zabránite tým ukladaniu informácií o vašich návštevách internetovej stránky zo strany Google Analytics.

Ďalšie informácie a pokyny stiahnutie a inštaláciu tohto deaktivačného add-onu nájdete na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Používatelia s mobilnými zariadeniami môžu alternatívne a ako doplnok použiť opt-out cookie. Použite tento odkaz, potom sa nainštaluje cookie a Google Analytics vás už nebude registrovať. Na zamietnutie zaznamenávania zo strany Google Analytics kliknite sem.

Google Analytics môžete deaktivovať pre displejovú reklamu a upraviť zobrazovanie v Google-Display sieti vyvolaním nastavení zobrazovania: http://www.google.com/settings/ads

11. POUŽÍVANIE DATABÁZY GEOLITE2 NA GEOLOKÁCIU

Na tejto internetovej stránke sa používa databáza GeoLite2, ktorú poskytuje spoločnosť MaxMind Inc. a hosting zabezpečuje TBDS. V databáze GeoLite2 sú priradené k použitým IP adresám približné údaje o lokalite/geolokácii na základe krajiny, z ktorej pochádza IP adresa. Na zlepšenie výsledkov vyhľadávania, na poskytovanie vhodnejších informácií pre vás a na predbežné nastavenie určitých konfigurácií prispôsobených vašim požiadavkám, ktoré vám spríjemnia návštevu našich stránok (napr. nastavenie jazyka), zisťuje databáza GeoLite2, ktorá má hosting v TBDS prostredníctvom vašej IP adresy vašu krajinu pôvodu. Žiadne osobné údaje sa pritom neodovzdávajú tretím osobám.

12. INFORMÁCIE O ONLINE REKLAME NA ZÁKLADE POUŽÍVANIA

Online reklama na základe používania, nazývaná aj targeting, umožňuje reklamným spoločnostiam priradiť používateľa k cielenej reklame pre určitú cieľovú skupinu. Pomocou tejto informácie môžu používateľovi zobraziť reklamu podľa jeho potrieb.

Na tento účel prebieha pomocou platformy QUISMA Media Platform (QMP), ktorú poskytuje spoločnosť QUISMA GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 Mníchov, zber a ukladanie údajov na našej stránke v anonymizovanej podobe. Pri vašej návšteve našej internetovej stránky sa vo vašom počítači uloží cookie. Zbierajú sa pritom informácie o vašich aktivitách na internetových stránkach, ktoré navštívite (napr. spôsob surfovania, navštívené podstránky internetových ponúk, reklamné banery, na ktoré klikáte a pod.). Z týchto údajov sa zostavujú pod pseudonymom užívateľské profily, ktoré neumožňujú žiadne vypátranie vašej osoby a tým ani žiadnu osobnú identifikáciu.

Pri vašich návštevách na iných internetových stránkach, ktorých prevádzkovatelia spolupracujú so spoločnosťou QUISMA GmbH alebo je partnermi, sa vám môže zobrazovať cielená reklama s obsahmi, ktoré sú pre vás dôležité.

Hore uvedený postup je tzv. re-targeting, pri ktorom cookie s príslušnými informáciami umožňuje anonymnú opätovnú identifikáciu vášho prehliadača a tým aj opätovné zobrazenie príslušnej reklamy na externých internetových stránkach.

Ďalšie informácie o používanej technológii a o ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze: https://privacy.quisma.com/uk/

Nami poverená spoločnosť QUISMA GmbH je členom IAB Europe a zaviazala sa k dodržiavaniu jej štandardov. Na stránke http://www.youronlinechoices.com/sk/nájdete ďalšie informácie o tomto záväzku.

Zber údajov a ich ukladanie môžete kedykoľvek do budúcnosti zakázať na uvedenom odkaze: https://privacy.quisma.com/uk/cookie-opt-out/

13. MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

JJednoducho nám napíšte e-mail na adresu datenschutz@rio.cloud