Popis služby Geo Data Flow

Všeobecné informácie

Geo Data Flow je spoplatnená služba, ktorá zbiera údaje vozidla a odosiela ich tretím systémom prostredníctvom rozhraní. 

Prehľad služieb

Potom ako sa na RIO platforme zadajú vozidlá autoparku v poli RIO administrácia a po zakúpení služby Geo Data Flow pre tieto vozidlá v časti Marketplace sa môžu využívať nasledujúce služby Geo Data Flow pre rôzne kategórie vozidiel:

Prehľad služieb pre vozidlá s RIO Boxom

Funkčnosť/údaje

Nákladný automobil MAN

Autobus MAN

Dodávka MAN s RIO Boxom

Vozidlo Non-MAN (RIO box v režime FMS)

Aktuálna poloha vozidla 1x každých 20 minút s nasledujúcimi údajmi

  • Pozícia
  • Počet najazdených kilometrov
  • Rýchlosť
  • Hladina paliva v nádrži

X

X

X

X

Poskytovanie údajov prostredníctvom rozhraní systémom tretích strán.

X

X

X

X

Uloženie a poskytovanie údajov systémom tretích strán na max. 7 dní.

X

X

X

X

Rozdiely v rozsahu údajov a funkcií v porovnaní s RIO boxom pre zákazníkov, ktorí majú vo vozidle zabudovaný TBM2 (telematický modul vozidla 2): Prenos aktuálnej polohy vozidla 1x za minútu.

Prehľad služieb pre vozidlá s hardvérom tretích strán

Užívatelia môžu s RIO platformou spojiť aj hardvér tretích strán a následne údaje odosielať prostredníctvom rozhrania RIO. Na to musí byť pre tieto vozidlá objednaná služba Mixed Fleet Bridge. Viac informácií si vyhľadajte vo VOP a v popise služby Mixed Fleet Bridge.

Funkčnosť/údaje

Vozidlá s hardvérom tretích strán

Poskytovanie údajov prostredníctvom rozhraní systémom tretích strán.

X

Uloženie a poskytovanie údajov systémom tretích strán na max. 7 dní.

X

Technické predpoklady

Aby bolo možné používať Geo Data Flow prostredníctvom RIO Boxu, musia byť vozidlá vybavené nasledujúcim spôsobom:

Nákladný automobil MAN

Autobus MAN

Dodávka MAN

Vozidlo Non-MAN (RIO box v režime FMS)

Použitie RIO boxu (ktorého poskytnutie nie je súčasťou VOP pre poskytovanie služieb)

X

X

X

X

Alternatíva:

Používať TBM2 s aktivovanou službou MAN Bridge, sériovo zabudovaný alebo dodatočne vybavený podľa MAN TI (ktorého poskytovanie nie je súčasťou VOP služieb)

X

Predpoklad: TBM2 s verziou softvéru min 3.2

Príslušné rozhranie RIO musí byť integrované v systéme tretej strany.

Táto integrácia prevezme užívateľa alebo jeho partnera. TBDS nepreberá integráciu rozhrania RIO do systému tretej strany.

X

X

X

X

Vozidlo musí byť prístupné a úspešne prekonfigurované na konfiguráciu prenosu údajov cez rádiové spojenie. Vytvorenie rádiového spojenia je možné len pri zapnutom zapaľovaní.

Pri použití TBM2: pre nadobudnutie platnosti služby je potrebné, aby bolo vozidlo dostupné pre požadovanú konfiguráciu prostredníctvom rádiového spojenia. Vytvorenie rádiového spojenia je možné len pri zapnutom zapaľovaní. Manuálne prepnutie systému môže trvať niekoľko pracovných dní.

Na využívanie Geo Data Flow pomocou hardvéru tretej strany sa musia splniť nasledujúce predpoklady:

Vozidlá s hardvérom tretích strán

Používateľ si rezervoval príslušnú službu poskytovateľa tretej strany a súhlasil s jeho VOP.

X

Používateľ si rezervoval službu Mixed Fleet Bridge.

X

Príslušné rozhranie RIO musí byť integrované v systéme tretej strany.

Táto integrácia prevezme užívateľa alebo jeho partnera. TBDS nepreberá integráciu rozhrania RIO do systému tretej strany.

X

Aby ste si mohli objednať službu Geo Data Flow, musí byť pracovisko vybavené nasledovne:

  • Stolný počítač (neposkytuje spoločnosť RIO) s aktuálnym operačným systémom a moderným internetovým prehliadačom v aktuálnej verzii.

Stav: 19. 9. 2022