Právne informácie.

V prípade RIO ide o značku TRATON GROUP. Zmluvné dohody sa uzatvárajú so spoločnosťou TB Digital Services GmbH, dcérskou spoločnosťou spoločnosti TRATON GROUP.

VŠEOBECNÉ RÁMCOVÉ PODMIENKY PRE VYUŽÍVANIE PLATFORMY

(„Všeobecné obchodné podmienky platformy“)

Všeobecné rámcové podmienky na užívanie platformy (VRP) predstavujú bezplatnú rámcovú dohodu medzi TB Digital Services GmbH a jej užívateľom na užívanie RIO platformy na stránke start.rio.cloud. Následne nájdete dokument vo vašom materinskom jazyku.

Stiahnuť

ZMLUVA NA SPRACOVANIE ZÁKAZKY

Zmluva na spracovanie zákazky upravuje povinnosti zmluvných strán v súvislosti so spracovaním osobných údajov zadávateľa zákazky prostredníctvom zamestnanca v rámci všeobecných rámcových podmienok na užívaniu platformy. Ste povinný, zaslať späť podpísanú zmluvu na spracovanie zákazky TB Digital Services GmbH (detaily pozri v zmluve).

Stiahnuť

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA OCHRANY ÚDAJOV

V súvislosti s užívaním RIO platformy ako aj príslušných služieb na platforme získavame a spracúvame rôzne osobné údaje, ktoré sú požadované na splnenie stanoveného účelu. V pokynoch na ochranu údajov vám podávame informácie o tom, o ktoré údaje sa jedná, akým spôsobom sa budú spracovávať a akými právami budete pritom disponovať.

Stiahnuť

TECHNICKÉ PRÍSTUPOVÉ POŽIADAVKY

Technické požiadavky na prístup popisujú potrebné technické predpoklady na užívanie RIO platformy ako aj na využívanie služieb na RIO platforme.

Stiahnuť

Essentials

V prípade Essentials sa jedná o základný servisný balík, ktorý je užívateľovi bezplatne k dispozícii pri registrácii na RIO platformu.

LICENCIE OPEN SOURCE

V prípade RIO sa používajú následujúce licencie na otvorený zdrojový kód:

RIO Box
RIO platforma a RIO Services

Stiahnuť

OPEN SOURCE KÓD RIO BOXU

Pre RIO Box bol použitý nasledujúci kód:

Stiahnuť