Opis služieb MAN eManager M

Všeobecné informácie

Služba MAN eManager M ponúka používateľovi možnosť podrobne analyzovať proces nabíjania a vybíjania s ohľadom na batériu a spotrebu energie v batériovo-elektrických vozidlách.

Na karte „Prehľad“ používateľ získa nielen súhrn stavu nabitia svojich vozidiel a časy odjazdov, ktoré majú nasledovať, ale môže tiež analyzovať hodnoty spotreby a rekuperácie v stĺpcových grafoch pre jednotlivé alebo viacero vozidiel.

V karte „História“ si môže používateľ vybrať medzi históriou batérie a spotreby a zobrazovať procesy nabíjania a vybíjania za určité časové obdobie a pri určitých vozidlách.

História batérie obsahuje všetky relevantné informácie o batérii, ako napr. nabíjacie a vybíjacie prúdy, napätie batérie, chyba nabíjania a ďalšie užitočné hodnoty na analýzu správania batérie. História ponúka úplnú transparentnosť o správaní batérie a možné zmeny v priebehu času.  
V histórii spotreby môže používateľ vidieť pomer spotreby energie rozdelený medzi pohon, klimatizáciu a vedľajší spotrebič. Vďaka uloženej vonkajšej teplote je možné jednoducho interpretovať hodnoty spotreby klimatizácie a znížiť spotrebu pre ďalšie použitia vozidla pomocou cieleného využívania klimatizácie. V analýze spotreby sa paralelne zobrazuje aj výkon rekuperácie. Pomocou rekuperácie je možné výrazne zvýšiť dojazd vozidla a dosiahnuť lepšiu energetickú efektívnosť.

Okrem vyhodnotení histórie ponúka služba MAN eManager M aj rozšírenie funkcií v správe nabíjania vozidla (v porovnaní s MAN eManager S). Stav nabitia batérie v % a zostatková kapacita batérie v km sú doplnené zobrazením v kWh. Okrem toho sa zobrazuje, aké vozidlá momentálne jazdia a nachádzajú sa na trase, a ktoré nie. Používateľ má tak celý svoj vozový park stále pod dohľadom a presne vie, ktoré vozidlá majú aký stav nabitia, stav nabitia batérie a ktoré z týchto vozidiel sa nachádzajú v režime jazdy.

Službu MAN eManager M je možné rezervovať pre MAN Lion’s City E.
Pre nadobudnutie platnosti služby je potrebné, aby bolo vozidlo dostupné pre požadovanú konfiguráciu prostredníctvom rádiového spojenia.

Prehľad služieb

Po úspešnej aktualizácii služby MAN eManager M je možné využívať nasledujúce služby MAN eManager M pre MAN Lion’s City E.

Údaje o vozidle v histórii sú dostupné až od príslušného dňa rezervácie služby pre vozidlo. História je dostupná na maximálne 12 mesiacov do minulosti.

Funkčnosť/údaje

MAN Lion’s City E

Diagramy hodnotenia v karte „Prehľad“

 • Hodnoty spotreby spolu, pre pohon, vedľajší spotrebič a klimatizáciu v kWh
 • Hodnoty rekuperácie
 • Najazdená vzdialenosť v km

Na zobrazenie diagramov si používateľ môže vybrať jedno alebo viac vozidiel a obdobie najmenej jedného dňa až maximálne 12 mesiacov

X

História VV batérie pre procesy nabíjania a vybíjania (karta „História“)

 • Trvanie procesu nabíjania/vybíjania
 • Zobrazenie chýb nabíjania a oneskorení v histórii
 • Kapacita VV (vysokonapäťovej) batérie v km/kWh a stav nabitia VV batérie v % na začiatok každého procesu
 • Prijaté/vybité množstvo energie v kWh
 • Nabíjacie a vybíjacie prúdy v ampéroch (priemer, min, max)
 • Napätie VV batérie vo voltoch (priemer, min, max)

Na zobrazenie histórie batérie si používateľ môže vybrať jedno alebo viac vozidiel a obdobie najmenej jedného dňa až maximálne 12 mesiacov do minulosti.

X

História spotreby pre procesy nabíjania a vybíjania (karta „História“)

 • Trvanie procesu nabíjania/vybíjania
 • Prijaté/vybité množstvo energie v kWh
 • Celková spotreba v kWh
 • Vynaložená energia (spotreba) pre pohon, vedľajší spotrebič a klimatizáciu v kWh
 • Vonkajšia teplota v °C (priemer, min, max)
 • Najazdená vzdialenosť na procesy vybíjania v km

Na zobrazenie histórie spotreby si používateľ môže vybrať jedno alebo viac vozidiel a obdobie najmenej jedného dňa až maximálne 12 mesiacov do minulosti.

X

Rozšírené aktuálne informácie o VV batérii

 • Kapacita batérie v km a kWh
 • Stav nabitia batérie v %
 • Stav jazdy (vozidla na ceste na trase)

X

Informácie o prenose údajov

Všetky údajové body zahrnuté v rozšírenom funkčnom rozsahu MAN eManager M sa prenášajú do systému RIO každých 5 minút, keď je zapnuté zapaľovanie alebo je v režime nabíjania. Aktuálnosť zobrazených informácií môže si môže používateľ pozrieť kedykoľvek na základe časovej pečiatky v tabuľke.

Technické predpoklady

Na používanie služby MAN eManager M musia byť vozidlá vybavené nasledujúcim spôsobom:

MAN Lion’s City E

Používanie RIO Boxu
(ktorých poskytnutie nie je súčasťou VOP pre poskytovanie služieb)

X

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

ePTM (electric Power Train Manager)

X

Vybavenie pracoviska používateľa:

 • Stolný počítač (neposkytuje spoločnosť MAN) s aktuálnym operačným systémom a moderným internetovým prehliadačom v aktuálnej verzii.

Stav: 19. 9. 2022