Opis služieb MAN eManager S

Všeobecné informácie

MAN eManager S je služba pre správu nabíjania, ktorá používateľovi umožňuje vopred plánovať časy odjazdu pre svoje vozidlá. Obzvlášť pri extrémnych teplotách a podľa potreby môže voliteľná predpríprava (temperovanie) priestoru pre cestujúcich prispieť k tomu, aby sa predišlo skráteniu dojazdu na základe klimatizácie. Tak opustí autobus podnikové nádvorie už s primeranou teplotou priestoru pre cestujúcich.

V správe nabíjania môže používateľ vyberať medzi okamžitým a časovaným nabíjaním.

Pri okamžitom nabíjaní sa vozidlo nabije vždy, keď sa pripojí do nabíjacej stanice a keď je k dispozícii elektrický prúd. Ako dlho sa bude vozidlo po zasunutí do nabíjacej stanice ešte nabíjať, kým sa dosiahne 100 % stav batérie, sa používateľovi zobrazí v systéme RIO.

Pomocou časovaného nabíjania si môže používateľ podľa plánu jazdy uložiť rôzne časy odjazdu pre vozidlo. Ďalší prípadný čas odjazdu sa poskytne vozidlu. Keď je vozidlo pripojené do nabíjacej stanice, proces nabíjania sa automaticky spustí v optimálnom čase, aby sa v čase odjazdu dosiahla pripravenosť vozidla na prevádzku. Ak by sa vozidlo krátko pred časom odjazdu pripojilo do nabíjacej stanice, automaticky sa spustí nabíjanie, príp. vozidlo nedosiahne pripravenosť na prevádzku v požadovanom čase odjazdu. Okrem iného sa v tomto prípade používateľovi v prehľade v systéme RIO zobrazí nový oneskorený čas odjazdu. Po ukončení nabíjania sa vozidlu poskytne ďalší prípadný čas odjazdu.

Ak by sa pri okamžitom alebo časovanom nabíjaní vyskytla chyba nabíjania a táto informácia by sa poskytla vozidlu, zobrazí sa používateľovi v systéme RIO.

Popri správe nabíjania sa používateľovi zobrazujú dôležité informácie o batérii, ako je stav nabitia (Nepripojené, Pripojené, Nabíjanie, Nabité, Chyba, Neznáme), stav nabitia batérie v % a elektrický dojazd v km.

Služba MAN eManager S je dostupná v plnom rozsahu pre MAN Lion’s City E, zatiaľ čo obmedzený rozsah funkcií je ponúkaný aj pre MAN eTGE.

Pre nadobudnutie platnosti služby je potrebné, aby bolo vozidlo dostupné pre požadovanú konfiguráciu prostredníctvom rádiového spojenia.

Prehľad služieb

Po úspešnej aktivácii služby MAN eManager S je možné využívať nasledujúce služby MAN eManager S podľa typu vozidla.

Funkčnosť/Údaje

Prehľad všetkých elektromobilov (pre ktoré je rezervovaná služba MAN eManager S) vozového parku v tabuľke s nasledujúcimi informáciami:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Stav nabitia batérie/State of Charge (SoC) v %
(frekvencia: 5 min)

X

X

Odhadovaný dojazd v km
(frekvencia: 5 min)

X

X

Stav nabitia VV (vysokonapäťovej) batérie je možné zobraziť pre každé vozidlo:

Nepripojené (vozidlo nie je pripojené do nabíjacej stanice)

X

X

Pripojené (vozidlo je pripojené do nabíjacej stanice)

X

X

Nabíjanie (vozidlo je pripojené do nabíjacej stanice a nabíja sa)

X

X

Nabité (vozidlo je pripojené do nabíjacej stanice a je nabité)

X

X

Chyba (vozidlo je pripojené do nabíjacej stanice, nastala chyba nabíjania)

X

-

Neznáme (aktuálny stav nabitia je neznámy)

X

X

Zobrazenie zostávajúceho času nabíjania

X

-

Zobrazenie uloženej konfigurácie nabíjania akceptovanej vozidlom

X

-

Zobrazenie pripravenosti na jazdu po ukončení procesu nabíjania

X

-

Nasledujúce konfigurácie vozidla spustí vaše vozidlo samo cez službu MAN eManager S pri príslušnom výbere v systéme RIO:

Nastavenie konfigurácie nabíjania vysokonapäťovej batérie na vozidlo v systéme RIO (vozidlo sa vždy nabije do stavu batérie = 100 %)

Pri výbere režimu nabíjania:

  1. Okamžité nabíjanie
    Pri tejto konfigurácii sa vozidlo nabije vždy, keď sa pripojí do nabíjacej stanice a keď je k dispozícii elektrický prúd
  2. Časované nabíjanie
    Pri tejto konfigurácii môže používateľ vytvoriť viacero časovačov. Časovač pritom obsahuje aspoň jeden deň v týždni a presne jeden čas odjazdu
X-

Pri výbere režimu klimatizácie:

Používateľ môže pre vozidlo nastaviť predprípravu (temperovanie) priestoru pre cestujúcich pre okamžité nabíjanie (zap./vyp.). Pritom môže dôjsť k vyššej spotrebe energie vozidla z nabíjacej stanice.

X-

Predpoklady pre prenos údajov

MAN Lion’s City E

Ak by sa vozidlo nenachádzalo v stave „Zapaľovanie zap.“ alebo „Nabíjanie“, môže cca každých 60 minút prijať nové konfigurácie nabíjania. Tak môže po odoslaní konfigurácie nabíjania do vozidla trvať do 60 minút, kým ju vozidlo získa a kým odošle odpoveď na žiadosť do systému RIO.

Ak by vozidlo nemalo mobilné bezdrôtové pripojenie napríklad z dôvodu výpadku siete, nie je možné sprostredkovanie konfigurácie nabíjania. Kedykoľvek a aj v tomto prípade môže používateľ spustiť okamžitý proces nabíjania rovno na vozidle.

Informácie o stave nabitia batérie a odhadovanom dojazde sa prenášajú cyklicky s frekvenciou 5 minút a zobrazujú sa v systéme RIO. Všetky ďalšie informácie, ako je stav nabitia (Nepripojené, Pripojené, Nabíjanie, Nabité, Chyba, Neznáme), zobrazenie pripravenosti na jazdu, ako aj zobrazenie zostávajúceho času nabíjania sa na základe udalostí prenášajú do systému RIO a zobrazia sa.

MAN eTGE

Vozidlo prenáša údaje, keď je zapnuté zapaľovanie a existuje mobilné bezdrôtové pripojenie.

Technické predpoklady

Na používanie služby MAN eManager S musia byť vozidlá vybavené nasledujúcim spôsobom:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Používanie RIO Boxu (ktorých poskytnutie nie je súčasťou VOP pre poskytovanie služieb),

X

-

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

-

ePTM (electric Power Train Manager)

X

-

Telematický modul LINK 640 od Webfleet

-

X

Vybavenie pracoviska používateľa:

  • Stolný počítač (neposkytuje spoločnosť MAN) s aktuálnym operačným systémom a moderným internetovým prehliadačom v aktuálnej verzii.

Stav: 19. 9. 2022