Informácie o ochrane osobných údajov a garancii

Už ste zaregistrovaný ako používateľ na platforme RIO spoločnosti TB Digital Services GmbH (Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 Mníchov; ďalej len „TBDS“) a chcete využívať službu Timed objednaním služby na RIO Marketplace. 

 1. Účely spracovania údajov
  Na tento účel súhlasíte potvrdením tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré dopĺňajú bod 8.3 Všeobecných podmienok používania platformy RIO (ďalej len "Podmienky používania platformy") a Zmluvu o spracovaní objednávok RIO podľa článku 28 GDPR, s tým, že
  1. TBDS spracúva vaše osobné údaje uvedené v § 2 (a) na účely poskytovania služby Timed vám ako používateľovi platformy RIO a (b) opakovane odosiela na účely výpočtu času práce, riadenia a odpočinku v súlade so smernicou 2002/15/ES, nariadením (ES) č. 561/2006, ako aj nariadením (EÚ) č. 165/2014 spoločnosti DAKO GmbH (Brusel Str. 22, 07747 Jena; ďalej len DAKO GmbH“); a
  2. spoločnosť DAKO GmbH môže vaše osobné údaje uvedené v § 2 ďalej spracúvať na účely výpočtu časov, práce, riadenia a odpočinku vodiča podľa smernice 2002/15/ES, nariadenia (ES) č. 561/2006, ako aj nariadenia (EÚ) č. 165/2014 v mene TBDS a opakovane ich posielať do TBDS.
 2. Ktoré údaje sa prenášajú?
  1. Na účely poskytovania služby RIO Timed a výpočtu časov práce, riadenia a odpočinku sa spoločnosti DAKO GmbH v pravidelných intervaloch odosielajú nasledujúce osobné údaje:

   • vaše používateľské meno RIO, ako aj u nás uložený názov spoločnosti;

   • identifikačné číslo vozidla (VIN) vášho úžitkového vozidla;

   • číslo karty vodiča používanej vo vašom úžitkovom vozidle a

   • identifikačné číslo vodiča vedľa mena a dátumu narodenia vodiča. 

  2. Na účely výpočtu časov práce, riadenia a odpočinku v súlade so smernicou 2002/15/ES, nariadením (ES) č. 561/2006, ako aj nariadením (EÚ) č. 165/2014 spracúva spoločnosť DAKO GmbH nasledujúce osobné údaje a následne ich opakovane odosiela do TBDS:
   • vaše používateľské meno RIO, ako aj u nás uložený názov spoločnosti;

   • identifikačné číslo vozidla (VIN) vášho úžitkového vozidla;

   • číslo karty vodiča používanej vo vašom úžitkovom vozidle a 

   • identifikačné číslo vodiča vedľa mena a dátumu narodenia vodiča.

 3. Právny základ spracovania

  Nasledujúce právne základy sú základom vyššie uvedených činností spracovania (údajov):

  • Váš súhlas (vyhlásenie o súhlase) s jedným alebo viacerými konkrétnymi účelmi opísanými v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a GDPR;

  • Plnenie zmluvy alebo vykonávanie predzmluvných opatrení podľa článku 6 ods. 1 písm. b GDPR.

 4. Vaše práva

  Vaše práva okrem práva na informácie o údajoch, ktoré sa vás týkajú, a práva na opravu vašich údajov, ak je to technicky možné, máte tiež právo na vymazanie a obmedzenie spracovania vašich údajov zhromaždených na vyššie uvedené účely, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnými predpismi. Ďalej máte právo na prenositeľnosť údajov.

  Okrem toho máte právo odvolať tu udelený súhlas (vyhlásenie o súhlase). Váš súhlas je dobrovoľný a platí do odvolania. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť zhromažďovania, spracúvania a prenosu údajov, ktoré sa vykonávajú na základe súhlasu až do jeho odvolania.

  Ak chcete svoj súhlas odvolať alebo uplatniť vaše práva týkajúce sa vašich údajov, pošlite nám, prosím, neformálnu správu, prednostne na adresu support@rio.cloud. Prípadne môžete obrátiť aj na datenschutz@rio.cloud alebo poslať vašu námietku poštou na túto adresu:

  TB Digital Services GmbH

  Oskar-Schlemmer-Str. 19-21

  80807 München

Ak by ste odvolali svoj súhlas so spracovaním a prenosom údajov popísaným v § 1, upozorňujeme vás na to, že už nemôžeme poskytovať službu RIO Timed a TBDS je v tomto ohľade oprávnená službu vypovedať.


Stav:


02.11.23