TIRÁŽ.

VYDAVATEĽ

TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Mníchov
Germany


Tel. 00800 / 22 55 07 46
info@rio.cloud

VEDENIE PODNIKU

Jan Kaumanns
Stefan Heymann

REGISTRAČNÝ SÚD

Okresný súd V Mníchov, HRB 234868
ID DPH DE 314435023

UPOZORNENIE

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sa neustále kontrolujú a aktualizujú. Poskytovateľ ani TB Digital Services GmbH nepreberajú zodpovednosť za obsah a nezaručujú aktuálnosť, správnosť ani úplnosť webových stránok, na ktoré odkazuje hypertextový odkaz.

Obsah a štruktúra tejto webovej stránky je chránená autorskými právami. Kopírovanie informácií alebo údajov, najmä použitie textov, častí textov alebo obrazových materiálov vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti TB Digital Services GmbH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Spoločnosť TB Digital Services GmbH nie je ochotná ani povinná zúčastňovať sa konania na urovnanie sporu pred výborom pre spotrebiteľskú arbitráž.

© 2019 TB Digital Services GmbH, Mníchov