Carrier Hub

Spoľahlivá preprava tovaru a komodít je dôležitou súčasťou logistiky. Naša platforma Carrier Hub umožňuje v spolupráci s vašimi špeditérmi dosiahnuť transparentnosť v celom prepravnom procese – od odoslania objednávky prepravy cez jej potvrdenie a viaceré hlásenia o stave prepravy až po príchod do závodu.

desktop_right_carrier_hub.png

Objednávky prepravy – digitálne a transparentne

Pomocou platformy Carrier Hub značky RIO môžete svojim špeditérom jednoducho a digitálne odosielať objednávky prepravy. O nových objednávkach prepravy budú informovaní priamo e-mailom – transparentne a rýchlo.

Podporované prepravné koncepcie
  • Plné aj prázdne nádoby
  • Priame zásielky/priama preprava/celokamiónové zásielky (FTL)
  • Oblastné zasielateľstvo/menšie ako celokamiónové zásielky (LTL)
  • Procesy konsolidácie/crossdock, tzv. Milkruns a Deliveryruns (zberná a distribučná preprava)
  • Núdzové postupy/špeciálne výjazdy
Podporované rozhrania
  • RIO WebSCM
  • REST API pre špeditérov
  • Rozhranie UN/EDIFACT (EDI) – typ DESADV, VDA4933 (T1-T4)

Zachovajte si neustály prehľad o svojom dodávateľskom reťazci!

Efektívne riadenie dodávateľského reťazca si vyžaduje zachovanie podrobného prehľadu o všetkých jeho krokoch.

browser_feature_a_carrier_hub.png

Potvrdenie objednávok
Dostávajte nepretržite potvrdenia objednávok od svojich špeditérov a získajte tak už na začiatku väčšiu istotu pri plánovaní.

Informácie o vyzdvihnutí
Získajte informácie o časovej lehote vyzdvihnutia a plánovanom prepravnom prostriedku (evidenčné číslo nákladného automobilu), aby ste mohli bezproblémovo prísť na miesto vyzdvihnutia a včas doručiť prepravovaný tovar.

Informácie pre riadenie dodávok
Ako súčasť potvrdenia objednávky dostávajte aj informácie o rezervácii časovej lehoty svojho riešenia na riadenie dodávok.

Informácie o rozdelení nákladu
Ak váš špeditér plánuje uskutočniť prepravu viacerými prepravnými prostriedkami, dostanete informácie o možnom rozdelení nákladu už v počiatočnej fáze.

Prehľad vašich výhod

RIO je tu pre každého

RIO nemá len riešenia pre dopravcov. Aby sme naplnili ciele nášho kompletného prístupu a zabezpečili hladký priebeh procesov medzi všetkými článkami dodávateľského reťazca, ponúkame popri platforme Carrier Hub aj riešenie pre dodávateľov, ktorým je platforma Supplier Hub, a aj riešenie pre odchádzajúce procesy, ktorým je platforma Outbound Order Book.

RIO je tu pre VÁS!

Podarilo sa nám vzbudiť váš záujem a chcete získať ďalšie nezáväzné informácie? Potom nás kontaktujte ešte dnes.

Kontaktovať teraz