Описание на услугата Compliant

Обща информация

Compliant е услуга за клиенти, които трябва да свалят и контролират данни от тахографи и карти на водача.

Compliant гарантира, че клиентите ще могат да свалят, архивират и експортират данни от тахографи и карти на водача от офиса си.

Compliant предлага на клиентите възможността за извършване на Remote Download на данни от тахографи и карти на водача. Файловете от тахографите и картите на водача се свалят автоматично в работния режим на превозното средство. Свалените файлове се архивират в облак на RIO. Клиентът има възможност да извика архивираните файлове и да ги запамети локално на компютър чрез функцията за експортиране.

Преглед на услугата

След като превозните средства от автопарка в администрацията на RIO бъдат включени в платформата RIO и от магазина за тези превозни средства бъде закупена услугата Compliant, за различните категории превозни средства могат да се използват следните услуги на Compliant:

Функционалност/данни

MAN камион

Автобус MAN

MAN Van

Non MAN Brand (RIO Box)

Автоматичен Remote Download на данни от тахографите и картите на водача

X

X

X

X

Запаметяване на свалените файлове в облак на RIO

X

X

X

X

Експортиране на архивираните файлове локално на компютър

X

X

X

X

Технически изисквания

За да можете да използвате Compliant, превозните средства трябва да са оборудвани, както следва:

MAN камион

Автобус MAN

MAN Van

Non MAN Brand (RIO Box)

Използване на RIO Box (предоставянето ѝ не е част от общите търговски условия за услугите)

X

X

X

X

Използване на тахографи с функция Remote Download (не се предоставя от MAN) с настроена функция за блокиране от фирмата чрез фирмената карта

X

X

X

X

За да можете да използвате Compliant, работното Ви място трябва да е оборудвано, както следва:

  • настолен компютър (не се предоставя от MAN) с актуална операционна система Windows и модерен уеб браузър в актуална версия.
  • Използване на Windows софтуер (предоставя се от MAN), който трябва да се инсталира на крайно устройство с интернет
  • Използване на фирмена(и) карта(и) (не се предоставя(т) от MAN)
  • Използване на четящо(и) устройство(а) за карти (предоставянето му/им не е част от общите търговски условия за услуги)

Други

За да използвате оптимално услугата Compliant, Ви препоръчваме:

  • Компютърът Ви винаги да е включен. Все пак препоръчваме ежедневно рестартиране.
  • Windows софтуерът (приложението Remote Download) винаги трябва да работи във фонов режим и не трябва да се затваря.
  • Четящото устройство за карти с пъхната в него фирмена карта винаги трябва да е свързано с компютъра.
  • Редовно (минимум веднъж седмично) отваряйте приложението Tachograph Services на платформата RIO и проверявайте архивираните данни.
  • За да намалите времето за сваляне при по-големи автопаркове, към един компютър можете да свържете няколко четящи устройства за карти с няколко фирмени карти. Само така данните от превозните средства ще бъдат и едновременно свалени.

Последна редакция: 19.09.2022 г.