Правна информация

RIO e марка на TRATON GROUP. Договорните споразумения се сключват с TB Digital Services GmbH, дъщерно дружество на TRATON GROUP.

ОБЩИ РАМКОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

(„ОТУ за платформата“)

Общите рамкови условия за използване на платформата (ОТУ) представляват свободно рамково споразумение между TB Digital Services GmbH и неговия потребител относно използването на платформата RIO на start.rio.cloud. По-долу можете да намерите даден документ на Вашия език.

Изтегляне

ДОГОВОР ЗА ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКИ

Договорът за обработка на поръчки урежда задълженията на Страните във връзка с обработката на лични данни на Възложителя от Изпълнителя в контекста на общите условия за използване на платформата. Вие сте задължени да върнете подписания договор за обработка на поръчки на TB Digital Services GmbH (за подробности вижте договора).

Изтегляне

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка с използването на платформата RIO, както и възможните услуги на тази платформа, ние събираме и обработваме различни лични данни, необходими за изпълнението на определените цели. В декларацията за поверителност Ви предоставяме информация за това какви са тези данни, по какъв начин се обработват те и какви права имате във връзка с това.

Изтегляне

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ДОСТЪПА

Техническите изисквания относно достъпа описват техническите изисквания, необходими за използването на платформата RIO, както и използването на услуги на платформата RIO.

Изтегляне

Essentials

Essentials е базовият пакет услуги, който се предоставя безплатно на потребителя при регистрация на платформата RIO.

ЛИЦЕНЗИ С ОТВОРЕН КОД

RIO използва следните лицензи с отворен код:

RIO Box
RIO Plattform и RIO Services

Изтегляне

OPEN SOURCE CODE (ОТВОРЕН ИЗХОДЕН КОД) НА RIO BOX

Използвали сме следния код за RIO Box:

Изтегляне