Защита на данните

1. Обща информация

a) Въведение

Защитата на Вашето право за неприкосновеност на личния живот при обработката на лични данни е важна тема за TB Digital Services GmbH (TBDS) . TBDS е дъщерно дружество на TRATON SE. Ние обработваме личните данни, които се събират при посещението на нашия уебсайт в съответствие с правните разпоредби на държавата, в която се намира седалището на отговорния орган за обработване на данните.

Освен това, TB Digital Services GmbH се задължава за цялостна и единна защита на личните данни на базата на обвързваща директива. В рамките на TB Digital Services GmbH това гарантира ниво на защита от световен мащаб, което е сравнимо с това в Германия и Европейския съюз.

Освен това нашите служители са задължени да поддържат поверителност и да защитават предоставените лични данни.

b) Отговорен орган и лице за контакти

Отговорният орган по отношение на Закона за защита на личните данни за Вашите данни е TBDS.
За общи въпроси и въпроси, свързани със защитата на личните данни, се свържете с отговорното лице за контакти по имейл: datenschutz@rio.cloud

Или използвайте пощата:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter (Длъжностно лице по защитата на данните)
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Munich, Germany

в) Известия за защита на данните за специални целеви групи

Тъй като за бизнес партньорите и кандидатите се прилагат специални правила за защита на данните, ние сме ги събрали на отделни страници.

Ако сте (потенциален) бизнес партньор на TBDS, моля, посетете нашето уведомление за поверителност за бизнес партньори.

Ако сте кандидатствали за свободна позиция в TBDS или планирате да го направите, моля, не се колебайте да посетите нашето уведомление за поверителност за кандидати.

2. Информация за този уебсайт

С настоящата информация за защита на личните данни ние Ви информираме как и кои лични данни събираме, обработваме и използваме, когато посещавате този уебсайт.

„Лични данни“ е цялата информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Като подлежащо на идентифициране лице се приема всяко физическо лице, което може да се идентифицира пряко или косвено, по-специално чрез задаване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или една или повече специални характеристики, които изразяват физическите, физиологичните, т.е. позволяващите идентифициране генетична, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност на този физически човек.

Следната информация не се отнася за компании, които TB Digital Services GmbH не притежава или контролира, както и за лица, които TB Digital Services GmbH не наема и не инструктира.

3. Събиране на обща информация и данни за анонимно използване

Когато посещавате нашия уебсайт, автоматично се събира информация от общ характер. Тази информация включва типа на използвания уеббраузър, използваната операционна система, името на домейна на Вашия доставчик на интернет услуги, уебсайта, който посещавате, както и техническа информация за Вашето посещение (https/http-Methode, https/http-Version, https/http-Statuscode, продължителност на предаваните данни) и други подобни. В този случай се касае изключително за информация, която не позволява да се правят изводи за Вашата самоличност. В допълнение тези данни се генерират и при достъп до всеки друг уебсайт в Интернет. Следователно тук не става дума за специфична функция на този уебсайт.

Този тип информация се събира само анонимно от нас и се оценява от нас статистически. Колкото по-добре разберем Вашите желания, толкова по-бързо ще намерите информацията, която искате, на нашия уебсайт.

4. Събиране и обработка на лични данни

а) Лесна навигация в уебсайта

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уебсървъри запазват по подразбиране вашия IP адрес, от който е извършен достъп, както и датата и часа на посещението.

b) Използване на уебприложения

При използване на нашите уебприложения може да се запише и информация, необходима за ефективното използване на това приложение (език, идентификационен номер на сесията, стъпка на конфигуратора, избрани данни в конфигуратора).

c) Регистрация чрез онлайн формуляри

Допълнителни лични данни ще бъдат събирани само ако ни ги предоставите доброволно и ако това е необходимо за съответната цел, напр. като част от регистрация (потребителско име), абонамент, анкета, конкурс или за изпълнение на договор.

d) Използване на бисквитки

Бисквитката е малък запис на данни, който се съхранява на Вашето крайно устройство и съдържа данни, като например лични настройки на страницата и информация за вход. Този запис на данни се генерира и изпраща към Вас от уебсървъра, с който сте установили връзка чрез Вашия уеббраузър. По принцип ние използваме бисквитки, за да анализираме интереса към нашия уебсайт и за да подобрим удобството за ползване на нашия уебсайт. По принцип можете да получите достъп до нашия уебсайт без бисквитки. Ако искате да използвате нашия уебсайт напълно или удобно, трябва да приемете тези бисквитки, които позволяват използването на определени функции или правят използването по-удобно. TB Digital Services GmbH използва бисквитки, за да направи страницата по-лесна за използване, по-ефективна и по-сигурна. Нашите бисквитки не съдържат никаква лична информация.

Тъй като бисквитките се приемат в зависимост от настройките на бисквитките на Вашия браузър, като използвате нашия уебсайт, Вие се съгласявате с използването на тези бисквитки. По подразбиране повечето браузъри са настроени така, че да приемат всички бисквитки. Имате обаче възможност да настроите браузъра си така, че бисквитките да се показват, преди да бъдат запазени, да се приемат или отхвърлят само определени бисквитки или бисквитките да се отхвърлят изцяло.

Искаме да отбележим, че промените в настройките засягат само съответния браузър. Ако използвате различни браузъри или смените крайното устройство, настройките трябва да бъдат направени отново. Можете също така да изтриете бисквитки от Вашия носител на данни по всяко време. За информация относно настройките на бисквитките, как да ги промените и как да ги изтриете, или за изтриването моля, вижте помощната функция на Вашия уеббраузър.

Ако искате да научите повече за бисквитките като цяло и за бисквитките, които използваме, моля, посетете нашата страница за бисквитките.

e) Google Analytics

Нашият уебсайт използва Google Analytics – услуга за уебанализ, предоставяна от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Google Analytics също използва бисквитки. Това са бисквитки от самия Google (бисквитки на Google Analytics) и така наречените бисквитки на трети страни (бисквитки DoubleClick). Информацията, генерирана от тези бисквитки, относно използването на този уебсайт (включително вашия IP адрес) се прехвърля на сървър на Google, Inc. в САЩ и се съхранява там. Google използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта за нас, за съставяне на отчети за активността на уебсайта за нас и за предоставяне на други услуги, свързани с активността на уебсайта и използването на интернет, по-специално функции за визуална реклама, като ремаркетинг, доклади за впечатлението от мрежата за визуална реклама на Google, интегриране на диспечер за DoubleClick Campaign или отчети за Google Analytics за ефективността в зависимост от демографските характеристики и интереси. Google може също така да прехвърли тази информация на трети страни, ако това се изисква от закона или ако трети страни обработват тези данни от името на Google. Google може да използва вашите данни за свои собствени цели, като например профилиране, и може да комбинира информацията с други данни, като например акаунти в Google.

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с обработката на данните, събрани за Вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе. Искаме да отбележим, че с цел подобряване на защитата на личните данни нашият уебсайт използва Google Analytics с разширението „anonymizeIp()“. Следователно IP адресите се записват само в съкратена форма и се обработват допълнително. Това означава, че е невъзможно директно да се идентифицират хората, когато се анализира използването на нашия уебсайт. Можете да откажете създаването на бисквитки от Google Analytics чрез разширението на Вашия браузър. Това Ви позволява да упражнявате правото си на възражение срещу събирането, обработката и използването на данни от Google Analytics с бъдещ ефект. За целта можете да инсталирате добавката за дезактивиране за браузъри от Google Analytics. Това не позволява Google Analytics да съхранява информация за Вашите посещения на уебсайта.

Допълнителна информация, както и указания относно изтеглянето и инсталирането на тази добавка за дезактивиране, можете да намерите на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ако искате да изтриете всички бисквитки, зададени от този уебсайт, ще намерите на страницата на бисквитките съответния линк за тази цел.

Можете да деактивирате Google Analytics за дисплейната реклама и да персонализирате рекламите в дисплейната мрежа на Google, като отидете в Настройки на рекламите: https://www.google.de/settings/ads

За повече информация относно политиката за поверителност на Google, моля, посетете: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

f) Google Doubleclick

Doubleclick от Google е услуга, предоставяна от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Doubleclick от Googlе използва бисквитки, за да Ви предложи релевантни рекламни съдържания. При това към Вашия браузър се задава псевдонимен идентификационен номер (ID), за да се проверява кои реклами са се показвали във Вашия браузър и кои реклами са били прегледани. Бисквитките не съдържат лична информация. Използването на бисквитки DoubleClick дава възможност само на Google и на партньорските му уебсайтове да показват реклами въз основа на предишни посещения на нашите или други уебсайтове в интернет. Информацията, генерирана от бисквитките, се предава от Google на сървър в САЩ за оценка и се съхранява там. Прехвърляне на данните от Google към трети страни се извършва само на базата на законовите разпоредби или в рамките на обработката на поръчката. В никакъв случай Google няма да комбинира Вашите данни с други данни, събрани от Google.

Чрез използването на нашите уебсайтове Вие се съгласявате с обработката на данните, събрани от Google, и начина на обработка на данните, описан по-горе, както и с посочената цел. Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, като настроите съответно софтуера на браузъра си; искаме да отбележим обаче, че в този случай може да не сте в състояние да използвате всички функции на нашия уебсайт в пълна степен. Можете също така да предотвратите събирането от страна на Google на данните, генерирани от бисквитките и свързани с използването на уебсайта от Вас, и на обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, налична на следния линк в разширението за дезактивиране DoubleClick: https://support.google.com/ads/answer/7395996

За повече информация относно политиката за поверителност на Google, моля, посетете: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

ж) Google reCaptcha

Този сайт използва reCaptcha – услуга на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (Google) за целите на сигурността. Тази услуга определя дали въвеждането в даден интернет формуляр е направено от човек или неправомерно чрез автоматизирана машинна обработка. Вашият съкратен по-рано IP адрес и всички други данни, необходими за услугата, ще бъдат прехвърлени към Google. Пълният IP адрес ще бъде прехвърлен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там само в случай на изключение. Данните, предадени от Вашия браузър като част от reCaptcha, няма да бъдат комбинирани с други данни на Google. За повече информация относно политиката за поверителност на Google, моля, посетете: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

з) Salesforce Marketing Cloud

Ние използваме Salesforce Marketing Cloud за нашата услуга за електронна поща, за предоставяне на Cloud страници и предлагане на формуляри, с които можете да се свържете с нас. Персонализираните действия на клиентите могат да станат възможни с помощта на визуализация, наблюдение и контрол на поведението на клиентите в реално време. Salesforce Marketing Cloud е софтуер на salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, САЩ, и е представен в Германия от: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Мюнхен, Германия. Можете да разгледате политиката за поверителност на Salesforce тук: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

i) IP API

Използваме доставчика IP API за IP геолокация. С помощта на IP адрес може да се идентифицира географското местоположение на дадено устройство като лаптоп или мобилен телефон. Ние декодираме Вашия IP адрес само в рамките на държавата. Тази услуга ни дава възможност да Ви предложим продуктово портфолио, съобразено с Вашата страна.
IP API е услуга на Artia International S.R.L., VAT RO29237219 | Reg. J40/12390/2011, Букурещ, Румъния. Можете да разгледате политиката за поверителност на данните на IP API тук: https://ip-api.com/docs/legal

й) Интегриране на видеоклипове

Youtube

На този уебсайт е интегрирано съдържание от YouTube. Youtube се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“).

Ние интегрираме тези видеоклипове без използването на бисквитки.

5. Ограничаване на целите на използването на личните данни

Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целта, за която сте ни предоставили тези данни. ­

6. Правно основание за обработката

Правното основание за използването и съхраняването на Вашите лични данни е Вашето съгласие в съответствие с член 7 на Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД), както и съгл. чл. 13 (2) от Закона за телемедиите (TMG). Ние обработваме Вашите данни за продукти и употреба на базата на и в съответствие с разпоредбите на раздели 14 и 15 от TMG, които представляват правно задължение по смисъла на член 6, ал. 1, т. c от ОРЗД на ЕС, който ние, като оператор на уебсайтове, сме задължени да спазваме.

7. Разгласяване на лични данни

Вследствие на използването на представените функции е възможно субекти, разположени в трети страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), също да преглеждат Вашите лични данни. В тези държави може да има недостатъчно ниво на защита на личните данни, тъй като липсва решение за адекватност на Европейската комисия и няма други подходящи гаранции за защита на личните Ви данни.

Прехвърлянето на Вашите данни в тези трети страни се извършва въз основа на Вашето съгласие в съответствие с член 7 на ОРЗД на ЕС и чл. 13, ал. 2 на TMG или въз основа на изключенията в член 49, ал. 1 на ОРЗД на ЕС, които стават валидни при активиране на съответната функция.

Вашите данни могат да бъдат преглеждани и от компании, които са свързани с TBDS в съответствие с §§ 15 ff. AktG, както и от външни доставчици на услуги, които предоставят този уебсайт и свързаните с него системи и които осигуряват техническата им поддръжка. С тези компании са сключени договори за защита на данните, за да се гарантира високо ниво на защита на данните.

Прехвърлянето към държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните национални законови разпоредби.

8. Съхранение и изтриване на данни

Данните, свързани с Вашето посещение на нашия уебсайт (вижте точки 1 и 2 а), се съхраняват в продължение на две години от момента, в който сте отворили нашия уебсайт.

Други лични данни се съхраняват, докато не излезете от профила си или не ни уведомите, че вече не желаете да използвате функцията, която използвате.

Освен това съхранение се извършва само ако са налице законови или договорни изисквания за съхранение.

9. Вашите права

В допълнение към правото на информация за Вашите лични данни и корекция на Вашите лични данни, освен ако не са налице законови разпоредби за противното, Вие имате правото да изтриете и блокирате Вашите лични данни и имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни. Вие също така имате право на прехвърляне на данните.

Тъй като ние събираме и обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, Вие също така имате право да отмените даденото от Вас съгласие. Отмяната Ви не засяга законността на обработката на данните въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето му.

Ако е необходимо, ще трябва да потвърдим Вашата самоличност, преди да можем да обработим Вашите заявки.

При поискване TB Digital Services GmbH (TBDS)писмено Ви информира дали и кои Ваши лични данни се съхраняват при нас. Ако въпреки нашите усилия да гарантираме, че данните са верни и актуални, се съхранява неправилна информация, ние ще я коригираме след съответното уведомление.

В случай на оплаквания е възможно да се свържете с надзорен орган за защита на данните.

10. Сигурност

Вашите данни са защитени от TBDS чрез технически и организационни мерки за сигурност, за да се избегнат случайни или преднамерени манипулации, загуба, унищожаване или достъп на лица без правомощие. Нашите мерки за сигурност, като например криптирането на данните, се подобряват редовно в съответствие с развитието на технологиите.

11. Връзки към уебсайтове на други доставчици

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на други доставчици. Към момента на създаването на връзките TBDS се е уверил, че свързаните директно страници не съдържат нелегални съдържания. TBDS няма влияние върху съдържанието на свързаните страници и не може да ги контролира непрекъснато. Следователно TBDS не поема отговорност за съдържанието на свързаните страници, които са променени след създаването на връзката. Тази декларация за защита на личните данни не се прилага за свързаните уебсайтове на други доставчици.

12. Запазени права

За да се адаптира към постоянното развитие на интернет, TBDS може да адаптира тази Декларация за защита на личните данни по всяко време, като спазва предписанията за защита на данните.

Последна редакция: февруари 2022 г.