Издателско каре

Издател

TB Digital Services GmbH 
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

Тел. 00800 / 22 55 07 46
legal@rio.cloud

Управители

Ян Кауманс
Щефан Хейман

Съд на регистрация

Районен съд Мюнхен, HRB 234868
Идент. № по ЗДДС DE 314435023

Указание

Информацията на тази уебстраница се проверяват и актуализират постоянно. Нито доставчикът, нито TB Digital Services GmbH поемат отговорност за съдържанието или гаранция за актуалността, верността и пълнотата на съответните уебсайтове, към които се извършва препращане посредством хиперлинк.

Съдържанието и структурата на този уебсайт са защитени с авторски права. Възпроизвеждането на информация или данни, по-специално използването на текстове, части от текстове или снимков материал, изисква предварителното съгласие на TB Digital Services GmbH, ако изрично не е упоменато друго.

TB Digital Services GmbH нито желае, нито е задължено да участва в процедура за уреждане на спорове пред арбитражния съвет на потребителите.

© TB Digital Services GmbH