Описание на услугата Geo

Обща информация

Geo е разширението на следенето на автопарка с цел да се предостави на клиента подробен преглед на актуалните местоположения на неговите превозни средства. Тук се добавят и други функции като Point of Interest, геозони и планиране на маршрутите, както и по-дълго време за съхранение на данните.

Преглед на услугата

След като превозните средства от автопарка са създадени в раздела за администрация на RIO на платформата на RIO и услугата Geo бъде закупена за тези превозни средства чрез пазара, могат да се използват следните услуги на Geo в рамките на следенето на автопарка:

Функционалност/данни

MAN камион

Автобус MAN

Микробус MAN

Non-MAN превозно средство (RIO Box в режим FMS)

Превозни средства с хардуер на трета страна

Текущо местоположение на превозното средство 1 път на всеки 20 секунди със следните данни

 • Местоположение
 • Водач
 • Пробег
 • Скорост
 • Ниво на напълване на резервоара

X

X

X

X

Честотата и наборът от данни зависят от използвания хардуер

При свързване

 • Прехвърляне на данни към външни системи

X

X

X

X

X

Преглед на данните

 • Избор между картов и списъчен изглед

X

X

X

X

X

Планиране на маршрути

 • Въвеждане на старт/цел през търсене на адрес или кликване с десния бутон върху картата/превозното средство
 • Въвеждане на междинни цели
 • Поддържане на стандартни размери товарни автомобили и специфични за клиента мерки
 • С или без вземане под внимание на актуалните/запаметените в историята смущения на движението
 • Изчисляване на разходите за пътни такси
 • До три алтернативи за маршрут

X

X

X

X

X

Хронология на пътуването

 • Показване на важни събития: първа/последна позиция, запалване вкл./изкл., геозона влизане/излизане, смяна на водача, преминаване на граници, допълнително задвижване (PTO) вкл./изкл., потегляне, спиране
 • Показване на местоположението
 • Събития в табличен или картов изглед
 • Експортна функция (CSV, Excel)
 • Увеличаване на времето за съхранение и достъпа до данните на услугата Essentials (срн. описанието на услугите Essentials) за период от максимум 25 месеца

X

X

X

X

X, ако трябва да се предоставят най-малко данни за местоположението

Point of Interest (POI) и геозона

 • Генериране и показване на специфична за клиента POI
 • Генериране и показване на кръгови или полигонални геозони
 • Импортна функция за POI и кръгови геозони през CSV
 • Филтър за превозни средства, които трябва да се показват в информационния прозорец за геозоните върху картата
 • Сервизи на MAN и сервизни партньори като POI върху картата

X

X

X

X

X, в зависимост от честотата на хардуера на третата страна

Разлики в обхвата на данни и функции в сравнение с RIO Box за клиенти с вграден в превозното средство TBM2 (Telematik Board Modul 2):

 • предоставяне на информация за актуалната позиция на превозното средство 1 път на всяка минута без 2-те допълнителни позиции в хронологията на пътуванията.
 • Всички данни и функции, които не са изброени тук, съответстват на обхвата на услугите за превозни средства с RIO Box.

Технически изисквания

MAN камион

Автобус MAN

Микробус MAN

Non-MAN превозно средство (RIO Box в режим FMS)

Използване на RIO Box (предоставянето му не е част от общите търговски условия за услугите)

X

X

X

X

Алтернативно:

Използване на TBM2 с активирана услуга MAN Bridge, вграден серийно или допълнително монтиран съгласно MAN ТИ (Техническа информация) (предоставянето му не е част от общите търговски условия за услугите)

X

Предпоставка: TBM2 със софтуерна версия най-малко 3.2

За конфигурирането на предаването на данни, превозното средство трябва да е достъпно чрез радиовръзка и успешно конфигурирано. Изграждането на радиовръзка е възможно само при включено запалване.

При използване на TBM2: за да влезе в сила услугата, е необходимо превозното средство да е достъпно чрез радиовръзка за необходимото конфигуриране. Изграждането на радиовръзка е възможно само при включено запалване. Ръчното превключване на системата може да отнеме няколко работни дни.

Освен това, за превозни средства с хардуер на трети страни важи следното.

Превозни средства с хардуер на трета страна

Потребителят е резервирал съответната услуга на третия доставчик и е приел неговите общи търговски условия.

X

Потребителят е резервирал Mixed Fleet Bridge.

X

За да може да използвате Geo, работното място трябва да е оборудвано, както следва:

 • настолен компютър (не се предоставя от RIO) с актуална операционна система и модерен уеб браузър в актуална версия.

Други

Услугата Geo записва данните на превозното средство от последното активиране на услугата. Ако услугата междувременно е деактивирана, запаметените досега данни се пазят до 25 месеца – нови данни в рамките на услугата Geo не се генерират и запаметяват. Данните се запаметяват отново след подновено активиране на Geo.


Последна редакция: 19.09.2022 г.