Описание на услугата MAN eManager M

Обща информация

MAN eManager M предлага на ползвателя възможността да анализира в детайли процесите на зареждане и разреждане на акумулатора и разхода на енергия за неговите електрически превозни средства, задвижвани с акумулатор.

В раздел „Преглед“ ползвателят получава не само систематизирана информация за степента на зареждане на неговите превозни средства и кои са следващите часове на отпътуване, но и може да анализира разходните и рекуперационните стойности в стълбовидна диаграма за отделните или за няколко превозни средства.

В раздел „История“ ползвателят може да избира между история на акумулатора и на разхода и съответно да извиква процесите на зареждане и разреждане за определен период от време и за избрани превозни средства.

Историята на акумулатора съдържа цялата важна за него информация, като напр. ток на зареждане и ток на разреждане, напрежение на акумулатора, неизправности при зареждане и някои други полезни стойности за анализ на поведението му. „История“ предлага пълна прозрачност относно поведението на акумулатора и възможните промени в течение на времето.  
В историята на разхода ползвателят може да види разхода на енергия, разпределен в съотношение между задвижването, климатизацията и допълнителните консуматори. Благодарение на запаметената външна температура разходните стойности за климатизация могат лесно да се интерпретират и да се намалят за бъдещи използвания на превозното средство с целенасочено ползване на климатизацията. В анализа на разхода се дава паралелно и рекуперационната мощност. Посредством рекуперация може значително да се увеличи оставащото разстояние, което може да измине превозното средство, в резултат на което се повишава енергийната ефективност.

Наред с анализи на историята, MAN eManager M предлага и разширяване на функциите (спрямо MAN eManager S) в управлението на зареждането на превозното средство. Към степента на зареждане на акумулатора в % и оставащия капацитет на акумулатора в km се добавя и показване в kWh. Допълнително се показва кои превозни средства в момента се движат и следователно трябва да се намират по маршрута, а също и кои не се движат. Така ползвателят непрекъснато държи целия си автопарк под око и знае точно всяко едно превозно средство с какъв статус на зареждане е и каква е степента на зареждане на акумулатора му, както и кои от превозните средства в момента са в режим на движение.

MAN eManager M може да се резервира за MAN Lion’s City E.
За да влезе в сила услугата, за необходимата конфигурация превозното средство трябва да е достъпно чрез радиовръзка.

Преглед на услугата

След успешното завършване на процеса на активиране на MAN eManager M за MAN Lion’s City E могат да се използват следните услуги на MAN eManager M.

Данните за превозното средство в „История“ стават достъпни едва след съответната дата на резервация на услугата за конкретното превозно средство. Историята се пази до максимум 12 месеца назад.

Функционалност/данни

MAN Lion’s City E

Диаграма за анализ в раздел „Преглед“

 • Разходни стойности общо, за задвижване, допълнителни консуматори и климатизация в kWh
 • Рекуперационни стойности
 • Изминато разстояние в km

Ползвателят може да избере едно или повече превозни средства и период от най-малко един ден до максимално 12 месеца за показване на диаграмите

X

История на високоволтовия акумулатор, процеси на зареждане и разреждане (раздел „История“)

 • Продължителност на процеса на зареждане/разреждане
 • Показване на неизправности при зареждането и закъснения в „История“
 • Капацитет на HV (високоволтовия) акумулатор в km/kWh и степента на зареждане на високоволтовия акумулатор в % в началото на съответния процес
 • Количество поета/отдадена енергия в kWh
 • Ток на зареждане и разреждане в ампери (средна стойност, мин., макс.)
 • Напрежение на високоволтовия акумулатор във волтове (средна стойност, мин., макс.)

Ползвателят може да избере едно или повече превозни средства и период от най-малко един ден до максимално 12 месеца в миналото за показване на историята на акумулатора.

X

История на разхода за процесите на зареждане и разреждане (раздел „История“)

 • Продължителност на процеса на зареждане/разреждане
 • Количество поета/отдадена енергия в kWh
 • Общ разход в kWh
 • Изразходвана енергия (разход) за задвижване, допълнителни консуматори и климатизация в kWh
 • Външна температура в °C (средна стойност, мин., макс.)
 • Изминато разстояние за процесите на разреждане в km

Ползвателят може да избере едно или повече превозни средства и период от най-малко един ден до максимално 12 месеца в миналото за показване на историята на разходите.

X

Разширена актуална информация за високоволтовия акумулатор

 • Капацитет на акумулатора в km и kWh
 • Степен на зареждане на акумулатора в %
 • Статус на движение (превозното средство по маршрута по време на движение)

X

Информация за предаването на данни

Всички данни, които се съдържат в разширения обхват от функции на MAN eManager M, се предават на системата RIO при запалване или на всеки 5 минути в режим на зареждане. Ползвателят може да види актуалността на показаната информация по всяко време, като използва времевия печат в таблицата.

Технически изисквания

За да може да се използва MAN eManager M, превозните средства трябва да са оборудвани, както следва:

MAN Lion’s City E

Използване на RIO Box
(предоставянето ѝ не е част от общите търговски условия за услугите)

X

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

ePTM (electric Power Train Manager)

X

Оборудване на работното място на ползвателя:

 • настолен компютър (не се предоставя от MAN) с актуална операционна система и модерен уеб браузър в актуална версия.

Последна редакция: 19.09.2022 г.