Описание на услугата MAN eManager S

Обща информация

MAN eManager S е услуга за управление на зареждането, която дава възможност на ползвателя предварително да планира часовете на отпътуване на превозните му средства. Опционалното предварително климатизиране (регулиране на температурата) на салона за пътници може да помогне да се предотврати намаляването на оставащия обсег на действието на климатизирането, по-специално при екстремни температури и при необходимост. Така например автобусът напуска депото с подходяща вече температура на салона за пътници.

При управлението на зареждането ползвателят може да избира между незабавно и отложено зареждане.

При незабавното зареждане превозното средство се зарежда винаги, след като бъде свързано със зарядна станция и има електричество на разположение. На ползвателя е показано в прегледа в системата RIO колко дълго ще продължи да се зарежда превозното средство след свързване към зарядна станция, докато достигне 100% заряд на батерията.

При отложеното зареждане ползвателят може да запаметява в съответствие със своето разписание различни времена на отпътуване за всяко превозно средство. Следващото време на отпътуване се предава на превозното средство. Ако превозното средство е свързано към зарядна станция, процесът на зареждане се стартира автоматично в оптималното време, така че превозното средство да е готово за работа в момента на отпътуване. Ако превозното средство е свързано към зарядна станция малко преди времето на отпътуване, зареждането започва автоматично, но превозното средство може да не е готово за работа в желания час на отпътуване. Специално в този случай в прегледа в системата RIO на ползвателя се показва новото по-късно време на отпътуване. След приключване на процеса на зареждане следващото настъпващо време за отпътуване се предава на превозното средство.

Ако възникне неизправност по време на незабавното или отложеното зареждане и тази информация е на разположение на превозното средство, това се показва на ползвателя в системата RIO.

В допълнение към управлението на зареждането на ползвателя се показва важна информация за акумулатора, като статус на зареждане (изключено, свързано, зареждане, заредено, неизправност, неизвестно), степен на зареждане на акумулатора в % и електрически обхват в km.

MAN eManager S е наличен в пълен обхват за MAN Lion’s City E, докато за MAN eTGE се предлагат ограничени функции.

За да влезе в сила услугата, за необходимата конфигурация превозното средство трябва да е достъпно чрез радиовръзка.

Преглед на услугата

След успешното активиране на MAN eManager S могат да се използват следните услуги на MAN eManager S в зависимост от типа на превозното средство.

Функционалност/данни

Преглед на всички електрически превозни средства от автопарка (за които е резервирана услугата MAN eManager S) в таблица със следната информация:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Степента на зареждане на акумулатора/State of Charge (SoC) в %
(честота: 5 мин)

X

X

Очаквано разстояние, което може да измине превозното средство в km
(честота: 5 мин)

X

X

Статусът на зареждане на HV (високоволтовата) акумулаторна батерия може да се види според превозното средство:

Изключено (превозното средство не е свързано със зарядна станция)

X

X

Свързано (превозното средство е свързано със зарядна станция)

X

X

Зареждане (превозното средство е свързано със зарядна станция и се зарежда)

X

X

Заредено (превозното средство е свързано със зарядна станция и е напълно заредено)

X

X

Неизправност (превозното средство е свързано със зарядна станция и е налице неизправност при зареждането)

X

-

Неизвестно (актуалният статус на зареждане е неизвестен)

X

X

Показване на оставащото време за зареждане

X

-

Показване на запазената и приета от превозното средство конфигурация за зареждане

X

-

Показване на готовността за управление след приключване на зареждането

X

-

MAN eManager S задейства самостоятелно следните функции на Вашето превозно средство, ако съответно ги изберете в системата RIO:

Настройка на конфигурацията на зареждане на HV акумулаторна батерия на всяко превозно средство в системата RIO (превозното средство винаги зарежда до степента на зареждане на акумулаторната батерия = 100%)

При избор на режим на зареждане:

  1. Незабавно зареждане
    При тази конфигурация превозното средство се зарежда винаги, след като бъде свързано със зарядна станция и има електричество на разположение
  2. Зареждане с таймер
    При тази конфигурация ползвателят може да задава няколко таймера. Един таймер съдържа минимум един ден от седмицата и точно едно време за отпътуване
X-

При избор на режим на климатизиране:

Ползвателят може да настрои всички превозни средства за предварително климатизиране (регулиране на температурата) на салона за пътници за незабавно зареждане (вкл./изкл.). Това може да доведе до по-висока консумация на енергия на превозното средства от зарядната станция.

X-

Предпоставка за предаването на данни

MAN Lion’s City E

Ако превозното средство не се намира в режим „Запалване вкл.“ или „Зареждане“, на всеки около 60 минути то може да приема нова конфигурация на зареждане. По този начин след изпращане на конфигурация за зареждане към превозното средство може да отнеме до 60 минути, докато превозното средство я получи и прати обратно съобщение към системата RIO.

Ако превозното средство няма връзка с мобилен телефон, например поради прекъсвания в мрежата, конфигурацията за зареждане не може да бъде предадена. По всяко време, а също и в този случай, ползвателят може да започне процес на незабавно зареждане директно на превозното средство.

Информация за степента на зареждане на акумулатора и очакваният оставащ обсег на действие се предават циклично с честота от 5 минути и се показват в системата RIO. Цялата допълнителна информация, като статус на зареждане (изключено, свързано, зареждане, заредено, неизправност, неизвестно), индикацията за готовност и индикацията на оставащото време за зареждане, се предават на системата RIO и се показват на базата на събитие.

MAN eTGE

Превозното средство предава данните, когато запалването е включено и има мобилна радиовръзка.

Технически изисквания

За да може да се използва MAN eManager S, превозните средства трябва да са оборудвани, както следва:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Използване на RIO Box (предоставянето ѝ не е част от общите търговски условия за услугите)

X

-

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

-

ePTM (electric Power Train Manager)

X

-

Телематичен модул LINK 640 от Webfleet

-

X

Оборудване на работното място на ползвателя:

  • настолен компютър (не се предоставя от MAN) с актуална операционна система и модерен уеб браузър в актуална версия.

Последна редакция: 19.09.2022 г.