Описание на услугата MAN ServiceCare M

Обща информация

MAN ServiceCare M е услуга за самостоятелно или активно управление на поддръжката. Тази услуга е приложима към целия автопарк.

Самостоятелното управление на поддръжката Ви дава максимална гъвкавост. Сами решавате какви данни за поддръжка ще предоставите на MAN сервиза по договор и какво време ще спестите с това, или сами управлявате данните за поддръжка. 

Активното управление на поддръжката Ви гарантира, че чрез предвидливо планиране и интелигентно обединяване на предстоящи дати за поддръжка Вашето превозно средство ще бъде поддържано винаги първокласно. Това води до максимална изправност на превозното средство, увеличена стойност за препродажба и улеснява ежедневния Ви бизнес.

Ние искаме да Ви гарантираме оптимална оперативност на Вашия автопарк във всички случаи.

Освен това по всяко време ще имате онлайн достъп до състоянието на поддръжката, датите за поддръжка, компонентите, които трябва да се поправят, съобщенията за повреди (през приложението MAN Driver) и при необходимост от следваща поддръжка ще бъдете уведомявани по имейл. Наред с данните за техническото обслужване, се предоставят и данни за нивата на напълване (на гориво, AdBlue, двигателно масло и течност за чистачките). Също така се предоставя информация за състоянието на спирачните накладки, а при наличие на MAN система за контрол на налягането в гумите (TPM) — актуалното налягане в гумите.

Като информация за поддръжка се предоставят и налични компоненти като напр. смяната на двигателното масло и годишния технически преглед. Във всеки случай обхватът на предоставените данни зависи от съответната конфигурация на Вашето превозно средство.

В допълнение към изпращаните от превозното средство данни ползвателят може да зададе собствени компоненти за поддръжка и да зададе дати за нея. По този начин е възможно например да се планира техническото обслужване на допълнително монтирани компоненти или допълнителни технически обслужвания, зависещи от употребата.

Преглед на услугата

След като превозните средства от автопарка в администрацията на RIO бъдат включени в платформата RIO и през пазара бъде закупена дигиталната услуга MAN ServiceCare M за тези превозни средства, за различните категории превозни средства могат да се използват следните услуги на MAN ServiceCare M:

Функционалност/данни

MAN камион

Автобус MAN

MAN Van

Non-MAN превозно средство (RIO Box в режим FMS)

Базови данни в MAN ServiceCare

 • Данни за превозното средство
 • Сервизни договори
 • Удължаване на гаранцията
 • Резервиране на услуги MAN ServiceCare
 • Разпределение към сервизи

X

X

Частично
на разположение

Частично
на разположение [1]

Преглед на състоянието на всички компоненти за техническо обслужване

X

X

X (FMS стандарт)

X (FMS стандарт) [2]

Преглед на интервала в километри или дати до следващото техническо и сервизно обслужване

X

X

X (FMS стандарт)

X (FMS стандарт)

Самостоятелно управление на поддръжката и ремонтите. По-нататъшно предоставяне на компонентите за поддръжка към MAN сервиза по договор или поемане на самостоятелно координиране и ремонт

X

X

Частично на разположение

X

Преглед на нивото на напълване

 • AdBlue
 • Двигателно масло
 • Гориво
 • Течност за чистачките

X

X

Частично на разположение [3]

Преглед на състоянието на спирачните накладки

X

X

Не е на разположение

Не е на разположение

Преглед на налягането в гумите (при наличие на MAN система за контрол на налягането в гумите TPM)

X

X

Списък на съобщенията за повреда през приложението MAN Driver (сигнализирани от водача)

X

Не е
на разположение

Задаването на компоненти за техническо обслужване, специфични за клиента, включително дата за извършване

X

X

X

X

За камиони с Telematik Board Modul 2 (TBM2) трябва освен това да е активиран и продуктът „MAN Bridge“, в сравнение с RIO Box това може да доведе до следните ограничения (вижте описанието на услугата MAN Bridge):

 • Отклонения в качеството на данните/наличността на данните/поведението при изпращане
 • Отклонения в обхвата на функциите в сравнение с RIO Box / неизползване на бъдещи разработки

Предпоставка за предаването на данни

Данните за техническо обслужване и другите данни за състоянието се прехвърлят по веднъж дневно и се съхраняват в облак. Винаги се показва най-актуалното съществуващо състояние. За прехвърляне на данни за превозното средство е необходимо запалването на превозното средство да е включено и двигателят да е изключен. Това състояние трябва да е налице в продължение на няколко секунди, за да може да се осъществи инициализиране на контролерите, а с това и прехвърляне на сигнала. Освен това трябва да е налице връзка чрез мобилна мрежа между предавателя RIO и платформата.

Технически изисквания

За да можете да използвате MAN ServiceCare M, Вашите превозни средства трябва да са оборудвани както следва:

 

MAN камион

Автобус MAN

MAN Van

Non-MAN превозно средство (RIO Box в режим FMS)

Използване на RIO Box / TBM3 (предоставянето им не е част от общите търговски условия за услугите)

X

X

X

X

Алтернативно

Използване на TBM2 със софтуерна версия, по-висока от 3.2 и активирана услуга MAN Bridge (информация за софтуерната версия на TBM2 ще получите във Вашето сервизно представителство на MAN

X

Не е
на разположение

Не е
на разположение

X

За да можете да използвате MAN ServiceCare M, работното място трябва да е оборудвано, както следва:

 • настолен компютър (не се предоставя от MAN) с актуална операционна система и модерен уеб браузър в актуална версия.

Други

В зависимост от типа автомобил, неговата конфигурация и от съответния Telematik Board Modul („TBM“) данните евентуално не се показват или се показват ограничено. TBM означава или RIO Box, или TBM2 при камионите. Достъп до данните освен сервизът на MAN по договор има и съответната национална фирма дистрибутор на MAN с цел осигуряване на качеството на услугата MAN ServiceCare M. 

MAN ServiceCare се предоставя в следните страни: Белгия, България, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Хърватия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Швейцария, Словакия, Словения, Испания, Чешка република, Унгария, Кипър.


[1] Прехвърлени FMS данни за превозното средство и разпределение към сервизи

[2] Прехвърлени FMS данни за поддръжка

[3] Налични данни: AdBlue, гориво


Последна редакция: 19.09.2022 г.