Описание на услугата MAN ServiceCare S

Обща информация

MAN ServiceCare S е услуга за активно управление на поддръжката, която чрез предвидливо планиране и интелигентно обединяване на предстоящи дати за поддръжка гарантира, че Вашето превозно средство е поддържано винаги първокласно. Това води до максимална изправност на превозното средство, увеличена стойност за препродажба и улеснява ежедневния Ви бизнес. Как функционира MAN ServiceCare S? Сервизната мрежа, която сте избрали, Ви информира активно за необходимостта от поддръжка и координира с Вас дата за посещение. Благодарение на интелигентното свързване в мрежа сервизната мрежа винаги може да осъществи достъп до състоянието на Вашето превозно средство и да се погрижи за него — без значение къде е Вашето превозно средство MAN. От една страна, това спестява административна работа и от друга страна, намалява непланираните престои — за оптимално време на използване на Вашето превозно средство. Освен това винаги ще имате онлайн достъп до състоянието на поддръжката, датите, компонентите, които трябва да бъдат ремонтирани, и съобщенията за повреди (през приложението MAN Driver).

Преглед на услугата

След като превозните средства от автопарка в администрацията на RIO бъдат включени в платформата RIO и през пазара бъде закупена дигиталната услуга MAN ServiceCare S за тези превозни средства, за различните категории превозни средства могат да се използват следните услуги на MAN ServiceCare S:

Функционалност/данни

MAN камион

Автобус MAN

MAN Van

Non-MAN превозно средство (RIO Box в режим FMS)

Базови данни в

MAN ServiceCare

  • Данни за превозното средство
  • Сервизни договори
  • Удължаване на гаранцията
  • Резервиране на услуги MAN ServiceCare
  • Разпределение към сервизи

X

X

Частично

на разположение

Не е на разположение

Уведомления по телефона / по имейл за предстоящи срокове за поддръжка на неговото превозно средство MAN от MAN T&B или избрания по договор сервиз на MAN

X

X

Не е на разположение

Преглед на състоянието на техническото обслужване на регистрираните превозни средства MAN и показване на следващата планирана дата в сервиза, включително компонентите, които ще се ремонтират

X

X

Не е на разположение

Не е на разположение

Списък на съобщенията за щети от приложението MAN Driver (съобщени от водача), включително препращане към избраната местна работилница.

Могат да се преглеждат нови и архивирани съобщения

X

Не е на разположение

Посоченият сервиз бива информиран и получава необходимите за поддръжката данни,
като напр. информация за връзка с клиентите, идентификационен № на автомобила, данни за поддръжката, нива на напълване, налягане в гумите (при оборудване на превозното средство с контрол на налягането на гумите TPM — Tyre Pressure Monitoring), спирачни накладки

X

X

Посоченият сервиз бива информиран и получава предадените записи в диагностичната памет
(DTC — Diagnostic Trouble Code), включително вид неизправност и възможни индикатори

X

X

Специфични за клиента компоненти за поддръжката могат да бъдат създадени и планирани от определения сервиз

X

X

Предпоставка за предаването на данни

Данните за техническо обслужване и другите данни за състоянието се прехвърлят по веднъж дневно и се съхраняват в облак. Винаги се показва най-актуалното съществуващо състояние. За прехвърляне на данни за превозното средство е необходимо запалването на превозното средство да е включено и двигателят да е изключен. Това състояние трябва да е налице в продължение на няколко секунди, за да може да се осъществи инициализиране на контролерите, а с това и прехвърляне на сигнала. Освен това трябва да е налице връзка чрез мобилна мрежа между предавателя RIO и платформата.

Технически изисквания

За да можете да използвате MAN ServiceCare S, Вашите превозни средства трябва да са оборудвани както следва:

 

MAN камион

Автобус MAN

MAN Van

Non-MAN превозно средство (RIO Box в режим FMS)

Използване на RIO Box / TBM3 (предоставянето им не е част от общите търговски условия за услугите)

X

X

Не е на разположение

X

Алтернативно:

Използване на TBM2 със софтуерна версия, по-висока от 3.2 (информация за софтуерната версия на TBM2 ще получите във Вашето сервизно представителство на MAN)

X

Не е на разположение

X

Оборудване на превозно средство с PTM Step2 или по-висока версия (PTM — Power Train Manager).

X

X

За да можете да използвате MAN ServiceCare S, работното място трябва да е оборудвано, както следва:

  • Използване на крайно устройство с интернет, например компютър (не се предоставя от RIO) с операционна система Windows 7 или по-нова.
  • Настолен компютър (не се предоставя от RIO) с актуална операционна система и модерен уеб браузър в актуална версия.

Други

За да бъде реализирана услугата, в рамките на процеса на активиране е задължително ползвателят да посочи за всяко превозно средство MAN, избрано за услугата, лице за контакт, включително данни за контакт (на страниците на ползвателя), както и оторизиран сервиз на MAN по договор (сервиз, който е част от мрежата MAN After Sales), където следва да се извършат работите по поддръжката. За всяко превозно средство ползвателят може да редактира или промени допълнително посоченото лице за контакти, вкл. данните за контакт, както и сервиза на MAN по договор. За едно превозно средство MAN може да се отбележи само един сервиз на MAN по договор. Услугата MAN ServiceCare S може да се предоставя само през сервизите на MAN по договор.

При това клиентът може да се обърне към всеки сервиз във всяка държава, в която се предлага услугата MAN ServiceCare S. Изборът на сервиз на MAN по договор може да бъде ограничен в зависимост от типа автомобил.

MAN ServiceCare се предоставя в следните страни: Белгия, България, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Хърватия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Швейцария, Словакия, Словения, Испания, Чешка република, Унгария, Кипър.

В зависимост от типа превозно средство, неговата конфигурация и от съответния Telematik Board Modul („TBM“) данните евентуално не се показват или се показват ограничено. TBM означава или RIO Box, или TBM2 при камионите. Достъп до данните освен сервизът на MAN по договор има и съответната национална фирма дистрибутор на MAN с цел осигуряване на качеството на услугата MAN ServiceCare S.


Последна редакция: 19.09.2022 г.