Описание на услугата Perform

Обща информация

Perform предоставя на клиента възможност да извършва подробен преглед на данните за използването на превозните средства. В това се включват допълнителни функции, като например оценка на водача, анализ на класовете скорости и разхода на гориво.

Преглед на услугата

След като превозните средства от автопарка са създадени в раздела за администрация на RIO на платформата RIO и услугата Perform бъде закупена за тези превозни средства чрез пазара, могат да се използват следните услуги на Perform в рамките на анализа на използването за превозни средства от следните категории:

Функционалност/данни

MAN камион

Автобус

MAN Van
(RIO Box във FMS режим)

Превозно средство, което не е MAN
(RIO Box в режим FMS)
[2]

Coach
(MAN & Neoplan)
MAN InterCity &
MAN City

Прехвърляне на текущите данни за използване 1 път на всеки 15 минути

X

XX

X

X

Период на съхранение на данните в агрегирана форма [1]

X

до 25 месеца10 дни

X

X

Оценка на спирачния педал

X

XНе е
на разположение

X

X

Оценка на педала на газта

X

XНе е
на разположение

X

X

Оценка на превишената скорост

X

XНе е
на разположение

Не е на разположение

X

Оценка на тласкателния режим

X

XНе е
на разположение

Не е на разположение

X

Оценка на управлението на скоростта на движение (FGR)

X

XНе е
на разположение

X

X

CO2 емисии

X

XX

X

X

Среден оперативен разход

X

XX

X

X

Среден диапазон на разхода при използване

X

XX

Не е на разположение

X

Среден разход на гориво при движение

X

XX

X

X

Среден разход на гориво на място

X

XX

X

X

Средно общо тегло

X

Не е
на разположение
X

Не е на разположение

X

Средна скорост

X

XX

X

X

Ефективност

X

Не е
на разположение
Не е
на разположение

Не е на разположение

X

Работни дни

X

XX

X

X

Оперативен разход

X

XX

X

X

Дължина на маршрута

X

XX

X

X

Време на движение

X

XX

X

X

Време на работа на двигателя

X

XX

X

X

Време на престой

X

XX

X

X

Анализ на автопарка

X

XПоддържа се
частично

X

X

Анализ на шофирането

X

XПоддържа се
частично

X

X

Изтегляне на оперативните данни

X

XНе е
на разположение

X

X

Степен на трудност

X

X

X

X

Тип експлоатация

X

X

X

X

Трафик

X

X

X

X

Височинен профил

X

X

X

X

 

В рамките на обработката на представената в таблична форма информация в сила е следното:

 • Записват се и се обработват лични данни за стила на каране на водача (име на водача и ID на картата на водача) за различните категории оценки и се определят частични оценки и обща оценка
 • Частичните оценки са за
  • Движение в тласкателен режим
  • Използване на спирачната система
  • Движение с неикономична скорост
  • Използване на педала на газта, респективно Kickdown
  • Използване на управлението на скоростта на движение
 • Възможно е изготвянето на сравнения на различни водачи по отношение на стила на каране (частична или обща оценка)
 • Данните са показани на фронтенда и могат да бъдат експортирани като Microsoft Excel или Adobe PDF файл, респективно могат да бъдат разпечатани
 • Предварително дефинираните отчети (доклади) могат да бъдат генерирани на базата на време и генерирани ръчно. Съществува опция за изтегляне на актуални и стари отчети.
 • Посредством „MAN DriverApp“ оценките могат да бъдат направени достъпни за водача, за да може той да ги ползва за превозните средства MAN; за тази цел мениджърът на автопарка трябва да изпрати покана на водача, а той трябва да се регистрира на платформата RIO и да инсталира съответното мобилно приложение на своя мобилен телефон
 • Превозни средства, които не са MAN („камиони FMS“) трябва да разполагат с така наречения „FMS интерфейс“ (интерфейс за мениджмънт на автомобилния парк), който да бъде активиран в съответствие с „Ръководството за допълнително оборудване RIO Box (TBM 3)“; подробности относно FMS може да намерите на уебсайта fms-standard.com
 • Оценката (частична и обща) и степента на трудност са собствени решения на MAN и съответно не са стандартизирани. Така оценките и степента на трудност не могат да бъдат сравнявани с анализи на използването на други производители
 • Оценката на водача и степента на трудност могат да представят само тенденция и са частично субективни
 • Експлоатационните условия, а с това и степента на трудност, зависят, освен от другото, и от качеството и наличността на данни от външен доставчик и могат да бъдат регионално различни
 • Не се разглеждат всички релевантни условия, например тип автомобил, атмосферни условия или съпротивление на търкаляне и аеродинамично съпротивление

 

Технически изисквания

MAN камион

Автобус

MAN Van

Non MAN Brand (RIO-Box в режим FMS)

Coach
(MAN & Neoplan)
MAN InterCity &
MAN City

Използване на RIO Box (предоставянето ѝ не е част от общите търговски условия за услугите)

X

X

X

X

X

За базиран на управлението на водача анализ на функционалността: вграден цифров тахограф

X

XУслугата не се предлага за тази
категория превозни средства

X

X

За да можете да използвате Perform, работното място трябва да е оборудвано, както следва:

 • настолен компютър (не се предоставя от MAN) с актуална операционна система и модерен уеб браузър в актуална версия.

Други

 • Услугата Perform записва данните на превозното средство от последното активиране на услугата. Ако междувременно услугата се деактивира и отново се активира, само данните от новата дата на активиране са налични
 • Оценката на водача изисква еднозначно задаване на превозното средство на водача, за тази цел:
  • Водачът, който трябва да бъде оценяван, трябва да бъде регистриран с помощта на картата си от началния момент на оценяването („Поставена карта“).
  • В края на периода на оценяване водачът, който трябва да бъде оценен, трябва да излезе по съответен начин с картата си („Извадена карта“).
  • При регистриране и излизане от системата запалването на превозното средство трябва да е включено, а RIO Box трябва да е готов за работа, освен това трябва да има мобилна телефонна връзка между RIO Box и портала. Това състояние се сигнализира с постоянно светещ в зелено светодиод
 • При FMS автомобили: В зависимост от производителя, типа на модела, оборудването и конфигурацията на превозното средство необходимите за анализа сигнали на FMS интерфейса е възможно да не се прехвърлят или да не се прехвърлят изцяло; в този случай може да се стигне до ограничения при определянето на частичните и общи оценки; моля, преди резервиране установете контакт с Вашия партньор за контакт на aftersales@rio.cloud

[1] Данните са на разположение за месечни анализи

[2] При превозни средства FMS: В зависимост от производителя, типа на модела, оборудването и конфигурацията на превозното средство, необходимите за анализа сигнали на FMS интерфейса е възможно да не се прехвърлят или да не се прехвърлят изцяло; в този случай може да се стигне до ограничения при определянето на частичните и общи оценки


Последна редакция: 19.09.2022 г.