Описание на услугата Timed

Обща информация

Timed е безплатна услуга за диспечери и мениджъри на автопарк, които искат да следят в реално време активности като времето на управление и почивка на техните водачи. Така може да се гарантира с по-голяма лекота ефективното планиране на изпълнението на поръчки и курсове и избягването на скъпи нарушения по отношение времето на управление.

Преглед на услугата

След като превозните средства от автопарка в администрацията на RIO бъдат включени в платформата RIO и за тези превозни средства бъде закупена услугата Timed от магазина, за различните категории превозни средства могат да се използват следните услуги на Timed:

Функционалност/данни

MAN камион

Автобус MAN

Микробус MAN

Non MAN Brand (RIO-Box в режим FMS)

Показване на активността на водача

  • Шофиране
  • Покой или почивка
  • Готовност
  • Работи

X

X

X

X

Прехвърляне на активностите на водача 1 път на минута

X

X

X

X

Показване времето на управление на водача на ден, седмица и две седмици

X

X

X

X

Съхраняване и показване на активностите на водача до макс. 90 дни

X

X

X

X

Предоставяне на данни относно интерфейси на външни системи (ако са свързани такива)

X

X

X

X

Технически изисквания

За да можете да използвате Timed, превозните средства трябва да са оборудвани, както следва:

MAN камион

Автобус MAN

Микробус MAN

Non MAN Brand (RIO-Box в режим FMS)

Използване на RIO-Box (предоставянето ѝ не е част от общите търговски условия за услугите)

X

X

X

X

Използване на дигитален тахограф на Continental VDO или Stoneridge (не се предоставя от MAN) с настроена функция за блокиране от превозвача чрез картата на превозвача

X

X

X

X

Използване на карта на водача

X

X

X

X

Услугата е съвместима с тахографи Continental VDO, версия над DTCO 2.0 (показването на оставащите времена за шофиране обаче е възможно едва с тахографи, чиято версия е от DTCO 2.1 нагоре)

Услугата е съвместима с тахографи Stoneridge, версия над SE5000 7.4 (показването на оставащите времена за шофиране обаче е възможно едва с тахографи, версия над SE5000 7.6)

За да можете да използвате Timed, работното място трябва да е оборудвано, както следва:

  • настолен компютър (не се предоставя от RIO) с актуална операционна система и модерен уеб браузър в актуална версия.

Други

За да може да се ползва целият обхват на Timed, се препоръчват тахографи Continental VDO, версия над DTCO 2.1 и тахографи Stoneridge, версия над SE5000 7.6. При по-старите модели има опасност обхватът на сигнала да е ограничен


Последна редакция: 19.09.2022 г.