Opravy a údržba jednoduše

Se ServiceCare M máte vždy podrobný přehled o jednotlivých komponentách vozidla a stavu údržby celého vozového parku.

Digitální management údržby zajišťuje, abyste byli vždy informováni o aktuálním stavu příslušných komponent údržby. V případě potřeby převezme servisní místo MAN údržbu vašeho vozidla.
Kromě toho můžete dokonce sami přidávat požadované komponenty a obdržíte informace o brzdovém obložení, stavech náplně a tlaku vzduchu v pneumatikách.

I pro Mixed Fleets

Maximální disponibilita vozidla

S pomocí MAN ServiceCare M budete mít vždy úplné a aktuální informace o stavu údržby svého vozového parku. Tím zabráníte neplánovaným výpadkům vozidla a budete moci využívat maximální disponibility vozidla.

Vysoká flexibilita při údržbě vozidla

Vy sami rozhodnete o tom, o jaké komponenty vyžadující údržby se chcete postarat sami a u kterých musí příslušnou práci převzít servisní místo MAN.

Transparentnost v ohledu na celý vozový park

S MAN ServiceCare M získáte podrobný přehled o relevantních komponentách vyžadujících údržbu pro celý svůj vozový park. Tak lze zakládat a monitorovat individuální komponenty vozidla.

man_servicecare_m_maintenance_browser.png

Individuální management údržby pro vaše vozidla MAN

S MAN ServiceCare M rozhodnete vy sami, u kterých vozidel nebo komponent byste chtěli údržbu provést sami nebo zda byste jí chtěli pověřit své servisní místo MAN. Jako rozšíření MAN ServiceCare S umožňuje MAN ServiceCare M individuálnější monitorování vašich vozidel a jejich komponent.

S MAN ServiceCare M máte vždy přehled o stavu údržby svého vozidla

Pro každý MAN z vašeho vozového parku máte k dispozici komplexní informace o jednotlivých komponentách údržby a také informace o brzdovém obložení, hladinách náplně provozních tekutin a tlaku v pneumatikách. Vy stanovíte, o které komponenty byste se chtěli postarat sami a u kterých součástí byste chtěli, aby vás kontaktovalo servisní místo MAN, až nastane doba pro provedení údržby. To vám umožňuje maximální flexibilitu při provádění údržby vašeho vozového parku.

Budete-li potřebovat zajistit sledování dalších individuálních komponent vozidla, můžete je zadat jednoduše dodatečně.

  • Aktuální stav komponent údržby
  • Kilometrový interval do provedení další údržby
  • Zobrazení hladin náplně motorového oleje, kapaliny AdBlue, pohonných hmot a vody do ostřikovačů
  • Stav brzdových obložení
  • Stav tlaku v pneumatikách pomocí systémů pro kontrolu tlaku v pneumatikách MAN (TPM)
  • Výčet hlášení o škodách, které lze stanovit přes kontrolu před odjezdem aplikace MAN Driver.

Management údržby pro vozidla jiných výrobců

MAN ServiceCare M vám poskytne podporu i u managementu údržby vozidel jiných výrobců. Pomocí rozhraní pro správu vozového parku (FMS) získáte informace o stavu údržby některých komponent, jako například hladiny náplně kapaliny AdBlue a paliva nebo kilometrovém intervalu do provedení dalšího zákaznického servisu, který byl již stanoven dříve. I tyto údaje lze odesílat rovnou do servisního místa MAN, pokud byste chtěli využít pro údržbu právě jeho.

man_servicecare_m_maintenance_other_browser.png

Předpoklady

image-rio-box.png

RIO Box

Potřebujete RIO Box vestavěný ve vozidle.

image-devices.png

Moderní koncové zařízení

S internetovým připojením a novým operačním systémem.

image-browser-cloud-solution.png

Internetový prohlížeč

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Aplikace MAN Driver

Aplikace MAN Driver zajišťuje propojení řidiče, správce vozového parku a dílny. Prostřednictvím aplikace mají řidiči nákladních automobilů vše důležité u sebe: pomoc při poruchách, podporu při kontrole před odjezdem, správce dob řízení, navigátor a další.

K aplikaci MAN Driver

Služba Essentials

Přehled nejdůležitějších informací o vozidle! Díky bezplatné základní službě Essentials je vám známa aktuální poloha vašeho vozového parku a obdržíte podrobné informace o výkonu vozidla, době jízdy a prostojích a rovněž o průměrné spotřebě paliva.

Více informací o službě Essentials

RIO Box

Hardware pro telematiku pro vaši správu vozového parku.
Klíčem myšleny digitalizace vašeho vozového parku je RIO Box!

Více informací o RIO Boxu