Teenuse Compliant kirjeldus

Üldine teave

Compliant on teenus klientidele, kes peavad sõidumeerikute ja juhi kiipkaartide andmeid alla laadima ja jälgima.

Compliant võimaldab seda, et kliendid saaks sõidumeeriku ja juhi kiipkaardi andmeid oma kontoris alla laadida, arhiivida ja eksportida.

Compliant pakub klientidele võimalust sõidumeeriku ja juhi kiipkaardi andmete remote downloadiks. Sõidumeerikute ja juhi kiipkaartide failid laaditakse sõiduki töörežiimil automaatselt alla. Allalaaditud failid arhiveeritakse pilve RIO Cloud. Kliendil on võimalik arhiveeritud faile avada ja ekspordifunktsiooniga lokaalselt arvutisse salvestada.

Kokkuvõtlik ülevaade

Kui sõidukipargi sõidukid on RIO platvormi RIO haldusjaotises registreeritud ja nendele sõidukitele on ostetud Marketplace’ist teenus Compliant, saab erinevate sõidukikategooriate jaoks kasutada järgmisi Complianti teenuseid.

Funktsionaalsus/andmed

MANi veok

MANi autobuss

MANi kaubik

Muu kui MANi kaubamärk (RIO Box)

Sõidumeeriku ja juhi kiipkaardi andmete automaatne remote download

X

X

X

X

Allalaaditud failide salvestamine pilve RIO Cloud

X

X

X

X

Arhiveeritud failide eksportimine lokaalselt arvutisse

X

X

X

X

Tehnilised eeltingimused

Compliant kasutamiseks peavad sõidukid olema varustatud järgmiselt:

MANi veok

MANi autobuss

MANi kaubik

Muu kui MANi kaubamärk (RIO Box)

RIO Boxi kasutamine (teenuste üldtingimused ei hõlma selle pakkumist)

X

X

X

X

Kaugjuhitava allalaadimisvõimalusega sõidumeeriku kasutamine (MAN ei paku) koos Company Cardi kaudu rakendatud ettevõtteblokeeringuga

X

X

X

X

Complianti kasutamiseks peab teie töökoht olema varustatud järgmiselt:

  • Lauaarvuti (MAN ei paku) Windowsi ajakohase operatsioonisüsteemi ja kaasaegse veebilehitseja ajakohase versiooniga.
  • Windowsi tarkvara kasutamine (MAN ei paku), mis peab olema internetiühendusega lõppseadmesse installitud,
  • ettevõtte kaardi kasutamine (MAN ei paku)
  • kaardilugemisseadme(te) kasutamine (teenuste üldtingimused ei hõlma selle pakkumist)

Muu

Teenuse Compliant optimaalseks kasutamiseks soovitame järgmist.

  • Hoidke oma arvutit alati sisselülitatud olekus. Igapäevane taaskäivitamine on siiski soovitatav.
  • Windowsi tarkvara (rakendus Remote Download) hoidke alati taustal töötamas ja ärge seda sulgege.
  • Kaardilugemisseade, millesse on sisestatud ettevõtte kaart, peab olema alati arvutiga ühendatud.
  • Avage regulaarsete aegade tagant (vähemalt kord nädalas) RIO platvormil sõidumeeriku teenuse kasutamist ja kontrollige arhiveeritud andmeid.
  • Allalaadimisaja vähendamiseks suurte masinaparkide korral, saab ühe arvutiga ühendada mitu kaardilugemisseadet koos mitme ettevõtte kaardiga. Ainult nii saab andmeid sõidukitelt ka samal ajal alla laadida.

Seisuga: 19.09.2022