RIO on ettevõtte TRATON GROUP kaubamärk. Lepingulised kokkulepped on sõlmitud TB Digital Services GmbH-ga – ettevõtte TRATON GROUP tütarettevõttega.

PLATVORMI KASUTAMISE ÜLDISED RAAMTINGIMUSED

(Platvormi ÜRT)

Platvormi kasutamise üldised raamtingimused (ÜRT) kujutavad tasuta raamlepingut TB Digital Services GmbH ja selle kasutaja vahel RIO platvormi kasutamiseks aadressil start.rio.cloud. Alljärgnevalt leiate dokumendi oma riigikeeles.

Laadi alla

TELLIMUSE TÖÖTLEMISE LEPING

Tellimuse töötlemise lepinguga reguleeritakse platvormi kasutamise üldiste raamtingimuste raames tellimuse andja isikuandmete tellijapoolse töötlemisega seotud osapoolte kohustusi. Te olete kohustatud saatma allkirjastatud tellimuse töötlemise lepingu tagasi TB Digital Services GmbH-le (üksikasju vaadake lepingust).

Laadi alla

ANDMEKAITSESUUNISED

Koos RIO platvormi ning võimalike teenuste kasutamisega kogume ja töötleme erinevaid isikuandmeid, mis on vajalikud määratud eesmärgi täitmiseks. Andmekaitsejuhistes anname teile teavet, milliseid andmeid see puudutab, millisel moel neid töödeldakse ning millised õigused on teil selle suhtes.

Laadi alla

TEHNILISED LIGIPÄÄSUNÕUDED

Tehnilistes ligipääsunõuetes kirjeldatakse RIO platvormi kasutamiseks ning RIO platvormil olevate teenuste kasutuselevõtuks vajalikke tehnilisi tingimusi.

Laadi alla

AVATUD LÄHTEKOODIGA LITSENTSID

RIO puhul kasutatakse järgmisi avatud lähtekoodiga litsentse:

RIO Box
RIO platvorm ja RIO Services

Laadi alla

RIO BOXI AVATUD LÄHTEKOOD

Kasutasime RIO Boxi jaoks järgmist koodi:

Laadi alla