Andmekaitse

1. Üldine teave

a) Sissejuhatus

Teie isikuõiguste kaitsmine isikupõhiste andmete töötlemisel on ettevõtte TB Digital Services GmbH (TBDS) jaoks tähtis. TBDS on ettevõtte TRATON SE tütarettevõte. Me töötleme isikuandmeid, mida meie veebilehe külastamisel kogutakse, kooskõlas selle riigi õigusaktidest tulenevate nõuetega, kus asub andmetöötluse eest vastutav töötleja.

Täiendavalt on ettevõte TB Digital Services GmbH siduva suunisega saanud kohustuse isikuandmete ulatuslikuks ja ühtseks kaitseks. Seeläbi tagatakse ettevõtte TB Digital Services GmbH raames kogu maailmas kaitsetase, mis on võrreldav Saksamaa ja Euroopa Liidu omaga.

Peale selle on meie töötajatel kohustus üle antud isikupõhiste andmetega seoses vaikida ja neid andmeid kaitsta.

b) Vastutav asutus ja kontaktisik

Andmekaitseõiguse mõistes teie andmete eest vastutav asutus on TBDS.
Üldiste ja andmekaitsealaste küsimustega pöörduge vastava kontaktisiku poole e-posti aadressil: datenschutz@rio.cloud

Või kasutage posti vahendust:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter/ andmekaitseametnik
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München, Saksamaa

c) Andmekaitse teatised erilistele sihtrühmadele

Kuna äripartnerite ja taotlejate suhtes kehtivad spetsiaalsed andmekaitse-eeskirjad, oleme need kokku pannud eraldi lehekülgedel.

Kui olete TBDSi (potentsiaalne) äripartner, külastage palun meie äripartnerite privaatsusteadet.

Kui olete kandideerinud või kavatsete kandideerida TBDSis vabale ametikohale, külastage palun meie privaatsusteadet taotlejatele.

2. Teave selle veebisaidi kohta

Käesolevate andmekaitsesuunistega teavitame teid, kuidas ja milliseid isikupõhiseid andmeid me kogume, töötleme ja kasutame, kui te seda veebilehte külastate.

Isikupõhised andmed on sealjuures kõik andmed, mis seostuvad tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga. Tuvastatav on füüsiline isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt eelkõige mõne tunnuse, näiteks nime, isikukoodi, asukohaandmete, veebitunnuse või selle füüsilise isiku vähemalt ühe füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi eritunnuse alusel tuvastada.

Alljärgnevad suunised ei kehti ettevõtetele, keda TB Digital Services GmbH ei oma ega kontrolli, ega isikutele, keda TB Digital Services GmbH ei rakenda ega juhenda.

3. Üldise teabe ja anonüümsete kasutusandmete kogumine

Kui te külastate meie veebisaiti, kogutakse üldist laadi teavet automaatselt. See teave hõlmab kasutatava veebibrauseri tüüpi, kasutatavat operatsioonisüsteemi, teie internetiteenuse pakkuja domeeninime, veebisaiti, mida meie juures külastate, ning külastuse tehnilist teavet (https/http-Methode (meetod), https/http-Version (versioon), https/http-Statuscode (olekukood), edastatud andmete pikkus) ning muu sarnane. Sealjuures on tegemist üksnes selliste andmetega, mida ei ole võimalik teie isikuga seostada. Need andmed genereeritakse ka kõigi teiste internetis olevate veebisaitide külastamisel. Tegemist ei ole seega selle veebilehe spetsiifilise funktsiooniga.

Seda tüüpi andmeid kogutakse üksnes anonümiseeritult ja me analüüsime neid statistiliselt. Mida paremini me teie soove mõistame, seda kiiremini leiate meie veebilehtedelt soovitud teabe üles.

4. Isikupõhiste andmete kogumine ja töötlemine

a) Lihtne navigeerimine veebisaidil

Meie veebisaidi külastamisel salvestavad meie veebiserverid vaikimisi teie IP-aadressi, millelt te saidile tulite, ning külastuse kuupäeva ja kellaaja.

b) Veebirakenduste kasutamine

Meie veebirakenduste kasutamisel võidakse salvestada ka järgmist teavet, mis on vajalik nende rakenduste tõhusaks kasutamiseks (keel, seansitunnus, konfiguraatori etapp, konfiguraatoris valitud andmed).

c) Veebiplankide abil registreerimine

Muid isikupõhiseid andmeid kogutakse üksnes siis, kui te meile need vabatahtlikult kasutada annate ja kui see on vastavaks otstarbeks vajalik, nt registreerimise (kasutajatunnus), tellimuse, küsitluse, hinnapakkumise või lepingu sõlmimise raames.

d) Küpsiste kasutamine

Küpsis on väike andmekogu, mis salvestatakse teie lõppseadmesse ja mis sisaldab selliseid andmeid nagu isiklikud seadistused saidil ja sisselogimisandmed. Selle andmekogu loob ja saadab teile veebiserver, mille kaudu te oma veebibrauseriga ühenduse lõite. Üldiselt kasutame küpsiseid oma veebilehtede huvi analüüsimiseks ning oma veebilehtede kasutamiskogemuse parandamiseks. Te saate meie veebilehti alati ka ilma küpsisteta vaadata. Kui te soovite meie veebilehti täies mahus ja mugavalt kasutada, peaksite siiski vastavate küpsistega nõustuma, mis võimaldab teatud funktsioone kasutada või nende kasutamist mugavamaks muuta. TB Digital Services GmbH kasutab küpsiseid pakkumise kasutamise hõlpsamaks, tõhusamaks ja turvalisemaks muutmiseks. Meie küpsised ei sisalda isikupõhiseid andmeid.

Kui meie veebilehtede kasutamisel on teie brauseri seadistuste järgi küpsised lubatud, olete nõustunud nende küpsiste kasutamisega. Enamik brausereid on seadistatud nii, et nad nõustuvad kõikide küpsistega. Te saate siiski oma brauseri sätteid muuta, nii et küpsised kuvatakse enne nende salvestamist, lubatakse vaid teatud küpsised või keeldutakse vaid teatud küpsistest või keeldutakse kõigist küpsistest.

Pange tähele, et muudetud sätted kehtivad ainult vastavas brauseris. Kui te kasutate mõnda muud brauserit või vahetate lõppseadet, siis peate sätted uuesti määrama. Peale selle saate küpsised alati oma andmekandjalt kustutada. Teavet küpsiste sätete, nende muutmise ja küpsiste kustutamise kohta leiate oma veebibrauseri jaotisest Abi.

Kui te soovite küpsiste kohta üldiselt ja meie kasutatavate küpsiste kohta rohkem teada, siis võite külastada meie küpsiste lehekülge.

e) Google Analytics

Meie veebisait kasutab ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) veebianalüüsiteenust Google Analytics. Ka Google Analytics kasutab küpsiseid. Sealjuures on tegemist Google’i enda küpsiste (teenuse Google Analytics küpsised) ja nn kolmanda osapoole küpsistega (DoubleClicki küpsised). Nende küpsiste abil teie veebisaidikasutuse kohta kogutud teave (koos teie IP-aadressiga) edastatakse mõnda ettevõtte Google, Inc. serverisse USA-s ja salvestatakse seal. Google kasutab seda teavet, et analüüsida teie veebisaidikasutust, koostada meie jaoks veebisaidi aktiivsusaruandeid ja osutada muid internetikasutusega seotud teenuseid, eelkõige ka kuvatava reklaami funktsioonide jaoks, nagu taasturundamine, Google’i kuvavõrgustikus kuvamise aruanded, DoubleClick Campaign Manageri integreerimine või teenuse Google Analytics aruanded demograafiliste tunnuste ja huvide alusel. Google edastab seda teavet ka kolmandatele pooltele, kui seda seadusega nõutakse või kui kolmandad pooled neid andmeid Google’i tellimusel töötlevad. Google võib kasutada teie andmeid oma eesmärkidel, näiteks profiilide koostamiseks, ja võib kombineerida teavet teiste andmetega, näiteks Google'i kontodega.

Selle veebisaidi kasutamisega nõustute teie kohta kogutud andmete töötlemisega eespool kirjeldatud viisil ja eespool nimetatud otstarbel Google’i poolt. Soovime juhtida teie tähelepanu sellele, et meie veebisait kasutab teenust Google Analytics andmekaitse parandamiseks koos laiendusega anonymizeIp(). Seetõttu kogutakse ja töödeldakse IP-aadresse üksnes lühendatud kujul. Seega on välistatud meie veebisaidi kasutamise analüüsimisel otsene seostamine isikutega. Te võite teenuse Google Analytics küpsiste seadmisest oma brauseri laiendusega keelduda. Seega saate kasutada oma õigust keelduda edaspidiseks teenusega Google Analytics andmete kogumisest, töötlemisest ja kasutamisest. Selleks võite installida brauserile teenuse Google Analytics inaktiveerimise lisandmooduli. Sellega väldite, et teenus Google Analytics teie veebilehekülastuste kohta andmeid salvestaks.

Täiendavat teavet ning juhised selle inaktiveerimise lisandmooduli allalaadimise ja installimise kohta leiate aadressilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kui te peaksite tahtma kustutada kõik selle veebilehe paigaldatud küpsised, siis leiate selleks vastava lingi küpsiste leheküljelt.

Google Analytics'i saate keelata kuvareklaami jaoks ja kohandada Google Display Network'i reklaame, minnes aadressile Ad Settings: https://www.google.de/settings/ads

Täiendavat teavet Google’i andmekaitsesuuniste kohta leiate aadressilt: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

f) Google Doubleclick

Doubleclick by Google on ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) teenus. Doubleclick by Google kasutab küpsiseid, et näidata teile asjakohaseid reklaame. Sealjuures määratakse teie brauserile tunnusnumber (ID), et kontrollida, milliseid reklaame teie brauseris kuvati ja milliseid avati. Küpsised ei sisalda isikupõhiseid andmeid. DoubleClicki küpsiste kasutamine võimaldab Google’il ja tema partnerveebilehtedel üksnes reklaamide kuvamist varasemate külastuste põhjal meie või teistel veebilehtedel internetis. Google edastab nende küpsistega kogutud teabe mõnda USA-s asuvasse serverisse ja salvestab seal. Google edastab andmeid kolmandale poolele ainult seadusesätete alusel või tellimuse andmete töötlemise raames. Mingil juhul ei seosta Google teie andmeid teiste Google’i poolt kogutud andmetega.

Meie veebisaitide kasutamisega nõustute teie kohta kogutud andmete töötlemisega eespool kirjeldatud andmetöötluse viisil eespool nimetatud otstarbel Google’i poolt. Te saate küpsiste salvestamist vältida oma brauseritarkvara vastava seadistamisega; pöörame siiski teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei saa vajaduse korral kasutada meie veebilehtede kõiki funktsioone täies mahus. Peale selle saate vältida küpsistega kogutud ja teie veebisaidikasutusel põhinevate andmete ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, laadides alla ja installides järgmisel lingil DoubleClicki inaktiveerimislaienduse punktis saadaoleva brauseri pistikprogrammi: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Täiendavat teavet Google’i andmekaitsesuuniste kohta leiate aadressilt: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

g) Google reCaptcha

See leht kasutab ohutuse otstarbel ettevõtte Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) teenust reCaptcha. See teenus teeb kindlaks, kas internetiplangile sisestab andmeid inimene või toimub väärkasutamine automatiseeritud, masintöötlusega. Sealjuures edastatakse Google’ile eelnevalt lühendatud IP-aadress ja vajaduse korral muud teenuse jaoks vajalikud andmed. Ainult erandjuhtudel edastatakse mõnda Google’i USA-s asuvasse serverisse täielik IP-aadress ja seda lühendatakse seal. Teenusega reCaptcha teie brauserist edastatud andmeid ei seostata teiste Google’i andmetega. Täiendavat teavet Google’i andmekaitsesuuniste kohta leiate aadressilt: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

h) Salesforce Marketing Cloud

Me kasutame Salesforce Marketing Cloudi oma e-posti teenuste jaoks, pilvelehtede kasutamise andmiseks ja vormide pakkumiseks, millega te saate meiega ühendust võtta. Klientide elamuste reaalajas visualiseerimise, jälgimise ja juhtimise abil saab luua isikupärastatud klienditeekondi. Salesforce Marketing Cloud on ettevõtte salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA teenus, ettevõtet esindab Saksamaal: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 München, Saksamaa. Salesforce’i andmekaitsenõudeid saate vaadata siit: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

i) IP API

Me kasutame pakkujat IP API IP geograafilise asukoha määramiseks. IP-aadressi järgi on võimalik tuvastada lõppseadmete, näiteks sülearvutid ja mobiiltelefonid, geograafiline asukoht. Me ei dekodeeri teie IP aadressi kaugemale kui riigini. See teenus võimaldab meil pakkuda teile teie riigi järgi kohandatud tootevalikut. IP API on ettevõtte Artia International S.R.L., VAT RO29237219 | Reg. J40/12390/2011, Bucharest, Rumeenia, teenus.
IP API andmekaitsenõuetega saate tutvuda siin: https://ip-api.com/docs/legal

j) Videote manustamine

Youtube

Sellele veebilehele manustatakse Youtube’i sisu. Youtube’i käitab ettevõte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google).

Me manustame need videod ilma küpsiseid kasutamata.

5. Isikupõhiste andmete kasutamise otstarbekohasus

Teie isikupõhiseid andmeid kasutatakse ainult sellel otstarbel, mille jaoks te meile need andmed edastanud olete.

6. Töötlemise õiguslik alus

Teie isikupõhiste andmete õiguslik alus on teie nõustumine EL-i andmekaitsemääruse (EU GDPR) art. 7 ning Saksamaa telemeediaseaduse (TMG) § 13 lg. 2 alusel. Teie inventari- ja kasutusandmeid töötleme TMG §§ 14 ja 15 alusel ning vastavate nõuete kohaselt, mis on seaduse järgi kohustuslikud EU GDPR art. 6 lg. 1 lit. c järgi, mida me kohustume veebilehe käitajana järgima.

7. Isikupõhiste andmete edastamine

Eelseatud funktsioonide kasutamisega saavad teie andmeid vaadata ka asutused, mis asuvad väljaspool Euroopa majandusruumi (EMR). Nende riikide andmekaitsetase ei pruugi olla piisav, kuna puudub Euroopa Komisjoni sobivusotsus ja muud sobivad garantiid teie isikupõhiste andmete kaitseks.

Teie andmete edastamine nendesse kolmandatesse riikidesse toimub teie nõusoleku alusel EU GDPR-i art. 7 järgi ja TMG § 13 lg. 2 järgi või EU GDPR-i art. 49 lg. 1 nimetatud erandtingimuste kohaselt, mis jõustuvad vastava funktsiooni aktiveerimisel.

Teie andmeid saavad vaadata ka TBDS-iga seotud ettevõtted kooskõlas AktG §15 ff ja välised teenusepakkujad, kes pakuvad ja haldavad seda veebisaiti ja sellega seotud süsteeme. Kõrgetasemelise andmekaitse tagamiseks on need ettevõtted sõlminud andmekaitselepingud.

Riiklikele asutustele ja ametitele edastamine toimub ainult kohustuslike riigisiseste õigusaktide raames.

8. Andmete salvestamine ja kustutamine

Andmed, mis seonduvad teie külastusega meie veebilehel (vt punkte 1 ja 2 a), talletatakse kaks aastat, arvestades meie veebilehe avamise hetkest.

Muid isikupõhiseid andmeid talletatakse, kuni tühistate ise või teavitate meile, et te ei soovi vastavat kasutatud funktsiooni enam kasutada.

Peale selle toimub salvestamine ainult seadustega sätestatud või lepingust tulenevate säilitamiskohustuste kehtivuse korral.

9. Teie õigused

Peale teid puudutavatest andmetest teavitamise õiguse ja oma andmete korrigeerimise õiguse, kui see ei ole vastuolus ühegi seadustes sätestatud nõudega, on teil ka õigus nõuda oma andmete kustutamist ja blokeerimist ning õigus keelata oma andmeid töödelda. Peale selle on teil ka õigus andmete ülekantavuse osas.

Kuna me kogume ja töötleme teie isikupõhiseid andmeid teie nõusoleku alusel, on teil ka õigus enda antud nõusolek tühistada. Tühistamine ei puuduta nõustumisest tühistamiseni toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

Vajaduse korral peame teie isiku tuvastama, enne kui saame teie taotlusi töödelda.

Taotluse peale annab ettevõte TB Digital Services GmbH (TBDS) teile kirjalikult teada, kas ja millised isikuandmed teie kohta salvestanud oleme. Kui meie pingutustest andmete õigsuse ja ajakohasuse osas peaks siiski salvestatama valed andmed, korrigeerime neid vastava märkuse saamise järel.

Kaebuste korral on võimalik pöörduda andmekaitse järelevalveameti poole.

10. Turvalisus

TBDS kaitseb teie andmeid tehniliste ja korralduslike turvameetmetega, et takistada volitamata isikutel nendega juhuslikult või tahtlikult manipuleerida, neid kaotada, rikkuda või neile juurde pääseda. Meie turvameetmeid, nt andmete krüptimist, parandatakse tehnoloogilisest arengust olenevalt järjepidevalt.

11. Lingid teiste pakkujate veebisaitidele

Meie veebisait võib sisaldada linke teiste pakkujate veebisaitidele. TBDS on olnud lingi seadmise hetkel veendunud, et otseselt lingitud lehtedel pole illegaalset sisu. TBDS ei mõjuta kuidagi lingitud lehtede sisu ega saa seda pidevalt kontrollida. Seetõttu ei vastuta TBDS lingitud lehtede sisu eest, mida on pärast lingi seadmist muudetud. See andmekaitsedeklaratsioon ei kehti teiste pakkujate lingitud veebilehtedele.

12. Tingimus

Interneti pideva arenguga kaasaskäimiseks võib TBDS seda andmekaitsedeklaratsiooni igal ajal andmekaitseseaduse nõuete alusel kohandada.

Seisuga: Veebruar 2022