Geo Data Flow teenusekirjeldus

Üldine teave

Geo Data Flow on tasuline teenus, mis kogub sõidukiandmeid ja edastab need liidese kaudu kolmanda osapoole süsteemidele. 

Teenuste ülevaade

Pärast seda, kui sõidukipargi sõidukid on RIO halduspiirkonna RIO platvormil registreeritud ja Geo Data Flow teenus on ostukeskkonnas nimetatud sõidukitele ostetud, saab erinevate kategooria sõidukitel järgmisi Geo Data Flow teenuseid kasutada:

Teenuste ülevaade RIO boksiga sõidukitele

Funktsionaalsus/andmed

MANi veok

MANi autobuss

MANi kaubik koos RIO boksiga

Mitte-MANi sõiduk (FMS režiimis RIO boks)

Sõiduki tegelik asukoht 1xiga 20 minuti järel järgmiste andmetega

  • Asukoht
  • Läbisõit
  • Kiirus
  • Paagi täitetase

X

X

X

X

Andmetele juurdepääs liidese kaudu kolmanda osapoole süsteemidele.

X

X

X

X

Andmete säilitamine ja nendele juurdepääs kolmanda osapoole süsteemidele kuni max 7 päeva.

X

X

X

X

Andmete ja funktsioonide hulga erinevused võrreldes RIO boksiga klientidele, kelle sõidukisse on paigaldatud TBM2-ga (parda telemaatikamoodul 2): Sõiduki hetkeasukoha ülekanne 1x minutis.

Teenuste ülevaade kolmanda osapoole riistvaraga sõidukitele

Kasutaja saab ühendada ka kolmanda osapoole riistvara RIO platvormiga ja seejärel RIO liidese kaudu edastada. Selleks peab sõidukile olema tellitud Mixed Fleet Bridge teenus. Lisainfot leiate ÜRT-st ja Mixed Fleet Bridge teenusekirjeldusest.

Funktsionaalsus/andmed

Kolmanda osapoole riistvaraga sõidukid

Andmetele juurdepääs liidese kaudu kolmanda osapoole süsteemidele.

X

Andmete säilitamine ja nendele juurdepääs kolmanda osapoole süsteemidele kuni max 7 päeva.

X

Tehnilised eeldused

Et Geo Data Flow´d saaks RIO boksiga kasutada, peab sõidukil olema järgnev varustus:

MANi veok

MANi autobuss

MANi kaubik

Mitte-MANi sõiduk (FMS režiimis RIO boks)

RIO boksi kasutamine (teenuste ÜRT-d ei hõlma boksi pakkumist)

X

X

X

X

Lisavõimalus:

TBM2 kasutamine koos aktiveeritud MAN Bridge teenusega, paigaldatud põhivarustusena või järelpaigaldatud MAN tehnilise teabe põhjal (teenuste ÜRT-d ei hõlma seadme pakkumist)

X

Eeldus: TBM2, mille tarkvaraversioon on vähemalt 3.2

Juurdekuuluv RIO liides tuleb lülitada kolmanda osapoole süsteemi.

Lülituse teeb kasutaja või tema koostööpartner. TBDS ei võta enda peale RIO liidese kolmanda osapoole süsteemi lülitamist.

X

X

X

X

Sõiduk peab olema andmeedastuse konfigureerimiseks raadioside levialas ja edukalt konfigureeritud. Raadioside on võimalik ainult siis, kui süüde on sisse lülitatud.

TBM2 kasutamisel: teenuse toimimise eelduseks peab sõiduk olema nõutava konfigureerimise ajal raadioside levialas. Raadioside on võimalik ainult sisselülitatud süüte korral. Süsteemi käsitsi ümberlülitamine võib võtta mitu tööpäeva.

Geo Data Flow kasutamiseks kolmanda osapoole riistvaraga peavad olema täidetud järgmised eeldused:

Kolmanda osapoole riistvaraga sõidukid

Kasutaja on kolmanda osapoole teenusepakkuja vastava teenuse tellinud ja selle ÜRT-d kinnitanud.

X

Kasutaja on tellinud Mixed Fleet Bridge´i teenuse.

X

Juurdekuuluv RIO liides tuleb lülitada kolmanda osapoole süsteemi.

Lülituse teeb kasutaja või tema koostööpartner. TBDS ei võta enda peale RIO liidese kolmanda osapoole süsteemi lülitamist.

X

Teenuse Geo Data Flow tellimiseks peab töökoht olema varustatud järgmiselt:

  • Desktop-arvuti (wird von RIO nicht bereitgestellt) toimiva operatsioonisüsteemi ja kaasaegse veebibrauseriga värskendatud versioonis.

Seis: 19.09.22