Geo teenuste kirjeldus

Üldine teave

Geo on sõidukipargi monitori laiendmoodul, mis annab kliendile üksikasjaliku ülevaade tema sõidukite hetkeasukohtadest. Siia lisanduvad muud funktsioonid, nt Point of Interest, Geofences ja marsruudi planeerimine ning andmete pikem säilitusaeg.

Kokkuvõtlik ülevaade

Kui sõidukipargi sõidukid on RIO haldusjaotises RIO-platvormil registreeritud ja nendele sõidukitele on Geo Marketplace’i kaudu teenus Geo ostetud, saab sõidukipargi monitoris kasutada järgmiseid Geo teenuseid.

Funktsionaalsus/andmed

MANi veok

MANi autobuss

MANi kaubik

Muu kui MANi sõiduk (RIO Box FMS režiimis)

Kolmandate osapoolte riistvaraga sõidukid

Praegune sõiduki asukoht 1 kord iga 20 sekundi möödumisel järgmiste andmetega

 • Asukoht
 • Juht
 • Läbisõit
 • Kiirus
 • Paagi täitetase
 

X

X

X

X

Sagedus ja andmekomplekt sõltuvalt kasutatud riistvarast

Ühenduse korral

 • Andmeedastus kolmandate osapoolte süsteemidele
 

X

X

X

X

X

Andmevaade

 • Valik kaardi- ja loendivaate vahel
 

X

X

X

X

X

Marsruudi planeerimine

 • Alguse ja sihtkoha sisestamine aadressiotsingu või paremklõpsuga kaardil/sõidukil
 • Vahesihtkohtade lisamine
 • Veoauto standardsuuruste ja kliendipõhiste mõõtmete tugi
 • Hetkel kehtivate / möödunud liiklustakistuste kuvamisega ja ilma selleta
 • Teemaksu arvestamine
 • Kuni kolm alternatiivset marsruuti
 

X

X

X

X

X

Sõiduajalugu

 • Oluliste sündmuste näit: esimene ja viimane asukoht, süüde sisse/välja, Geofence’i sisenemine ja sealt väljumine, juhivahetus, piiriületused, jõuvõtuvõlli (PTO) sisse-/väljalülitamine, käivitamine, peatumine
 • Asukohanäit
 • Sündmused tabelivaatena või kaardina
 • Ekspordifunktsioon (CSV, Excel)
 • Andmetalletuse ja andmete juurdepääsu salvestusaja pikendamine teenuses Essentials (vt Essentialsi teenuse kirjeldust) maksimaalselt 25 kuuni
 

X

X

X

X

X, kui kättesaadavaks tehakse vähemalt asukohaandmed

Point of Interest (POI) ja Geofence

 • kliendi POI-de loomine ja kuvamine
 • ringikujuliste või hulknurksete Geofence’ide loomine ja kuvamine
 • POI-de ja ringikujuliste Geofence’ide importimine CSV-failina
 • filter sõidukite jaoks, mida kuvatakse kaardil ühes Geofence’i üksikasjaliku vaate aknas
 • MAN-i töökojad ja teeninduspartnerid POI-dena kaardil
 

X

X

X

X

X, sõltuvalt kolmandate osapoolte riistvara sagedusest

Erinevused andme- ja funktsioonide mahus võrreldes RIO boksiga klientidele, kelle sõidukisse on paigaldatud TBM2 (parda telemaatikamoodul, Telematik Bord Modul 2):

 • sõiduki tegeliku asendi edastamine 1 kord minutis ilma 2 lisaasukohata sõiduajaloo jaoks.
 • Kõik siin loetlemata andmed ja funktsioonid vastavad RIO boksiga sõidukite teenuste mahule.

Tehnilised eeltingimused

MANi veok

MANi autobuss

MANi kaubik

Muu kui MANi sõiduk (RIO Box FMS režiimis)

RIO Boxi kasutamine (teenuste üldtingimused ei hõlma selle pakkumist)

X

X

X

X

Alternatiiv:

Aktiveeritud teenusega MAN Bridge seadme TBM2 kasutamine, paigaldatud standardsena või täiendatud versioonina MAN tehniline teave (teenuste üldtingimused ei hõlma selle pakkumist)

X

Eeltingimus: TBM2 vähemalt tarkvaraversiooniga 3.2

Sõiduk peab olema andmeedastuse konfigureerimiseks raadioside levis ja edukalt konfigureeritud. Raadioside on võimalik ainult sisselülitatud süüte korral.

TBM2 kasutamisel: Teenuse jõustumiseks on vaja, et sõiduk oleks vajalikuks konfigureerimiseks raadioside levialas. Raadioside on võimalik ainult sisselülitatud süüte korral. Süsteemi käsitsi ümberlülitamine võib võtta mitu tööpäeva.

Kolmandate osapoolte riistvaraga sõidukite suhtes kehtib lisaks järgmine.

Kolmandate osapoolte riistvaraga sõidukid

Kasutaja on kolmanda osapoole vastava teenuse tellinud ja nõustunud selle teenuste üldtingimustega.

X

Kasutaja on tellinud Mixed Fleet Bridge’i.

X

Teenuse Geo kasutamiseks peab töökoht olema varustatud järgmiselt:

 • Desktop-arvuti (RIO ei paku) aktuaalse operatsioonisüsteemiga ja modernse veebilehitseja aktuaalse versiooniga.

Muu

Teenus Geo talletab sõiduki andmed alates viimasest teenuse aktiveerimisest. Kui teenus vahepeal inaktiveeritakse, säilivad seni salvestatud andmed kuni 25 kuud –uus andmeid teenuse Geo tarbeks ei genereerita ega salvestata. Andmed salvestatakse taas alates Geo uuesti aktiveerimisest.


Seisuga: 19.09.22