Teenuse MAN eManager M kirjeldus

Üldine teave

MAN eManager M võimaldab kasutajal üksikasjalikult analüüsida aku laadimist ja tühjenemist ning akutoitel sõidukite energiakulu.

Vahekaardil „Ülevaade“ saab kasutaja peale oma sõidukite laetusseisundi kokkuvõtte ja eelolevate väljasõiduaegade vaadata ka energiakulu ja rekuperatsiooni andmeid tulpdiagrammidena sõidukite kohta ükshaaval või mitmekaupa.

Vahekaardil „Ajalugu“ saab kasutaja valida aku ja energiakulu ajaloo vahel ning vaadata vastavalt teatud ajavahemiku ja valitud sõidukite aku laadimise ja tühjenemise andmeid.

Aku ajalugu sisaldab kogu akuga seotud teavet, näiteks aku laadimis- ja tühjenemisvoolu, akupinge, laadimisivigade andmeid ja muud vajalikku teavet, et analüüsida aku kasutamist. Ajalugu muudab aku kasutamise ja võimalike ajas toimunud muutuste andmed täiesti läbipaistvaks.  
Energiakulu ajaloos saab kasutaja vaadata energiakulu seoses ajami, kliimaseadme ja lisatarbijatega. Salvestatud välistemperatuur võimaldab kliimaseadme energiakulu hõlpsalt tõlgendada ja seda sõiduki edaspidisel kasutamisel sihipäraselt vähendada. Energiakulu analüüsis esitatakse paralleelselt ka rekuperatsioonivõimsus. Rekuperatsiooniga saab sõiduki jääkläbisõitu märkimisväärselt suurendada ning energia kasutamise tõhusust parandada.

Peale ajalooandmete pakub MAN eManager M ka sõiduki laadimise halduse funktsioonide laiendust (erinevalt teenusest MAN eManager S). Aku laetuse (%) ja aku jääkmahtuvuse (km) näidule lisandub energia näit (kWh). Lisaks kuvatakse, millised sõidukid hetkel sõidavad ja seega liikuma peaksid ning millised sõidukid ei sõida. Seega on kasutajal igal ajal ülevaade kogu sõidukipargist ning ta teab täpselt, milline on sõidukite laaadimisolek ja aku laetus ning millised sõidukid on sõitmas.

Teenuse MAN eManager M saab tellida sõidukile MAN Lion’s City E.
Teenuse jõustumiseks on vaja, et sõiduk oleks vajalikuks konfigureerimiseks raadioside levialas.

Kokkuvõtlik ülevaade

Pärast teenuse MAN eManager M aktiveerimise edukat lõpetamist saab sõiduki MAN Lion’s City E puhul kasutada järgmisi teenuse MAN eManager M võimalusi.

Ajaloos on sõidukiandmed saadaval alles alates sõidukile teenuse tellimise kuupäevast. Ajalugu saab vaadata kuni 12 kuud tagasi.

Funktsionaalsus/andmed

MAN Lion’s City E

Analüüsidiagrammid vahekaardil „Ülevaade“

 • Energiakulu andmed kokku, ajami, lisatarbijate ja kliimaseadme kohta (kWh)
 • Rekuperatsiooniväärtused
 • Läbitud vahemaa (km)

Kasutaja saab diagrammide vaatamiseks valida ühe või mitu sõidukit ja ajavahemiku alates ühest päevast kuni 12 kuuni

X

Kõrgepingeaku laadimise ja tühjenemise ajalugu (vahekaart „Ajalugu“)

 • Aku laadimise/tühjenemise kestus
 • Laadimisvigade ja hilinemiste kuvamine ajaloos
 • Kõrgepingeaku mahtuvus (km/kWh) ja kõrgepingeaku laetus (%) vastava toimingu alguses
 • Laetud/kulunud energiahulk (kWh)
 • Laadimis- ja tühjenemisvoolud amprites (keskmine, min, max)
 • Kõrgepingeaku pinge (V) (keskmine, min, max)

Kasutaja saab aku ajaloo vaatamiseks valida ühe või mitu sõidukit ja ajavahemiku alates möödunud ühest päevast kuni 12 kuuni.

X

Kõrgepingeaku laadimise ja tühjenemise energiakulu ajalugu (vahekaart „Ajalugu“)

 • Aku laadimise/tühjenemise kestus
 • Laetud/kulunud energiahulk (kWh)
 • Kogukulu (kWh)
 • Kasutatud energia (kulu) ajami, lisatarbijate ja kliimaseadme kohta (kWh)
 • Välistemperatuur (°C) (keskmine, min, max)
 • Läbitud vahemaa laadimiste kohta (km)

Kasutaja saab energiakulu ajaloo vaatamiseks valida ühe või mitu sõidukit ja ajavahemiku alates möödunud ühest päevast kuni 12 kuuni.

X

Kõrgepingeaku kehtiv laiendatud teave

 • Aku mahtuvus (km ja kWh)
 • Aku laetus (%)
 • Sõiduolek (sõiduk liigub teel)

X

Teave andmeedastuse kohta

Kõik teenuse MAN eManager M laiendatud funktsioonide hulka kuuluvad andmed edastatakse sisselülitatud süüte või laadimisrežiimil oleku korral iga 5 minuti järel RIO süsteemile. Kasutaja saab tabelis oleva ajatempli abil jälgida, kui aktuaalne on kuvatud teave.

Tehnilised eeltingimused

Teenuse MAN eManager M kasutamiseks peavad sõidukid olema varustatud järgmiselt:

MAN Lion’s City E

RIO Boxi kasutamine
(teenuste üldtingimused ei hõlma selle pakkumist)

X

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

ePTM (electric Power Train Manager)

X

Kasutaja töökoha varustus:

 • Lauaarvuti (MAN ei paku) ajakohase operatsioonisüsteemi ja modernse veebilehitseja ajakohase versiooniga.

Seisuga: 19.09.2022