Teenuse MAN eManager S kirjeldus

Üldine teave

Teenus MAN eManager S on mõeldud laadimise haldamiseks, mis võimaldab kasutajal ette planeerida sõiduki väljasõiduaegu. Lisavalikuna saadaolev sõiduki sõitjateruumi eelkonditsioneerimine (temperatuuri reguleerimine) võib – eelkõige äärmuslikel temperatuuridel ja vastavalt vajadusele – kaasa aidata klimatiseerimisest tingitud sõiduulatuse vähenemise ennetamisele. Nii väljub autobuss ettevõtte territooriumilt juba vastavale sõitjateruumi temperatuurile kohandatult.

Laadimise halduses saab kasutaja valida kohe laadimise ja taimerirežiimil laadimise vahel.

Kohe laadides hakkab sõiduk laadima kohe kui ta ühendatakse laadimispostiga ja elektrivool on olemas. RIO süsteemi ülevaate abil kuvatakse kasutajale, kui kaua aega kulub sõidukil pärast laadimispostiga ühendamist veel laadimiseks seni, kuni aku on 100% laetud.

Taimerirežiimil laadides võib kasutaja salvestada vastava sõiduki erinevad väljasõiduajad oma sõiduplaani alusel. Sõidukile edastatakse järgmine saabuv väljumisaeg. Kui sõiduk on laadimispostiga ühendatud, siis käivitatakse laadimine optimaalsel ajahetkel automaatselt, nii et sõiduki töövalmidus saavutatakse väljumise ajahetkeks. Kui sõiduk ühendatakse laadimispostiga veidi enne väljumisaega, siis käivitub laadimine automaatselt, siiski on võimalik, et sõiduk ei saavuta töövalmidust soovitud väljumise ajahetkeks. Muu hulgas kuvatakse kasutajale RIO süsteemi ülevaates uus hilisem väljasõiduaeg. Pärast laadimisprotsessi lõppu edastatakse sõidukile järgmine võimalik väljumisaeg.

Kui kohe laadimisel või taimerirežiimil laadimisel ilmneb viga ja vastav teave on sõiduki käsutuses, siis kuvatakse see kasutajale RIO süsteemis.

Lisaks laadimise haldamisele kuvatakse kasutajale olulist teavet aku kohta, näiteks laadimisolek (pistikupesast väljas, ühendatud, laeb, laetud, tõrge, tundmatu), aku laetust (%) ja võimalikku elektri jõul läbitavat vahemaad (km).

MAN eManager S on täielikult saadaval MAN Lion’s City E jaoks, piiratud funktsionaalsusega pakutakse seda teenust ka MAN eTGE-le.

Teenuse jõustumiseks on vaja, et sõiduk oleks vajalikuks konfigureerimiseks raadioside levialas.

Kokkuvõtlik ülevaade

Pärast teenuse MAN eManager S aktiveerimise edukat lõpetamist on sõiduki tüübist olenevalt võimalik kasutada teenuse MAN eManager S järgmiseid võimalusi.

Funktsionaalsus/andmed

Sõidukipargi kõikide elektrisõidukite (millele MAN eManager S on tellitud) ülevaade tabelis koos järgmise teabega.

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Aku laetuse olek / State of Charge (SoC) %-des
(sagedus: 5 min)

X

X

Hinnanguline sõiduulatus (km)
(sagedus: 5 min)

X

X

Kõrgepingeaku laadimisoleku vaatamine sõidukipõhiselt:

pistikupesast väljas (sõiduk ei ole laadimispostiga ühendatud)

X

X

Ühendatud (sõiduk on laadimispostiga ühendatud)

X

X

Laadimine (sõiduk on laadimispostiga ühendatud ja laeb)

X

X

Laetud (sõiduk on laadimispostiga ühendatud ja laadimine on lõppenud)

X

X

Rike (sõiduk on laadimispostiga ühendatud, laadimisel ilmnes rike)

X

-

Teadmata (laadimise olek hetkel ei ole teada)

X

X

Jäänud laadimiskestuse näit

X

-

Salvestatud ja sõiduki poolt kinnitatud laadimiskonfiguratsiooni näit

X

-

Sõiduvalmiduse näit pärast laadimise lõppu

X

-

Teenuse MAN eManager S puhul käivituvad järgmised sõiduki funktsioonid vastava RIO süsteemis tehtud valiku korral automaatselt.

Vastava sõiduki kõrgepingeaku laadimiskonfiguratsiooni seadistus RIO süsteemis (sõiduk laeb alati seni, kuni aku on 100% laetud).

Laadimisrežiimi valimisel:

  1. Laadimine kohe
    Selle konfiguratsiooni puhul toimub sõiduki laadimine alati, kui see ühendatakse laadijaga ja elektrivool on olemas
  2. Taimerirežiimil laadimine
    Selle konfiguratsiooni puhul saab kasutaja määrata mitu taimerit. Üks taimer sisaldab seejuures vähemalt üht nädalapäeva ja täpset väljumisaega
X-

Klimatiseerimisrežiimi valimisel:

Kasutaja saab iga sõiduki kohta seadistada sõitjateruumi eelkonditsioneerimise (temperatuuri reguleerimise) kohesel või taimerirežiimil laadimiseks (sees/väljas). Seejuures võib juhtuda, et sõiduk tarbib laadimispostiga ühendatuna rohkem energiat.

X-

Andmeedastuse eeltingimus

MAN Lion’s City E

Kui sõiduki olek ei ole „Süüde sees“ või „Laadimine“, siis võib see u iga 60 minuti järel uusi laadimiskonfiguratsioone vastu võtta. Seega võib sõidukile laadimiskonfiguratsiooni saatmise järel kuluda kuni 60 minutit, kuni sõiduk selle kätte saab ja RIO süsteemile tagasisidet annab.

Kui sõidukil puudub nt võrgukatkestuste tõttu mobiilsideühendus, siis ei saa laadimiskonfiguratsiooni edastada. Kasutaja võib igal ajal ning ka sel puhul kohese laadimise otse sõidukist käivitada.

Teavet aku laetusoleku ja hinnangulise vahemaa kohta edastatakse tsükliliselt 5-minutilise sagedusega ja kuvatakse RIO süsteemis. Muud teavet, nagu laadimisolek (pistikupesast väljas, ühendatud, laadimine, laetud, tõrge, tundmatu), sõiduvalmiduse näit ja jäänud laadimiskestuse näit, edastatakse juhtumipõhiselt RIO süsteemi ja kuvatakse seal.

MAN eTGE

Sõiduk edastab andmed, kui süüde on sisse lülitatud ja mobiilsideühendus on olemas.

Tehnilised eeltingimused

Teenuse MAN eManager S kasutamiseks peavad sõidukid olema varustatud järgmiselt.

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

RIO Boxi kasutamine (teenuste üldtingimused ei hõlma selle pakkumist)

X

-

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

-

ePTM (electric Power Train Manager)

X

-

Webfleeti telemaatikamoodul LINK 640

-

X

Kasutaja töökoha varustus:

  • Lauaarvuti (MAN ei paku) ajakohase operatsioonisüsteemi ja modernse veebilehitseja ajakohase versiooniga.

Seisuga: 19.09.2022