MAN ServiceCare S teenuse kirjeldus

Üldine teave

MAN ServiceCare S on ennetav hooldushaldusteenus, mis tagab, et teie sõidukit hooldatakse alati esmaklassiliselt tänu prognoositavale planeerimisele ja tulevaste hooldustähtaegade nutikale ühendamisele. See tagab sõiduki maksimaalse kättesaadavuse, suurema edasimüügiväärtuse ja muudab teie igapäevatöö lihtsamaks. Kuidas MAN ServiceCare S toimib? Valitud teeninduskeskus teavitab teid ennetavalt hooldusnõuetest ja koordineerib teiega kohtumist. Tänu intelligentsele võrgustikule on teeninduskeskusel alati ligipääs teabele teie auto olukorra kohta ja selle eest on võimalik hoolt kanda, olenemata sellest, kus teie MANi sõiduk asub. Ühelt poolt säästab see haldustööd ja teiselt poolt vähendab planeerimata seisakuid, tagades teie auto optimaalse kättesaadavuse. Lisaks on teil alati juurdepääs võrguteenusele hooldusseisundi, kuupäevade, remondiosade ja kahjuteadete kohta (edastamine rakendusega MAN Driver).

Kokkuvõtlik ülevaade

Kui sõidukipargi sõidukid on RIO platvormi RIO haldusjaotises registreeritud ja nendele sõidukitele on ostetud Marketplace’ist teenus MAN ServiceCare S, saab erinevate sõidukikategooriate jaoks kasutada järgmisi MAN ServiceCare S teenuseid.

Funktsionaalsus/andmed

MANi veok

MANi autobuss

MANi kaubik

Mitte-MANi sõiduk (FMS režiimis RIO boks)

Üldandmed

MAN ServiceCare

  • Sõiduki andmed
  • Hoolduslepingud
  • Garantiipikendused
  • MAN ServiceCare’i teenuste tellimine
  • Määratud töökoda

X

X

Osaliselt

saadaval

Pole saadaval

Teavitused telefoni/e-posti teel MANi sõiduki eesootavate hooldustähtaegade kohta MAN T&B-s või valitud MANi lepingulises töökojas

X

X

Pole saadaval

Ülevaade teavitatud MANi sõidukite hooldusseisundist, samuti järgmise planeeritud töökoja aja näit koos remonditavate komponentidega

X

X

Pole saadaval

Pole saadaval

Rakenduse MAN Driver App kahjuteated (juhi poolt teatatud) edastatakse valitud põhitöökojale.

Näha on uued ja arhiveeritud teated

X

Pole saadaval

Määratud töökoda teavitatakse ja töökojale edastatakse hoolduse läbiviimiseks olulised andmed,
nt kliendi kontaktandmed, sõiduki identifitseerimisnumber, hooldusandmed, täitetasemed, rehvirõhud (kui sõiduk on varustatud rehvirõhuanduriga TPM = Tire Pressure Monitoring), piduriklotsid

X

X

Määratud töökoda teavitatakse ja töökojale edastatakse veakoodid
(DTC = Diagnostic Trouble Code) koos vea liigi ja võimalike indikaatoritega

X

X

Vastava töökoja kaudu saab lisada kliendispetsiifilisi hoolduskomponente ja määrata töökoja aja.

X

X

Andmeedastuse eeltingimus

Hooldus- ja muud olekuandmed edastatakse kord päevas ning salvestatakse Cloudi. Kuvatakse alati kõige uuemat seisu. Sõidukiandmete edastamiseks peab olema sõiduki süüde sees ja mootor välja lülitatud. See olek peaks esinema mõni sekund, et saaks toimuda juhtseadmete lähtestamine ja seega signaali tuvastamine. Peale selle peab olema mobiilsideühendus RIO saatmisüksuse ja platvormi vahel.

Tehnilised eeldused

Teenuse MAN ServiceCare S kasutamiseks peavad sõidukid olema varustatud järgmiselt:

 

MANi veok

MANi autobuss

MANi kaubik

Mitte-MANi sõiduk (FMS režiimis RIO boks)

RIO Boxi /TBM3 kasutamine (teenuste üldtingimused ei hõlma selle pakkumist)

X

X

Pole saadaval

X

Lisavõimalus:

tarkvaraversiooniga alates 3.2 seadme TBM2 kasutamine (TBM2 tarkvaraversiooni kohta saate teavet MANi teeninduspunktist)

X

Pole saadaval

X

Sõiduki varustamine PTM Step2 või uuemaga (PTM – Power Train Manager).

X

X

MAN ServiceCare S kasutamiseks peab töökoht olema varustatud järgmiselt:

  • Internetiühendusega lõppseadme kasutamine, nt arvuti (RIO ei paku) operatsioonisüsteemiga Windows 7 või uuemaga.
  • Desktop-arvuti (RIO ei paku) toimiva operatsioonisüsteemi ja kaasaegse veebibrauseriga värskendatud versioonis.

Muu

Selleks, et teenust saaks kasutada, on seoses aktiveerimistoiminguga kohustuslik, et kasutaja määrab igale teenuse jaoks valitud MANi sõidukile (kasutajapoolse) kontaktisiku koos kontaktandmetega ning volitatud MANi lepingulise töökoja (töökoda, mis on osa MANi After Salesi võrgustikust), kus tuleb hooldustöid teha. Kasutaja saab hiljem muuta igale sõidukile määratud kontaktisikut ja kontaktandmeid ning MANi lepingulist töökoda. Ühele MANi sõidukile saab määrata ainult ühe MANi lepingulise töökoja. Teenust MAN ServiceCare S saab osutada ainult MANi lepinguliste töökodade kaudu.

Seejuures võib klient pöörduda igasse töökotta, mis asub riigis, kus saab kasutada teenust MAN ServiceCare S. Olenevalt sõidukitüübist võib MANi lepinguliste töökodade valik olla piiratud.

MAN ServiceCare on saadaval järgmistes riikides: Belgia, Bulgaaria, Taani, Saksamaa, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Horvaatia, Läti, Leedu, Luksemburg, Holland, Norra, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Rootsi, Šveits, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Tšehhi Vabariik, Ungari, Küpros.

Olenevalt sõiduki tüübist, sõiduki konfiguratsioonist ja vastavast parda telemaatikamoodulist (TBM) võib juhtuda, et andmeid ei kuvata üldse või kuvatakse ainult piiratult. Parda telemaatikamooduli all mõeldakse kas RIO Boxi või veokite puhul ka TBM2. Peale MANi lepingulise töökoja võib teenuse MAN ServiceCare S kvaliteedi tagamise eesmärgil andmetega tutvuda vastav MANi turundusettevõte.


Seisuga: 19.09.2022