Περιγραφή παροχών υπηρεσίας Compliant

Γενικές πληροφορίες

Το Compliant είναι μια υπηρεσία για τους πελάτες που χρειάζονται να κατεβάζουν και να ελέγχουν τα δεδομένα των ταχογράφων και καρτών οδηγών.

Το Compliant επιτρέπει στους πελάτες να μπορούν να κατεβάζουν, να αρχειοθετούν και να εξάγουν δεδομένα ταχογράφων και καρτών οδηγού από το γραφείο τους.

Το Compliant προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα remote download για τα δεδομένα του ταχογράφου και των καρτών οδηγού. Τα αρχεία των ταχογράφων και των καρτών οδηγού κατεβαίνουν αυτόματα στην κατάσταση λειτουργίας του οχήματος. Τα ληφθέντα αρχεία αρχειοθετούνται στο RIO Cloud. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τα αρχειοθετημένα αρχεία και να τα αποθηκεύσει τοπικά στον υπολογιστή με τη λειτουργία εξαγωγής.

Επισκόπηση παροχών

Αφού εισαχθούν τα οχήματα του στόλου στον τομέα διαχείρισης RIO της πλατφόρμας RIO και έχει αγοραστεί η υπηρεσία Compliant για αυτά τα οχήματα από το Marketplace, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες Compliant για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων:

Λειτουργικότητα / Δεδομένα

Φορτηγά MAN

MAN Bus

MAN Van

Όχι μάρκα MAN (RIO Box)

Αυτόματο remote download δεδομένων ταχογράφων και καρτών οδηγού

X

X

X

X

Αποθήκευση των αρχείων που έχουν ληφθεί στο RIO Cloud

X

X

X

X

Εξαγωγή των αρχειοθετημένων αρχείων τοπικά στον υπολογιστή

X

X

X

X

Τεχνικές προϋποθέσεις

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Compliant, τα οχήματά σας πρέπει να είναι εξοπλισμένα ως εξής:

Φορτηγά MAN

MAN Bus

MAN Van

Όχι μάρκα MAN (RIO Box)

Χρήση ενός RIO Box (η παροχή του οποίου δεν αποτελεί μέρος των γενικών όρων παροχής της υπηρεσίας)

X

X

X

X

Χρήση ενός ταχογράφου με δυνατότητα λήψης από απόσταση (που δεν παρέχεται από τη MAN) με ρυθμισμένη φραγή επιχείρησης μέσω κάρτα επιχείρησης

X

X

X

X

Για να χρησιμοποιήσετε το Compliant, ο χώρος εργασίας σας πρέπει να είναι εξοπλισμένος ως εξής:

  • Υπολογιστής desktop (δεν διατίθεται από το MAN) με ένα ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα Windows και ένα σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο σε ενημερωμένο έκδοση.
  • Χρήση λογισμικού Windows (παρέχεται από τη MAN) που πρέπει να εγκατασταθεί στη συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet
  • Χρήση καρτών επιχείρησης (δεν παρέχονται από τη MAN)
  • Χρήση ενός αναγνώστη καρτών (η διάθεσή του δεν αποτελεί συστατικό μέρος των γενικών όρων παροχής της υπηρεσίας)

Λοιπά

Για τη βέλτιστη εκτέλεση της υπηρεσίας Compliant, συνιστούμε τα εξής:

  • Έχετε τον υπολογιστή σας πάντοτε ενεργοποιημένο. Συνιστάται ωστόσο καθημερινή επανεκκίνηση.
  • Το λογισμικό των Windows (εφαρμογή remote download) θα πρέπει να εκτελείται πάντα στο παρασκήνιο και να μην κλείνει.
  • Ο αναγνώστης καρτών, με ενσωματωμένη κάρτα επιχείρησης, είναι πάντα συνδεδεμένος στον υπολογιστή.
  • Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) ανοίξτε την εφαρμογή Υπηρεσία Ταχογράφου (Tachograph Services) στην πλατφόρμα RIO και ελέγξτε τα αρχειοθετημένα δεδομένα.
  • Για να μειώσετε το χρόνο λήψης για μεγαλύτερους στόλους, μπορούν να συνδεθούν πολλοί αναγνώστες καρτών με πολλαπλές κάρτες επιχείρησης σε έναν υπολογιστή. Μόνο τότε τα δεδομένα από οχήματα μπορούν να λαμβάνονται ταυτόχρονα.

Έκδοση: 19/9/2022