Προστασία δεδομένων

1. Γενικές πληροφορίες

α) Εισαγωγή

Η προστασία των δικαιωμάτων απορρήτου σας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σημαντική για την TB Digital Services GmbH (TBDS) . Η TBDS είναι θυγατρική εταιρεία της TRATON SE. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Επιπλέον, η TB Digital Services GmbH έχει δεσμευτεί για την ολοκληρωμένη και συνεκτική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω δεσμευτικής οδηγίας. Έτσι διασφαλίζεται εντός της TB Digital Services GmbH παγκοσμίως ένα επίπεδο προστασίας συγκρίσιμο με αυτό που εφαρμόζεται στη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, οι υπάλληλοί μας δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας και προστασίας των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

β) Υπεύθυνος επεξεργασίας και υπεύθυνος επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων για τα δεδομένα σας είναι η TBDS.
Για γενικές ερωτήσεις και ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπεύθυνο επικοινωνίας μέσω e-mail: datenschutz@rio.cloud

Ή ταχυδρομικά:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter/ Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München, Germany

γ) Γνωστοποιήσεις προστασίας δεδομένων για ειδικές ομάδες-στόχους

Καθώς για τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους αιτούντες ισχύουν ειδικοί κανόνες προστασίας δεδομένων, τους έχουμε συγκεντρώσει σε ξεχωριστές σελίδες.

Εάν είστε (δυνητικός) επιχειρηματικός συνεργάτης της TBDS, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη δήλωση απορρήτου για επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Εάν έχετε υποβάλει αίτηση για μια κενή θέση στο TBDS ή σκοπεύετε να το κάνετε, μπορείτε να επισκεφθείτε τη δήλωση απορρήτου για τους αιτούντες.

2. Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία

Με την παρούσα σημείωση περί προστασίας δεδομένων σάς ενημερώνουμε πώς και ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε όταν επισκέπτεστε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Τα ακόλουθα δεν ισχύουν για εταιρείες τις οποίες η TB Digital Services GmbH δεν κατέχει ούτε ελέγχει, όπως επίσης δεν ισχύουν και για άτομα που δεν εργάζονται για την TB Digital Services GmbH ούτε ενεργούν κατ’ εντολή της.

3. Συλλογή γενικών πληροφοριών και ανώνυμων δεδομένων χρήσης

Όταν επισκέπτεστε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες γενικής φύσης. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, το όνομα τομέα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου, τον ιστότοπο που επισκέπτεστε, καθώς και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας (μέθοδος https/http, έκδοση https/http, κωδικός κατάστασης https/http, μήκος των μεταδιδόμενων δεδομένων) και συναφή δεδομένα. Πρόκειται αποκλειστικά για πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το άτομο σας. Επιπλέον, αυτά τα δεδομένα δημιουργούνται επίσης κατά την πρόσβαση σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο στο Διαδίκτυο. Επομένως, δεν πρόκειται για κάποια ειδική λειτουργία αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας.

Αυτός ο τύπος πληροφοριών συλλέγεται μόνο ανώνυμα και αξιολογείται στατιστικά από εμάς. Όσο καλύτερα κατανοούμε τις επιθυμίες σας, τόσο πιο γρήγορα θα βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε στη διαδικτυακή μας τοποθεσία.

4. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

α) Εύκολη πλοήγηση στη διαδικτυακή τοποθεσία

Όταν επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας, οι διακομιστές μας αποθηκεύουν από προεπιλογή τη διεύθυνση IP από την οποία πραγματοποιείται η πρόσβαση, όπως επίσης και την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης.

β) Χρήση διαδικτυακών εφαρμογών

Κατά τη χρήση των εφαρμογών ιστού μας, μπορούν επίσης να αποθηκευτούν πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση αυτής της εφαρμογής (γλώσσα, αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης, βήμα διαμορφωτή, επιλεγμένα δεδομένα εντός του διαμορφωτή).

γ) Εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας

Περαιτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο εάν τα παρέχετε εκούσια σε εμάς και εάν αυτό είναι απαραίτητο για τον αντίστοιχο σκοπό, π.χ. στο πλαίσιο μιας εγγραφής (User ID), μιας συνδρομής, μιας έρευνας ή ενός διαγωνισμού ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης.

δ) Χρήση cookies

Ένα cookie είναι μια μικρή εγγραφή δεδομένων που αποθηκεύεται στη συσκευή σας και περιέχει δεδομένα όπως για παράδειγμα προσωπικές ρυθμίσεις σελίδας και στοιχεία σύνδεσης. Αυτή η εγγραφή δεδομένων δημιουργείται και αποστέλλεται σε εσάς από τον διακομιστή ιστού με τον οποίο έχετε δημιουργήσει σύνδεση μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού. Γενικά, χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύσουμε το ενδιαφέρον για τη διαδικτυακή μας τοποθεσία, καθώς και για να βελτιώσουμε τη φιλικότητα της διαδικτυακής μας τοποθεσίας προς τον χρήστη. Μπορείτε πάντα να έχετε πρόσβαση στη διαδικτυακή μας τοποθεσία χωρίς cookies. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες πλήρως και άνετα, θα πρέπει, ωστόσο, να αποδεχτείτε τα cookies που επιτρέπουν τη χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών ή κάνουν τη χρήση πιο άνετη. Η TB Digital Services GmbH χρησιμοποιεί cookie που κάνουν τη χρήση των περιεχομένων πιο φιλική, πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλή. Τα cookies μας δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες.

Χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή μας τοποθεσία, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies στο βαθμό που τα cookies γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να δέχονται όλα τα cookies. Ωστόσο, έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε τα cookies να εμφανίζονται πριν από την αποθήκευσή τους, να γίνονται αποδεκτά ή να απορρίπτονται μόνο ορισμένα cookies, ή να απορρίπτονται γενικά τα cookies.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι αλλαγές στις ρυθμίσεις επηρεάζουν μόνο το αντίστοιχο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης ή αλλάξετε την τελική συσκευή, οι ρυθμίσεις πρέπει να διαμορφωθούν εκ νέου. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από το μέσο αποθήκευσης ανά πάσα στιγμή. Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις cookies, την αλλαγή τους και τη διαγραφή των cookies, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα γενικά για τα cookies, αλλά και για τα cookies που χρησιμοποιούμε εμείς, τότε επισκεφθείτε τη σελίδα cookies.

ε) Google Analytics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί επίσης cookies. Αυτά είναι cookies από την ίδια την Google (cookies του Google Analytics) και τα λεγόμενα cookies τρίτων (cookies DoubleClick). Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από αυτά τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) μεταδίδονται σε διακομιστή της Google, Inc. στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει την από πλευράς σας χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας για εμάς, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα της διαδικτυακής τοποθεσίας για εμάς και για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της διαδικτυακής τοποθεσίας και τη χρήση του διαδικτύου, ιδίως λειτουργίες για διαφημίσεις προβολής, όπως το επαναληπτικό μάρκετινγκ, εκθέσεις για εντυπώσεις στο δίκτυο Google Display, ενσωμάτωση του DoubleClick Campaign Manager ή αναφορών του Google Analytics σχετικά με την απόδοση με βάση δημογραφικά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα. Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή εάν τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για δικούς της σκοπούς, όπως η κατάρτιση προφίλ, και μπορεί να συνδυάσει τις πληροφορίες με άλλα δεδομένα, όπως οι λογαριασμοί Google.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς από την Google, με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google Analytics με την επέκταση "anonymizeIp()" για τη βελτίωση της προστασίας δεδομένων. Επομένως, οι διευθύνσεις IP καταγράφονται μόνο σε συντομευμένη μορφή και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατο να εντοπίσουμε άμεσα άτομα κατά την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπού μας. Μπορείτε να αρνηθείτε να τον ορισμό των cookies του Google Analytics επεκτείνοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων από το Google Analytics με μελλοντική ισχύ. Για αυτό μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο απενεργοποίησης για προγράμματα περιήγησης από το Google Analytics. Αυτό εμποδίζει το Google Analytics να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στη διαδικτυακή τοποθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και την εγκατάσταση αυτού του πρόσθετου απενεργοποίησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα cookies που τοποθετούνται από αυτόν τον ιστότοπο, τότε θα βρείτε έναν σχετικό σύνδεσμο στη σελίδα cookies.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις στο Δίκτυο προβολής Google μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις διαφημίσεων: https://www.google.de/settings/ads.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

στ) Google Doubleclick

Το Doubleclick by Google είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Το Doubleclick by Google χρησιμοποιεί cookie για να σας παρουσιάζει σχετικές διαφημιστικές καταχωρίσεις. Στο πρόγραμμα περιήγησής σας εκχωρείται ένας ψευδώνυμος αριθμός αναγνώρισης (ID), με τον οποίο ελέγχεται ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και σε ποιες διαφημίσεις κάνετε κλικ. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες. Η χρήση των cookies του DoubleClick επιτρέπει μόνο στην Google και στις διαδικτυακές τοποθεσίες συνεργατών της να τοποθετούν διαφημίσεις βάσει προηγούμενων επισκέψεων στη δική μας ή σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies μεταδίδονται από την Google σε έναν διακομιστή στις ΗΠΑ για αξιολόγηση και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα μεταφέρει τα δεδομένα σε τρίτους μόνο βάσει νομικών κανονισμών ή ως μέρος της επεξεργασίας δεδομένων παραγγελίας. Σε καμία περίπτωση η Google δεν θα συνδυάσει τα δεδομένα σας με άλλα δεδομένα που συλλέγει η Google.

Χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή μας τοποθεσία, συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς από την Google και εγκρίνετε τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφεται παραπάνω, καθώς και τον καθορισμένο σκοπό. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας στο σύνολό τους. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την Google από τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από τα cookies και που σχετίζονται με τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς, καθώς και από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο, στο σημείο «Επέκταση απενεργοποίησης του DoubleClick»: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

ζ) Google reCaptcha

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί το reCaptcha, μια υπηρεσία της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (Google) για λόγους ασφαλείας. Αυτή η υπηρεσία καθορίζει εάν η καταχώριση στοιχείων σε μια διαδικτυακή φόρμα πραγματοποιείται από κάποιο άτομο ή καταχρηστικά μέσω αυτόματης, μηχανικής επεξεργασίας. Η προηγουμένως συντομευμένη διεύθυνση IP σας και τυχόν άλλα δεδομένα που απαιτούνται για την υπηρεσία, διαβιβάζονται στην Google. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταδίδεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ η πλήρης διεύθυνση IP και συντομεύεται εκεί. Τα δεδομένα που μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του reCaptcha δεν θα συγχωνευτούν με άλλα δεδομένα Google. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

θ) Salesforce Marketing Cloud

Χρησιμοποιούμε το Salesforce Marketing Cloud για την υπηρεσία e-mail, για την παροχή σελίδων cloud και για την προσφορά ηλεκτρονικών φορμών με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα εξατομικευμένα ταξίδια των πελατών μπορούν να γίνουν εφικτά με τη βοήθεια οπτικοποίησης, παρατήρησης και ελέγχου των εμπειριών των πελατών σε πραγματικό χρόνο. Το Salesforce Marketing Cloud είναι ένα λογισμικό της salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, ΗΠΑ και εκπροσωπείται στη Γερμανία από την: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Μόναχο, Γερμανία. Μπορείτε να δείτε την πολιτική προστασίας δεδομένων της Salesforce εδώ: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

ι) IP API

Χρησιμοποιούμε τον πάροχο IP API, για τον γεωεντοπισμό διευθύνσεων IP. Με τη βοήθεια μιας διεύθυνσης IP, μπορεί να προσδιοριστεί η γεωγραφική θέση μιας συσκευής, όπως ένας φορητός υπολογιστής ή ένα κινητό τηλέφωνο. Κωδικοποιούμε την IP σας μόνο όσο βρίσκεστε στην ξηρά. Αυτή η υπηρεσία μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων προσαρμοσμένο στη χώρα σας.
Το IP API είναι μια υπηρεσία της Artia International S.R.L., ΑΦΜ RO29237219 | Αρ. Μητρώου J40/12390/2011, Βουκουρέστι, Ρουμανία. Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου του IP API εδώ: https://ip-api.com/docs/legal

κ) Ενσωμάτωση βίντεο

Youtube

Σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιείται ενσωματωμένο περιεχόμενο από το YouTube. Τη λειτουργία του YouTube διαχειρίζεται η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»).

Ενσωματώνουμε αυτά τα βίντεο χωρίς τη χρήση cookies.

5. Σκοπός περιορισμός της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο μας έχετε δώσει αυτά τα δεδομένα. ­

6. Νομική βάση για την επεξεργασία

Η νομική βάση για τη χρήση και την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ) καθώς και σύμφωνα με το Άρθρο 13 παράγραφος 2 του Νόμου περί τηλεμέσων (TMG). Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα επίσκεψης και χρήσης σας με βάση και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του TMG, που αποτελούν νομική υποχρέωση κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1, εδάφιο γ του ΓΚΠΔ, στον οποίο εμείς ως διαχειριστής της διαδικτυακής τοποθεσίας υποκείμεθα.

7. Αποκάλυψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κάνοντας χρήση των παρουσιαζόμενων λειτουργιών, τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να δουν οντότητες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε αυτές τις χώρες, ενδέχεται να υπάρχει ανεπαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, καθώς δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας από την Επιτροπή της ΕΕ και δεν υπάρχουν άλλες κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η μεταφορά των δεδομένων σας σε αυτές τις τρίτες χώρες πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 13 παράγραφος 2 του TMG ή βάσει των εξαιρέσεων στο άρθρο 49 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, οι οποίες τίθενται σε ισχύ με την ενεργοποίηση της αντίστοιχης λειτουργίας.

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να τα δουν εταιρείες συνδεδεμένες με την TBDS σύμφωνα με τις §§ 15 επ. AktG (γερμανικός νόμος περί μετοχών), καθώς και από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που καθιστούν αυτόν τον ιστότοπο και τα σχετικά συστήματα διαθέσιμα και τεχνικά λειτουργικά. Με αυτές τις εταιρείες έχουν υπογραφεί συμβάσεις προστασίας δεδομένων, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων.

Η διαβίβαση σε κρατικούς θεσμούς και αρχές πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο υποχρεωτικής εθνικής νομοθεσίας. Οι υπάλληλοί μας δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας και προστασίας των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8. Αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων

Τα δεδομένα σχετικά με την επίσκεψή σας στη διαδικτυακή μας τοποθεσία (βλέπε σημεία 1 και 2α) αποθηκεύονται για δύο χρόνια από τη στιγμή που ανοίγετε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας.

Τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι να αποσυνδεθείτε ή να μας δηλώσετε ότι δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε.

Επιπλέον, η αποθήκευση πραγματοποιείται μόνο εάν υπάρχουν νομικές ή συμβατικές απαιτήσεις αποθήκευσης.

9. Τα δικαιώματά σας

Πέραν του δικαιώματος ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα που σας αφορούν και διόρθωσης των δεδομένων σας, έχετε επίσης δικαίωμα, εκτός εάν αυτό αντικρούει στη νομοθεσία, διαγραφής και αποκλεισμού των δεδομένων σας, καθώς και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Επιπλέον, έχετε στη διάθεσή σας το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.

Εφόσον συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει. Η εναντίωση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της απόσυρσής της.

Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τις αιτήσεις σας.

Κατόπιν απαίτησης, η TB Digital Services GmbH (TBDS)σάς ενημερώνει εάν και ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύουμε για εσάς. Εάν, παρά τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα είναι σωστά και ενημερωμένα, αποθηκεύονται εσφαλμένες πληροφορίες, θα τα διορθώσουμε μετά την ειδοποίηση.

Σε περίπτωση διαμαρτυρίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

10. Ασφάλεια

Τα δεδομένα σας προστατεύονται από την TBDS μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή τυχαίας ή εκ προθέσεως κατάχρησης, απώλειας, καταστροφής ή προσπέλασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας, όπως για παράδειγμα η κρυπτογράφηση δεδομένων, βελτιώνονται τακτικά σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

11. Σύνδεσμοι προς διαδικτυακές τοποθεσίες άλλων παρόχων

Η διαδικτυακή τοποθεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακές τοποθεσίες άλλων παρόχων. Τη στιγμή της σύνδεσης, η TBDS ήταν πεπεισμένο ότι οι απευθείας συνδεδεμένες σελίδες ήταν απαλλαγμένες από παράνομο περιεχόμενο. Ωστόσο, η TBDS δεν επηρεάζει το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων και δεν μπορεί να τις παρακολουθεί συνεχώς. Επομένως, ηTBDS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων που άλλαξαν μετά τη δημιουργία του συνδέσμου. Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων δεν ισχύει για τις συνδεδεμένους διαδικτυακές τοποθεσίες άλλων παρόχων.

12. Επιφύλαξη

Προκειμένου να ανταποκριθεί στη συνεχή ανάπτυξη του Διαδικτύου, η TBDS μπορεί να προσαρμόσει αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

Έκδοση: Φεβρουάριος 2022