Περιγραφή παροχών του Geo Data Flow

Γενικές πληροφορίες

Το Geo Data Flow είναι μια χρεούμενη υπηρεσία που συλλέγει δεδομένα οχήματος και τα προωθεί μέσω διεπαφών σε συστήματα τρίτων. 

Επισκόπηση παροχών

Αφού εισαχθούν τα οχήματα του στόλου στον τομέα διαχείρισης RIO της πλατφόρμας RIO και έχει αγοραστεί η υπηρεσία Geo Data Flow για αυτά τα οχήματα από το Marketplace, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες Geo Data Flow για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων:

Επισκόπηση υπηρεσιών για οχήματα με RIO Box

Λειτουργικότητα / Δεδομένα

MAN Truck

MAN Bus

MAN Transporter με RIO Box

Όχι όχημα MAN (RIO Box σε λειτουργία FMS)

Τρέχουσα θέση οχήματος 1 φορά κάθε 20 δευτερόλεπτα, με τα εξής δεδομένα

  • Θέση
  • Χιλιομετρική κάλυψη
  • Ταχύτητα
  • Στάθμη πλήρωσης ρεζερβουάρ

X

X

X

X

Διάθεση των δεδομένων σε συστήματα τρίτων μέσω διεπαφών

X

X

X

X

Φύλαξη και διάθεση των δεδομένων σε συστήματα τρίτων έως 7 ημέρες το μέγιστο.

X

X

X

X

Διαφορές στο εύρος των δεδομένων και των λειτουργιών σε σύγκριση με το RIO Box για πελάτες με τοποθετημένη μονάδα TBM2 (μονάδα τηλεματικής οχήματος 2) στο όχημα: Μετάδοση της τρέχουσας θέσης του οχήματος 1 φορά ανά λεπτό.

Επισκόπηση παροχών για οχήματα με υλικό ξένου προμηθευτή

Οι χρήστες μπορούν να συνδέουν και υλικό ξένου προμηθευτή με την πλατφόρμα RIO και στη συνέχεια να προωθούνται μέσω της διεπαφής RIO. Για αυτό πρέπει για αυτά τα οχήματα να έχει παραγγελθεί η υπηρεσία Mixed Fleet Bridge. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας και την περιγραφή παροχών του Mixed Fleet Bridge.

Λειτουργικότητα / Δεδομένα

Οχήματα με υλικό ξένου προμηθευτή

Διάθεση των δεδομένων σε συστήματα τρίτων μέσω διεπαφών

X

Φύλαξη και διάθεση των δεδομένων σε συστήματα τρίτων έως 7 ημέρες το μέγιστο.

X

Τεχνικές προϋποθέσεις

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Geo Data Flow μέσω του RIO Box, τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα ως εξής:

MAN Truck

MAN Bus

MAN Transporter

Όχι όχημα MAN (RIO Box σε λειτουργία FMS)

Χρήση ενός RIO Box (η παροχή του οποίου δεν αποτελεί μέρος των Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας)

X

X

X

X

Εναλλακτικά:

Χρήση μιας μονάδας TBM2 με ενεργοποιημένη υπηρεσία MAN Bridge, τοποθετημένης ως βασικός εξοπλισμός ή εκ των υστέρων και σύμφωνα με MAN TI (η παροχή δεν αποτελεί αντικείμενο των Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας)

X

Προϋπόθεση: TBM2 με έκδοση λογισμικού τουλάχιστον 3.2

Η αντίστοιχη διεπαφή RIO πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο σύστημα τρίτου.

Αυτή η ενσωμάτωση εκτελείται από τον χρήστη ή τον συνεργάτη του. Η TBDS δεν αναλαμβάνει την ενσωμάτωση της διεπαφής RIO στο σύστημα τρίτου.

X

X

X

X

Το όχημα πρέπει να είναι προσβάσιμο για τη διαμόρφωση της μετάδοσης δεδομένων μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης και να έχει διαμορφωθεί επιτυχώς στις. Η δημιουργία της ασύρματης σύνδεσης είναι δυνατή μόνο με την ανάφλεξη ενεργοποιημένη.

Κατά τη χρήση μιας μονάδας TBM2: Για την έναρξη ισχύος της υπηρεσίας, είναι απαραίτητο να είναι προσβάσιμο το όχημα για την απαιτούμενη διαμόρφωση μέσω ασύρματης σύνδεσης. Η δημιουργία της ασύρματης σύνδεσης είναι δυνατή μόνο με την ανάφλεξη ενεργοποιημένη. Η χειροκίνητη αλλαγή του συστήματος μπορεί να διαρκέσει αρκετές εργάσιμες ημέρες.

Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Geo Data Flow μέσω υλικού ξένου προμηθευτή, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Οχήματα με υλικό ξένου προμηθευτή

Ο χρήστης έχει παραγγείλει την εκάστοτε υπηρεσία του τρίτου παρόχου και έχει αποδεχθεί τους ΓΟΣ του.

X

Ο χρήστης έχει παραγγείλει το Mixed Fleet Bridge.

X

Η αντίστοιχη διεπαφή RIO πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο σύστημα τρίτου.

Αυτή η ενσωμάτωση εκτελείται από τον χρήστη ή τον συνεργάτη του. Η TBDS δεν αναλαμβάνει την ενσωμάτωση της διεπαφής RIO στο σύστημα τρίτου.

X

Για να μπορέσετε να παραγγείλετε το Geo Data Flow, ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι εξοπλισμένος ως εξής:

  • Υπολογιστής desktop (δεν διατίθεται από το RIO) με ένα ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα και ένα σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο σε ενημερωμένο έκδοση.

Έκδοση: 19/9/2022