Περιγραφή παροχών υπηρεσίας MAN eManager M

Γενικές πληροφορίες

Το MAN eManager M παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα λεπτομερούς ανάλυσης των διαδικασιών φόρτισης και εκφόρτισης σε ό,τι αφορά την μπαταρία και την κατανάλωση ενέργειας για τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά οχήματά του.

Στην καρτέλα "Επισκόπηση" ο χρήστης δεν λαμβάνει μόνο μια σύνοψη της κατάστασης φόρτισης των οχημάτων του και τις επόμενες ώρες αναχώρησης, αλλά μπορεί επίσης να αναλύσει τιμές κατανάλωσης και ανάκτησης σε ραβδογράμματα για μεμονωμένα ή πολλαπλά οχήματα.

Στην καρτέλα "Ιστορικό" ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ του ιστορικού μπαταρίας και του ιστορικού κατανάλωσης και να προβάλει την εκάστοτε διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης για ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο και επιλεγμένο όχημα.

Το ιστορικό μπαταρίας περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την μπαταρία, όπως για παράδειγμα ρεύμα φόρτισης και εκφόρτισης, την τάση της μπαταρίας, σφάλματα φόρτισης και ορισμένες περαιτέρω χρήσιμες τιμές για την ανάλυση της συμπεριφοράς της μπαταρίας. Το ιστορικό παρέχει πλήρη διαφάνεια σχετικά με τη συμπεριφορά της μπαταρίας και πιθανές αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου.  
Στο ιστορικό χρήσης ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στη συμπεριφορά της κατανάλωσης ενέργειας, χωρισμένης σε κινητήρα, κλιματισμό και δευτερεύοντες καταναλωτές. Χάρη στην αποθηκευμένη εξωτερική θερμοκρασία, οι τιμές κατανάλωσης κλιματισμού ερμηνεύονται απλά και μειώνονται για μελλοντικές χρήσεις του οχήματος με στοχευμένη χρήση του κλιματισμού. Στην ανάλυση κατανάλωσης καθορίζεται επίσης η απόδοση ανάκτησης. Μέσω της ανάκτησης μπορεί να αυξηθεί σημαντικά η υπολειπόμενη αυτονομία και να οδηγήσει σε αυξημένη ενεργειακή επάρκεια.

Πέρα από τις αξιολογήσεις ιστορικού, το MAN eManager M προσφέρει επίσης και μια διεύρυνση των λειτουργιών στη διαχείριση της φόρτισης του οχήματος (έναντι του MAN eManager S). Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας σε % και η εναπομείνασα χωρητικότητα της μπαταρίας σε km συμπληρώνονται μέσω της ένδειξης σε kWh. Επιπλέον, εμφανίζεται ποια οχήματα μετακινούνται αυτήν τη στιγμή και επομένως θα έπρεπε να βρίσκονται σε δρομολόγιο και ποια δεν μετακινούνται. Προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να έχει ανά πάσα στιγμή εποπτεία του συνόλου του στόλου του και να γνωρίζει ποια οχήματα βρίσκονται σε ποια κατάσταση φόρτισης, τι κατάσταση φόρτισης διαθέτουν και ποια από αυτά τα οχήματα βρίσκονται σε λειτουργία οδήγησης.

Η υπηρεσία MAN eManager M μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε MAN Lion’s City E.
Για την έναρξη ισχύος της υπηρεσίας, είναι απαραίτητο να είναι προσβάσιμο το όχημα για την απαιτούμενη διαμόρφωση μέσω ασύρματης σύνδεσης.

Επισκόπηση παροχών

Μετά την επιτυχημένη εκτέλεση της διαδικασίας ενεργοποίησης της υπηρεσίας MAN eManager M, οι παρακάτω υπηρεσίες MAN eManager M μπορούν να χρησιμοποιούνται σε MAN Lion’s City E.

Τα δεδομένα του οχήματος στο ιστορικό είναι πλέον διαθέσιμα από την εκάστοτε μέρα κράτησης της υπηρεσίας ανά όχημα. Το ιστορικό είναι διαθέσιμο αναδρομικά έως και 12 μήνες.

Λειτουργικότητα / Δεδομένα

MAN Lion’s City E

Διάγραμμα αξιολόγησης στην καρτέλα "Επισκόπηση"

 • Τιμές κατανάλωσης συνολικά, για κινητήρα, δευτερεύοντα καταναλωτή και κλιματισμό σε kWh
 • Τιμές ανάκτησης
 • Απόσταση οδήγησης σε km

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα ή πολλαπλά οχήματα και ένα χρονικό διάστημα από τουλάχιστον μία ημέρα μέχρι και έως 12 μήνες για την ένδειξη των διαγραμμάτων

X

Ιστορικό μπαταρίας HV για διαδικασίες φόρτισης και εκφόρτισης (καρτέλα "Ιστορικό")

 • Διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης/εκφόρτισης
 • Ένδειξη σφαλμάτων φόρτισης και καθυστερήσεων στο ιστορικό
 • Χωρητικότητα μπαταρίας υψηλής τάσης (HV) σε km/kWh και κατάσταση φόρτισης μπαταρίας υψηλής τάσης σε % στο ξεκίνημα της εκάστοτε διαδικασίας
 • Απορροφημένη/εκφορτισθείσα ποσότητα ενέργειας σε kWh
 • Ρεύμα φόρτισης και εκφόρτισης σε Ampere (μέσος όρος, ελάχιστο, μέγιστο)
 • Τάση μπαταρίας σε Volt (μέσος όρος, ελάχιστο, μέγιστο)

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα ή πολλαπλά οχήματα και ένα χρονικό διάστημα από τουλάχιστον μία ημέρα μέχρι και έως 12 μήνες στο παρελθόν για την ένδειξη των διαγραμμάτων.

X

Ιστορικό κατανάλωσης για διαδικασίες φόρτισης και εκφόρτισης (καρτέλα "Ιστορικό")

 • Διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης/εκφόρτισης
 • Απορροφημένη/εκφορτισθείσα ποσότητα ενέργειας σε kWh
 • Συνολική κατανάλωση σε kWh
 • Δαπανημένη ενέργεια (κατανάλωση) για κινητήρα, δευτερεύοντα καταναλωτή και κλιματισμό σε kWh
 • Εξωτερική θερμοκρασία σε °C (μέσος όρος, ελάχιστο, μέγιστο)
 • Διανυθείσα απόσταση για διαδικασίες εκφόρτισης σε km

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα ή πολλαπλά οχήματα και ένα χρονικό διάστημα από τουλάχιστον μία ημέρα μέχρι και έως 12 μήνες στο παρελθόν για την ένδειξη του ιστορικού κατανάλωσης.

X

Διευρυμένες τρέχουσες πληροφορίες μπαταρίας HV

 • Χωρητικότητα μπαταρίας σε km και kWh
 • Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας σε %
 • Κατάσταση οδήγησης (όχημα καθ’ οδόν σε διαδρομή)

X

Πληροφορίες για τη μεταβίβαση δεδομένων

Όλα τα σημεία δεδομένων που περιλαμβάνονται στη διευρυμένη γκάμα λειτουργιών του MAN eManager M μεταβιβάζονται με την ανάφλεξη ή κατά τη λειτουργία φόρτισης κάθε 5 λεπτά στο σύστημα RIO. Ο χρήστης μπορεί να δει ανά πάσα στιγμή την επικαιρότητα των προβαλλόμενων πληροφοριών χάρη στη χρονική σφραγίδα στον πίνακα.

Τεχνικές προϋποθέσεις

Για να μπορεί να γίνει χρήση του MAN eManager M, τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα ως εξής:

MAN Lion’s City E

Χρήση ενός RIO Box
(η διάθεσή του δεν αποτελεί συστατικό μέρος των γενικών όρων παροχής της υπηρεσίας)

X

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

ePTM (electric Power Train Manager)

X

Εξοπλισμός του χώρου εργασίας του χρήστη:

 • Υπολογιστής desktop (δεν διατίθεται από το MAN) με ένα ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα και ένα σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο σε ενημερωμένο έκδοση.

Έκδοση: 19/9/2022