Περιγραφή παροχών υπηρεσίας Perform

Γενικές πληροφορίες

Το Perform παρέχει στον πελάτη μια πιο λεπτομερή επισκόπηση των δεδομένων χρήσης του οχήματος. Επιπροσθέτως παρέχονται και άλλες λειτουργίες, όπως π.χ. αξιολόγηση οδηγού, αξιολόγηση των κατηγοριών ταχύτητας κίνησης ή της κατανάλωσης καυσίμου.

Επισκόπηση παροχών

Αφότου εισαχθούν τα οχήματα του στόλου στον τομέα διαχείρισης RIO της πλατφόρμας RIO και αγοραστεί η υπηρεσία Perform για αυτά τα οχήματα από το Marketplace, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες Perform στο πλαίσιο της ανάλυσης χρήσης των ακολούθων κατηγοριών οχημάτων:

Λειτουργικότητα / Δεδομένα

Φορτηγά MAN

Λεωφορεία

MAN Van
(RIO Box σε λειτουργία FMS)

Όχι όχημα MAN
(RIO Box σε λειτουργία FMS)
[2]

Coach
(MAN & Neoplan)
MAN InterCity &
MAN City

Μετάδοση των τρεχόντων δεδομένων χρήσης 1 φορά ανά 15 λεπτά

X

XX

X

X

Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων σε σωρευτική μορφή [1]

X

έως 25 μήνες10 ημέρες

X

X

Αξιολόγηση πεντάλ φρένου

X

XΔεν
είναι διαθέσιμο

X

X

Αξιολόγηση πεντάλ γκαζιού

X

XΔεν
είναι διαθέσιμο

X

X

Αξιολόγηση υπερβολικής ταχύτητας

X

XΔεν
είναι διαθέσιμο

Δεν είναι διαθέσιμο

X

Αξιολόγηση λειτουργίας ώσης

X

XΔεν
είναι διαθέσιμο

Δεν είναι διαθέσιμο

X

Αξιολόγηση συστήματος ελέγχου ταχύτητας κίνησης (FGR)

X

XΔεν
είναι διαθέσιμο

X

X

Εκπομπές CO2

X

XX

X

X

Μέση κατανάλωση χρήσης

X

XX

X

X

Μέση αυτονομία χρήσης

X

XX

Δεν είναι διαθέσιμο

X

Μέσος όρος κατανάλωσης εν κινήσει

X

XX

X

X

Μέσος όρος κατανάλωσης σε στάση

X

XX

X

X

Μέσος όρος συνολικού βάρους

X

Δεν
είναι διαθέσιμο
X

Δεν είναι διαθέσιμο

X

Μέσος όρος ταχύτητας

X

XX

X

X

Αποδοτικότητα

X

Δεν
είναι διαθέσιμο
Δεν
είναι διαθέσιμο

Δεν είναι διαθέσιμο

X

Ημέρες χρήσης

X

XX

X

X

Κατανάλωση χρήσης

X

XX

X

X

Διανυθείσα διαδρομή

X

XX

X

X

Χρόνος οδήγησης

X

XX

X

X

Χρόνος λειτουργίας κινητήρα

X

XX

X

X

Χρόνος ακινητοποίησης

X

XX

X

X

Ανάλυση στόλου

X

XΜερικώς
υποστηριζόμενη

X

X

Ανάλυση πορείας

X

XΜερικώς
υποστηριζόμενη

X

X

Λήψη δεδομένων χρήσης

X

XΔεν
είναι διαθέσιμο

X

X

Βάρος χρήσης

X

X

X

X

Είδος χρήσης

X

X

X

X

Κυκλοφορία

X

X

X

X

Προφίλ υψομέτρου

X

X

X

X

 

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των πληροφοριών που εμφανίζονται με μορφή πίνακα, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το στυλ οδήγησης ενός οδηγού (όνομα οδηγού και κάρτα αναγνώρισης οδηγού) για διαφορετικές κατηγορίες διαβάθμισης αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία και από αυτήν παρέχονται επιμέρους αξιολογήσεις και συνολική αξιολόγηση
 • Οι επιμέρους αξιολογήσεις πραγματοποιούνται για
  • Πορεία στη λειτουργία ώσης
  • Χρήση συστημάτων φρένων
  • Οδήγηση με αντιοικονομική ταχύτητα
  • Χρήση του πεντάλ γκαζιού ή του kickdown
  • Χρήση του ελεγκτή ταχύτητας
 • Συγκρίσεις μπορούν να γίνουν για διαφορετικούς οδηγούς όσον αφορά το στυλ οδήγησης (επιμέρους ή συνολική αξιολόγηση)
 • Τα δεδομένα εμφανίζονται στο προσκήνιο και μπορούν να εξαχθούν ή να εκτυπωθούν ως αρχείο Microsoft Excel ή Adobe PDF
 • Οι προκαθορισμένες εκθέσεις (αναφορές) μπορούν να ρυθμιστούν με χρονοπρογραμματισμένη λειτουργία και να δημιουργηθούν χειροκίνητα. Υπάρχει δυνατότητα λήψης για τρέχουσες εκθέσεις και εκθέσεις ιστορικού.
 • Οι αξιολογήσεις μπορούν να τεθούν στη διάθεση του οδηγού για τη χρήση σε οχήματα MAN μέσω της εφαρμογής "MAN DriverApp". Για να γίνει αυτό, ο διαχειριστής στόλου πρέπει να προσκαλέσει τον οδηγό για να εγγραφεί στην πλατφόρμα RIO και να εγκαταστήσει την αντίστοιχη εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνό του
 • Στα οχήματα που δεν είναι MAN («FMS-Truck») πρέπει να διατίθεται η αποκαλούμενη «Διεπαφή FMS» (Fleet Management System) και να έχει ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις «Οδηγίες μεταγενέστερου εξοπλισμού RIO Box (TBM 3)». Λεπτομέρειες για το FMS μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα fms-standard.com
 • Η αξιολόγηση (επιμέρους και συνολική αξιολόγηση) και το βάρος χρήσης αποτελούν ιδιόκτητες λύσεις της ΜΑΝ και, ως εκ τούτου, δεν είναι τυποποιημένες. Συνεπώς, οι αξιολογήσεις και το βάρος χρήσης δεν είναι συγκρίσιμες με τις λειτουργικές αναλύσεις άλλων κατασκευαστών
 • Η αξιολόγηση οδηγού και το βάρος χρήσης μπορούν να δείξουν μόνο μια τάση και είναι εν μέρει υποκειμενικές
 • Οι όροι χρήσης και, συνεπώς, το βάρος της χρήσης εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από την ποιότητα/διαθεσιμότητα των δεδομένων ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών και μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή
 • Δεν λαμβάνονται υπόψη όλοι οι συναφείς όροι χρήσης, όπως ο τύπος οχήματος, οι καιρικές συνθήκες ή η αντίσταση κύλισης ή αέρα

 

Τεχνικές προϋποθέσεις

Φορτηγά MAN

Λεωφορεία

MAN Van

Όχι μάρκα MAN (RIO Box σε λειτουργία FMS)

Coach
(MAN & Neoplan)
MAN InterCity &
MAN City

Χρήση ενός RIO Box (η διάθεσή του δεν αποτελεί συστατικό μέρος των γενικών όρων παροχής της υπηρεσίας)

X

X

X

X

X

Για ανάλυση απόδοσης βάσει οδηγού: τοποθετημένος, ψηφιακός ταχογράφος

X

XΗ υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη
κατηγορία οχημάτων

X

X

Για μπορεί να γίνει χρήση του Perform, ο σταθμός εργασίας πρέπει να είναι εξοπλισμένος ως εξής:

 • Υπολογιστής desktop (δεν διατίθεται από το MAN) με ένα ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα και ένα σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο σε ενημερωμένο έκδοση.

Λοιπά

 • Η υπηρεσία Perform αποθηκεύει τα δεδομένα του οχήματος από την τελευταία ενεργοποίηση της υπηρεσίας και μετά. Αν η υπηρεσία απενεργοποιηθεί ενδιάμεσα και ενεργοποιηθεί εκ νέου στη συνέχεια, τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο από τη χρονική στιγμή της εκ νέου ενεργοποίησης και μετά
 • Η αξιολόγηση απαιτεί σαφή κατανομή οχήματος στον οδηγό:
  • Ο προς αξιολόγηση οδηγός πρέπει να είναι δηλωμένος μέσω κάρτας οδηγού μετά τον χρονικό σημείο εκκίνησης της αξιολόγησης («τοποθετήθηκε κάρτα»)
  • Στο τέλος του χρόνου αξιολόγησης ο προς αξιολόγηση οδηγός αφαιρεί την κάρτα οδηγού σωστά («αποσπάστηκε η κάρτα»)
  • Κατά την εγγραφή και διαγραφεί πρέπει να προσεχθεί ότι η ανάφλεξη του οχήματος λειτουργεί και επομένως το RIO Box είναι έτοιμο για λειτουργία. Περαιτέρω πρέπει να υπάρχει σύνδεση κινητού τηλεφώνου μεταξύ του RIO Box και της πύλης. Η κατάσταση αυτή σηματοδοτείται από φωτοδίοδο που αναβοσβήνει συνεχώς
 • Σε οχήματα με FMS: Ανάλογα με τον κατασκευαστή του οχήματος, τον τύπο μοντέλου, τον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του οχήματος, τα σήματα της διεπαφής FMS που απαιτούνται για την ανάλυση ενδέχεται να μην διαβιβαστούν ή να μην διαβιβαστούν πλήρως. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στον καθορισμό των επιμέρους και των συνολικών αξιολογήσεων. Πριν από την αγορά επικοινωνήστε με τον αρμόδιο επικοινωνίας στη διεύθυνση aftersales@rio.cloud

[1] Τα δεδομένα διατίθενται για μηνιαίες αξιολογήσεις

[2] Για οχήματα FMS: Ανάλογα με τον κατασκευαστή του οχήματος, τον τύπο μοντέλου, τον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του οχήματος, τα σήματα της διεπαφής FMS που απαιτούνται για την ανάλυση ενδέχεται να μην διαβιβαστούν ή να μην διαβιβαστούν πλήρως. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στον καθορισμό των επιμέρους και των συνολικών αξιολογήσεων


Έκδοση: 19/9/2022