„Geo Data Flow“ paslaugos aprašymas

Bendroji informacija

„Geo Data Flow“ yra nemokama paslauga, kurią naudojant renkami transporto priemonės duomenys ir per sąsajas perduodami trečiosioms sistemoms. 

Paslaugų apžvalga

Geo Data Flow platformos „Geo Data Flow“: administravimo srityje sukūrus parko transporto priemones ir šioms transporto priemonėms iš parduotuvės įsigijus „Geo Data Flow“ paslaugą, šias „Geo Data Flow“ paslaugas galima naudoti įvairioms transporto priemonių kategorijoms:

Transporto priemonėms su „RIO Box“ bloku skirtų paslaugų apžvalga

Funkcionalumas / duomenys

MAN sunkvežimis

MAN autobusas

MAN furgonas su „RIO Box“ bloku

Ne MAN transporto priemonė („RIO Box“ blokas FMS režimu)

Faktinė transporto priemonės buvimo vieta 1x kas 20 sek. su šiais duomenimis:

  • Pozicija
  • Rida
  • Greitis
  • Degalų lygis bake

X

X

X

X

Duomenų teikimas per sąsajas trečiosioms sistemoms.

X

X

X

X

Duomenys pateikiami trečiosioms sistemoms ir saugojami daugiausiai 7 dienas.

X

X

X

X

Duomenų ir funkcijų apimties skirtumai palyginti su „RIO Box“ bloku klientams, turintiems transporto priemonėje įrengtą TBM2 („Telematik Board Modul 2“) bloką: Transporto priemonės esamos buvimo vietos perdavimas 1x (vieną kartą) per minutę.

Transporto priemonėms su trečiųjų šalių aparatine įranga skirtų paslaugų apžvalga

Naudotojai su RIO platforma susieti gali ir trečiųjų šalių aparatinę įrangą, o paskui perduoti duomenis per RIO sąsają. Tam šios transporto priemonės turi užsisakyti „Mixed Fleet Bridge“ paslaugą. Daugiau informacijos rasite BNS ir „Mixed Fleet Bridge“ paslaugų aprašyme.

Funkcionalumas / duomenys

Transporto priemonės su trečiųjų šalių aparatine įranga

Duomenų teikimas per sąsajas trečiosioms sistemoms.

X

Duomenys pateikiami trečiosioms sistemoms ir saugojami daugiausiai 7 dienas.

X

Techniniai reikalavimai

Kad galėtumėte naudotis „Geo Data Flow“ per „RIO Box“ bloką, transporto priemonėse turi būti ši įranga:

MAN sunkvežimis

MAN autobusas

MAN furgonas

Ne MAN transporto priemonė („RIO Box“ blokas FMS režimu)

Naudojamas „RIO Box“ blokas (jo suteikimas nėra Paslaugų BNS sudedamoji dalis)

X

X

X

X

Alternatyva:

Naudojamas TBM2 su aktyvinta „MAN Bridge“ paslauga, sumontuotas kaip serijinė įranga arba papildomai pagal MAN techninę informaciją (jų teikimas nėra Paslaugų BNS dalis)

X

Sąlyga TBM2 su bent 3.2 versijos programine įranga

Trečiųjų sistemoje turi būti integruota susijusi RIO sąsaja.

Šią integraciją atlieka naudotojas arba jo partneris. TBDS neatlieka RIO sąsajos integracijos į trečiąją sistemą.

X

X

X

X

Transporto priemonė turi būti pasiekiama radijo ryšiu, kad būtų galima sukonfigūruoti duomenų perdavimą 15 minučių intervalu, ir sėkmingai sukonfigūruota. Užmegzti radijo ryšį galima tik įjungus degimą.

Naudojant TBM2: kad paslauga pradėtų galioti, būtina, kad transporto priemonė būtų pasiekiama radijo ryšiu reikiamai konfigūracijai atlikti. Užmegzti radijo ryšį galima tik įjungus degimą. Sistemos perjungimas rankiniu būdu gali užtrukti keletą dienų.

Tam, kad „Geo Data Flow“ paslauga veiktų naudojant trečiųjų šalių įrangą, privalo būti įvykdytos šios sąlygos:

Transporto priemonės su trečiųjų šalių aparatine įranga

Naudotojas privalo būti užsisakęs atitinkamą paslaugą ir sutikęs su jos BNS.

X

Naudotojas privalo būti užsisakęs „Mixed Fleet Bridge: paslaugą.

X

Trečiųjų sistemoje turi būti integruota susijusi RIO sąsaja.

Šią integraciją atlieka naudotojas arba jo partneris. TBDS neatlieka RIO sąsajos integracijos į trečiąją sistemą.

X

Kad galėtumėte naudotis „Geo Data Flow“, darbo vieta turi būti įrengta taip:

  • stalinis kompiuteris (RIO nepateikia) su naujausia operacine sistema ir naujausios versijos modernia naršykle.

Parengimo data: 2022-09-19