Duomenų apsauga

1. Bendroji informacija

a) Įvadas

„TB Digital Services GmbH“ (TBDS) yra labai svarbi Jūsų asmens teisių apsauga, tvarkant asmens duomenis. Asmens duomenis, surenkamus apsilankius mūsų svetainėje, mes tvarkome pagal šalies, kurioje yra įsteigta už duomenų tvarkymą atsakingos įstaigos buveinė, įstatyminius reikalavimus. 

Be to, "TB Digital Services GmbH" privalomomis gairėmis įsipareigojo užtikrinti visapusišką ir vienodą asmens duomenų apsaugą. Taip užtikrinamas toks "TB Digital Services GmbH" apsaugos lygis visame pasaulyje, kuris prilygsta Vokietijoje ir Europos Sąjungoje galiojančiam apsaugos lygiui.

Be to, mūsų darbuotojai yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir saugoti jiems tvarkyti pavestus asmens duomenis.

b) Atsakinga įstaiga ir kontaktiniai asmenys

Bendrais ir su duomenų apsauga susijusiais klausimais kreipkitės į atsakingą kontaktinį asmenį el. paštu datenschutz@rio.cloud.

Arba galite naudotis pašto paslaugomis:

TB Digital Services GmbH
Duomenų apsaugos pareigūnas
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Miunchenas
Vokietija

2. Informacija apie šią svetainę

Šiose duomenų apsaugos nuorodose mes Jus informuojame, kokius asmens duomenis mes renkame, tvarkome ir naudojame, Jums apsilankius mūsų svetainėje. 

„Asmens duomenys“ šiuo atveju yra visa informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu. Identifikuojamu laikomas fizinis asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Tolesnės nuorodos netaikomos įmonėms, kurių savininkė nėra „TB Digital Services GmbH“ ir kurių ji negali kontroliuoti, ir asmenims, kurie nėra „TB Digital Services GmbH“ darbuotojai arba kuriems ji negali duoti nurodymų.

3. Bendrosios informacijos ir anoniminių naudojimo duomenų fiksavimas

Kai lankotės mūsų svetainėje, automatiškai fiksuojama bendrojo pobūdžio informacija. Ši informacija apima naudojamos interneto naršyklės rūšį, naudojamą operacinę sistemą, Jūsų interneto paslaugų teikėjo domeno vardą, tinklalapį, kuriame Jūs pas mus lankotės, bei techninę apsilankymo informaciją (https/http-Methode, https/http-Version, https/http-Statuscode, perduotų duomenų ilgis) ir pan. Tai yra tik tokia informacija, pagal kurią negalima daryti jokių išvadų apie Jūsų asmenį. Be to, šie duomenys visada generuojami Jums kreipiantis į bet kokią kitą svetainę. Taigi, tai nėra speciali šios svetainės funkcija. 

Tokio tipo informacija renkama tik anonimizuotai ir mes ją analizuojame statistiškai. Kuo geriau mes galime suprasti Jūsų pageidavimus, tuo greičiau Jūs galėsite rasti mūsų tinklalapiuose pageidaujamą informaciją.

4. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

a) Paprastas naršymas svetainėje

Kai Jūs lankotės mūsų svetainėje, mūsų saityno serveriai standartiškai įrašo Jūsų IP adresą, iš kurio kreipiatės, bei apsilankymo datą ir laiką.

b) Interneto taikmenų naudojimas

Naudojant mūsų interneto taikmenas papildomai gali būti įrašoma informacija, reikalinga efektyviam tos taikmenos naudojimui (kalba, sesijos ID, konfigūratoriaus žingsnis, konfigūratoriuje parinkti duomenys).

c) Registracija interneto formuliarais

Daugiau asmens duomenų renkama tik tada, jei Jūs juos mums pateikiate laisvanoriškai ir jei jų reikia atitinkamam tikslui, pvz., registruojantis (naudotojo ID), prenumeruojant, dalyvaujant apklausoje, konkurse arba sudarant sutartį.

d) Slapukų naudojimas

Slapukas yra nedidelis duomenų rinkinys, kuriame yra, pavyzdžiui, asmeninės Jūsų puslapio nuostatos ir prisijungimo informacija, įrašomas Jūsų galiniame įrenginyje. Šį duomenų rinkinį generuoja ir Jums atsiunčia saityno serveris, su kuriuo Jūs užmezgėte ryšį per savo interneto naršyklę. Bendrai mes naudojame slapukus susidomėjimo mūsų tinklalapiais tyrimams ir norėdami pagerinti mūsų tinklalapių naudojimo patogumą. Mūsų tinklalapiais iš esmės Jūs galite naudotis ir be slapukų. Tačiau jei norite patogiai naudotis visomis mūsų tinklalapių funkcijomis, turėtumėte leisti tuos slapukus, kurie suteikia galimybę naudoti tam tikras funkcijas ar daro naudojimą patogesniu. „TB Digital Services GmbH“ naudoja slapukus, kad pasiūla būtų dar patogesnė, efektyvesnė ir saugesnė naudotojui. Mūsų slapukuose nėra su asmenimi susietos informacijos. 

Jeigu Jūsų naršyklės nuostatos leidžia naudoti slapukus, pradėdami naudoti mūsų tinklalapius Jūs sutinkate su šių slapukų naudojimu. Dauguma naršyklių yra nustatytos taip, kad jos leidžia visus slapukus. Tačiau Jūs turite galimybę nustatyti savo naršyklę taip, kad prieš įrašant slapukai būtų parodyti, leisti arba atmesti tik tam tikrus slapukus arba neleisti slapukų visiškai.

Mes atkreipiame dėmesį, kad tokie nuostatų pakeitimai visada susiję tik su konkrečia naršykle. Jei naudojate įvairias naršykles arba pakeičiate galinį įrenginį, nuostatas reikia pakeisti iš naujo. Be to, slapukus Jūs galite bet kada iš savo atminties įtaiso pašalinti. Informacijos apie slapukų nuostatas, jų keitimą ir slapukų pašalinimą ieškokite prie savo interneto naršyklės pagalbos funkcijų.

Toliau rasite dažniausiai naudojamų slapukų rūšių sąrašą ir jų naudojimo paskirtį.

 

Sesijos slapukai
Kai Jūs aktyviai lankote mūsų svetainę, Jūsų kompiuterio atmintyje laikinai įrašomas sesijos slapukas, kuriame išsaugomas sesijos identifikatorius tam, kad, pvz., Jums nereikėtų kiekvieną kartą iš naujo prisijungti, kai perjungiate kitą puslapį. Sesijos slapukai pašalinami atsijungiant arba tampa nebegaliojantys, kai automatiškai užsibaigia Jūsų sesijos laikas.

 

Nuolatiniai arba protokolo slapukai   
Nuolatiniu arba protokolo slapuku Jūsų kompiuteryje numatytam galiojimo data apribotam laikotarpiui įrašomas failas. Apsilankius Jums kitą kartą, pagal šiuos slapukus tinklalapiai atsimena visą Jūsų informaciją ir nuostatas. Todėl prieiga yra greitesnė ir patogesnė, nes, pvz., Jums nereikia vėl nustatinėti mūsų portalo kalbos. Pasibaigus galiojimo datai slapukas automatiškai pašalinamas, Jums apsilankius tinklalapyje, kuris jį sugeneravo.

 

Lankomos svetainės slapukai
Juos įrašo pati svetainė (tas pats domenas, kaip ir nurodyta naršyklės adreso eilutėje) ir juos perskaityti gali tik ši svetainė. Šie slapukai paprastai naudojami informacijai įrašyti (pvz., Jūsų nuostatas), kuri bus naudojama Jūsų kito apsilankymo svetainėje metu. 

 

Svetimas slapukas
Svetimi slapukai yra kitų nei svetainės paslaugų teikėjų. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui, informacijai reklamos sumetimais rinkti, specialiam turiniui naudotojui pateikti arba interneto statistikos sumetimais.

e) „Google Analytics“

Mūsų svetainė naudoja „Google Analytics“, firmos „Google Inc.“ („Google“) saityno analitikos tarnybą. „Google Analytics“ taip pat naudoja slapukus. Tai yra ir pačios „Google“ slapukai („Google Analytics“ slapukai), ir taip vadinami svetimi slapukai („DoubleClick“ slapukai). Šių slapukų generuojama informacija apie tai, kaip Jūs naudojate šią svetainę (įskaitant ir Jūsų IP adresą), perduodama į „Google, Inc.“ serverį JAV ir ten įrašoma. „Google“ naudos šią informaciją, kad galėtų mums išanalizuoti, kaip Jūs naudojatės svetaine, kad sudarytų mums ataskaitas apie veiksmus svetainėje ir teiktų kitas su svetainės ir interneto naudojimu susijusias paslaugas, ypač vaizdinės reklamos funkcijas, tokias kaip remarketingas, pranešimai apie tiražą „Google“ vaizdinės reklamos tinkle, „DoubleClick Campaign Manager“ integraciją arba „Google Analytics“ pranešimus apie rezultatus pagal demografinius požymius ir interesus. Tai pat „Google“ gali perduoti šią informaciją tretiesiems asmenims, jeigu tai numatyta įstatymuose arba jeigu tretieji asmenys tvarko šiuos duomenis „Google“ pavedimu. „Google“ jokiu būdu nesusies Jūsų IP adreso su kitais „Google“ duomenimis. 

Naudodami šią svetainę, Jūs duodate sutikimą, kad apie Jus surinkti duomenys būtų „Google“ tvarkomi pirmiau aprašytu būdu ir pirmiau nurodytu tikslu. Mes norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad duomenų apsaugai pagerinti mūsų svetainė naudoja „Google Analytics“ su plėtiniu „anonymizeIp()“. Todėl IP adresai fiksuojami ir toliau tvarkomi tik sutrumpinti. Taigi, analizuojant mūsų svetainės naudojimą, tiesioginis susiejimas su asmeniu neįmanomas. Jūs galite uždrausti įrašyti „Google Analytics“ slapukus savo naršyklės plėtiniuose. Taip Jūs galite pasinaudoti savo teise ateičiai užginčyti „Google Analytics“ vykdomą duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą. Tam Jūs galite įdiegti „Google Analytics“ išaktyvinimo papildinį naršyklei. Taip Jūs neleisite „Google Analytics“ įrašyti informacijos apie Jūsų apsilankymus svetainėje. 

Daugiau informacijos bei nuorodas, kaip atsisiųsti ir įdiegti šį išaktyvinimo papildinį, rasite adresu tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vietoj to ir papildomai mobiliųjų įrenginių naudotojai gali naudoti atsisakymo („opt uot“) slapuką. Jums pasinaudojus šia nuoroda, įrašomas slapukas ir „Google Analytics“ Jūsų duomenų nebefiksuoja. Spustelėkite čia, jei norite, kad „Google Analytics“ Jūsų duomenų nefiksuotų.

Jūs galite išaktyvinti „Google Analytics“ vaizdinę reklamą ir pritaikyti skelbimus „Google“ vaizdinės reklamos tinkle, iškvietę skelbimų nuostatas: https://www.google.de/settings/ads.

f) „Google Doubleclick“

„Doubleclick by Google“ yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“) paslauga. „Doubleclick by Google“ naudoja slapukus, kad galėtų Jums pateikti Jums įdomius reklaminius skelbimus. Tam Jūsų naršyklei priskiriamas pseudoniminis identifikacijos numeris (ID), kad būtų galima patikrinti, kokie skelbimai buvo parodyti Jūsų naršyklėje ir kokie skelbimai buvo iškviesti. Slapukuose nėra asmens informacijos. „DoubleClick“ slapukų naudojimas suteikia „Google“ ir jos partnerių tinklalapiams tik galimybę įjungti skelbimus ankstesnių apsilankymų mūsų arba kituose tinklalapiuose internete pagrindu. Slapukų generuojamą informaciją „Google“ perduoda į serverį JAV ir ten ji įrašoma. Tretiesiems asmenims duomenis „Google“ perduoda tik, jei to reikalauja įstatymai arba pagal sutartį su duomenų tvarkytoju. „Google“ jokiu būdu nesusies Jūsų duomenų su kitais „Google“ surinktais duomenimis. 

Naudodami mūsų tinklalapius Jūs duodate sutikimą, kad apie Jus surinkti duomenys būtų „Google“ tvarkomi pirmiau aprašytu duomenų tvarkymo būdu ir pirmiau nurodytu tikslu. Jūs galite neleisti įrašyti slapukų, atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą; tačiau mes atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tokiu atveju Jūs galimai negalėsite visa apimtimi naudotis visomis mūsų tinklalapių funkcijomis. Be to, Jūs galite neleisti „Google“ rinkti duomenų, kuriuos generuoja slapukai ir kurie yra susiję su Jūsų naudojimusi tinklalapiais, ir tvarkyti šių duomenų „Google“, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, kurį galite rasti spustelėję nuorodą punkte „„DoubleClick“ išaktyvinimo papildinys“. Vietoj to Jūs galite išaktyvinti „DoubleClick“ slapukus „Digital Advertising Alliance“ puslapyje pagal šią nuorodą.

g) „Google reCaptcha“

Saugumo sumetimais šis puslapis naudoja „reCaptcha“, „Google Inc.“,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“) tarnybą. Ši tarnyba nustato, ar įrašus interneto formuliare daro žmogus, ar piktnaudžiaujant vyksta automatizuotas, mašininis apdorojimas. Tam „Google“ perduodamas Jūsų prieš tai sutrumpintas IP adresas ir, jei reikia, kiti tarnybai reikalingi duomenys. Tik išskirtinais atvejais į „Google“ serverį JAV perduodamas ir ten sutrumpinamas pilnas IP adresas. „reCaptcha“ metu Jūsų naršyklės perduoti duomenys nesusiejami su kitais „Google“ duomenimis. Daugiau informacijos apie „Google“ duomenų apsaugos direktyvas rasite adresu: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

h) „GeoLite2“ ir „GeoIP2“ duomenų banko naudojimas geolokacijai

Naudojimu pagrįsta internetinė reklama, dar vadinama tiksline reklama, leidžia reklamos įmonėms priskirti naudotoją tam tikrai tikslinei grupei, kuriai skiriama speciali reklama. Pasitelkiant šią informaciją naudotojui galima rodyti reklamą pagal poreikius. 

Šiuo tikslu anonimizuoti duomenys renkami ir saugomi mūsų svetainėje, naudojant „QUISMA Media Platform“ (QMP), kurią teikia „QUISMA GmbH“, Rosenheimer Straße 145d, 81671 Miunchenas. Jums apsilankius mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje įrašomas slapukas. Čia fiksuojami Jūsų veiksmai Jūsų aplankytose svetainėse (pvz., naršymo elgsena, interneto pasiūlymų antriniai puslapiai, spustelėtos reklamjuostės ir t. t.). Iš šių duomenų su pseudonimu sudaromi naudotojų profiliai, iš kurių negalima spręsti apie Jūsų asmenį, taigi negalima ir nustatyti asmens tapatybės. 

Tada, Jums apsilankius kitose svetainėse, kurių operatoriai bendradarbiauja su „QUISMA GmbH“ arba jų partneriais, Jums gali būti pateikta tikslinė reklama su Jus dominančiu turiniu. 

Pirmiau aprašyta procedūra yra taip vadinamas retargetingas, kuris suteikia slapukui su atitinkama informacija galimybę anonimiškai atpažinti Jūsų naršyklę ir taip atitinkamai vėl kreiptis į Jus kitose svetainėse. 

Daugiau informacijos apie tam naudojamas technologijas ir duomenų apsaugą rasite pagal nuorodą: privacy.quisma.com/datenschutz/

Mūsų įgaliota „QUISMA GmbH“ yra „IAB Europe“ narys ir įsipareigojusi laikytis jos standartų. Adresu www.youronlinechoices.com/de/ rasite visą svarbią informaciją apie šį laisvanorišką įsipareigojimą. 

Jūs galite bet kuriuo metu ateičiai užginčyti duomenų rinkimą ir saugojimą pagal toliau pateiktą nuorodą: privacy.quisma.com/cookies/

i) „Salesforce Marketing Cloud“

ƒ„Salesforce Marketing Cloud“ mes naudojame savo elektroninio pašto naujienlaiškio paslaugai, įėjimo tinklalapiams pateikti bei formuliarams, per kuriuos Jūs galite susisiekti su mumis, pasiūlyti. Pasitelkiant vizualizaciją, stebėjimą ir kliento potyrių valdymą realiuoju laiku, galimos personalizuotos kliento patirtys („Customer Journey“). Be to, čia vienintelėje centrinėje platformoje renkami ir valdomi duomenys iš pačių įvairiausių šaltinių. „Salesforce Marketing Cloud“ yra „salesforce.com inc.“, Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, JAV programinė įranga, Vokietijoje atstovaujama įmonės: „Salesforce.com Germany GmbH“, Erika-Mann-Str. 63, 80636 München, Vokietija. „Salesforce“ duomenų apsaugos nuostatas galite pasižiūrėti čia: www.salesforce.com/de/company/privacy/

j) IP API

IP geolokacijai mes naudojame teikėją IP API. Taip pagal IP adresą galima nustatyti geografinę galinio įrenginio, pavyzdžiui, nešiojamojo kompiuterio arba mobiliojo telefono, padėtį. Ši paslauga suteikia mums galimybę pasiūlyti Jums Jūsų šaliai pritaikytą produktų paketą. IP API yra „Artia International S.R.L.“, VAT RO29237219 | Reg. J40/12390/2011, Buchareštas, Rumunija, paslauga. IP API duomenų apsaugos nuostatas galite pasižiūrėti čia: https://ip-api.com/docs/legal

k) Vaizdo įrašų įtraukimas

„Youtube“

Šioje svetainėje naudojamas ir „Youtube“ turinys. „Youtube“ teikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“).

Kad rodant vaizdo įrašą nebūtų įrašomi sekimo slapukai, Jūs galite neleisti jų įrašyti, atitinkamai nustatydami savo naršyklę.

Apie duomenų rinkimo tikslą ir apimtį bei tolesnį teikėjo duomenų tvarkymą ir naudojimą bei Jūsų su tuo susijusias teises ir nuostatų savo privatumui apsaugoti galimybes skaitykite duomenų apsaugos informacijoje adresu www.youtube.com/static.

5. Asmens duomenų naudojimo tikslo apribojimo principas

Jūsų asmens duomenys naudojami tik tam tikslui, kuriam Jūs šiuos duomenis mums davėte. ­

6. Teisinis tvarkymo pagrindas

Teisinis Jūsų asmens duomenų naudojimo ir saugojimo pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES BDAR) 7 str. bei Vokietijos Telemedijų įstatymo (TMG) 13 str. 2 dalį. Mes tvarkome Jūsų aprašo ir naudojimo duomenis remdamiesi ir laikydamiesi TMG 14 ir 15 str. nuostatų, kurios yra teisinė pareiga ES BDAR 6 str. 1 d. c raidės prasme, kurios mes turime laikytis kaip tinklalapių operatorius.

7. Asmens duomenų perdavimas

Naudojant pristatytas funkcijas, Jūsų duomenis gali matyti ir subjektai, esantys trečiosiose šalyse, nepriklausančiose Europos Ekonominei Erdvei (EEE). Šiose šalyse gali būti nepakankamas duomenų apsaugos lygis, nes ES Komisija nepriima sprendimo dėl tinkamumo ir nėra kitų tinkamų garantijų Jūsų asmens duomenims apsaugoti. 

Jūsų duomenys į šias trečiąsias šalis perduodami remiantis Jūsų sutikimu pagal ES BDAR 7 str. ir TMG 13 str. 2 d. arba remiantis ES BDAR 49 str. 1 d. numatytomis išimtimis, kurios pradedamos taikyti aktyvinus atitinkamą funkciją.

Jūsų duomenis taip pat gali peržiūrėti susijusios įmonės iš TBDS bei išoriniai paslaugų teikėjai, kurie pateikia naudojimui šią svetainę ir su ja susijusias sistemas bei eksploatuoja ją techniškai. Siekiant užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį, su šiomis įmonėmis buvo sudarytos duomenų apsaugos sutartys. 

Perdavimas valstybės įstaigoms ir institucijoms vyksta tik laikantis privalomų nacionalinių teisės aktų. 

8. Duomenų saugojimas ir šalinimas

Duomenys, susiję su Jūsų apsilankymu mūsų svetainėje (žr. 1 ir 2a punktus), saugomi dvejus metus, skaičiuojant nuo tada, kai atidarėte mūsų svetainę.

Kiti asmens duomenys saugomi tol, kol pats atsijungsite arba mums pranešite, kad nebenorite naudotis atitinkama Jūsų naudojama funkcija. 

Kitoks saugojimas vykdomas tik tuo atveju, jei yra teisiniai ar sutartiniai saugojimo reikalavimai.

9. Jūsų teisės

Be teisės gauti informaciją apie su Jumis susijusius duomenis ir ištaisyti Jūsų duomenis, Jūs taip pat, jei tam neprieštarauja joks teisinis reglamentavimas, turite teisę į tai, kad Jūsų duomenys būtų pašalinti arba užblokuoti, taip pat turite teisę užginčyti savo duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą. 

Kadangi mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis remdamiesi Jūsų sutikimu, Jūs taip pat turite teisę atšaukti duotą sutikimą. Jūsų atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto Jūsų sutikimu, teisėtumui iki atšaukimo.

Jei būtina, prieš tvarkydami Jūsų paraiškas turime patvirtinti Jūsų tapatybę. 

Jei, nepaisant mūsų pastangų užtikrinti, kad duomenys būtų teisingi ir atnaujinti, būtų saugoma neteisinga informacija, mes ją ištaisysime gavę atitinkamą nurodymą.

Turint pretenzijų galima kreiptis į duomenų apsaugos kontrolės instituciją.

10. Saugumas

Jūsų duomenis TBDS saugo naudodama technines ir organizacines saugumo priemones, skirtas užkirsti kelią atsitiktiniam arba tyčiniam manipuliavimui, praradimui, sunaikinimui ar pašalinių asmenų prieigai. Mūsų saugumo priemonės, tokios kaip duomenų šifravimas, yra nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į technologinę pažangą.

11. Nuorodos į kitų teikėjų svetaines

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų teikėjų svetaines. Nuorodų įrašymo metu TBDS buvo įsitikinusi, kad tiesiogiai susietuose puslapiuose nėra neteisėto turinio. Tačiau TBDS neturi įtakos susietų puslapių turiniui ir negali jų nuolat tikrinti. Todėl TBDS neprisiima jokios atsakomybės už susietų puslapių, kurie buvo pakeisti po nuorodos įrašymo, turinį. Ši duomenų apsaugos deklaracija netaikoma susietoms kitų teikėjų svetainėms.

12. Apribojimas

Siekdama tinkamai reaguoti į nuolatinį interneto vystymąsi, TBDS gali, laikydamasi teisinių duomenų apsaugos reikalavimų, bet kada pritaikyti šią duomenų apsaugos deklaraciją.

Parengimo data: 2021 m. gegužė. V2.