„MAN eManager M“ paslaugų aprašymas

Bendroji informacija

„MAN eManager M“ suteikia Naudotojui galimybę išsamiai analizuoti savo akumuliatorių baterijų elektrą naudojančių transporto priemonių įkrovimo ir iškrovimo procesus, susijusius su akumuliatorių baterija ir energijos sąnaudomis.

Skirtuke „Apžvalga“ Naudotojui pateikiama ne tik jo transporto priemonių įkrovos būsenos suvestinė ir kokie yra artimiausi kiti išvykimo laikai, bet čia jis gali taip pat ir pagal juostines diagramas analizuoti atskirų arba ir kelių transporto priemonių sąnaudų ir rekuperacijos vertes.

Skirtuke „Archyvas“ Naudotojas gali pasirinkti akumuliatorių baterijos arba sąnaudų istoriją ir pasižiūrėti tam tikro laikotarpio ir parinktų transporto priemonių įkrovimo ir iškrovimo procesus.

Akumuliatorių baterijos istorijoje pateikiama visa akumuliatorių baterijai svarbi informacija, pavyzdžiui, įkrovimo ir iškrovimo srovės, akumuliatorių baterijos įtampa, įkrovimo klaidos ir kai kurios kitos naudingos vertės, padedančios analizuoti akumuliatorių baterijos veikseną. Archyvas suteikia visišką aiškumą dėl akumuliatorių baterijos veiksenos ir galimų pokyčių bėgant laikui.  
Sąnaudų istorijoje Naudotojas gali pamatyti energijos sąnaudų santykį tarp pavaros, oro kondicionavimo ir šalutinių vartotojų. Lauko temperatūra yra įrašoma, todėl lengva interpretuoti oro kondicionavimo sąnaudų vertes ir jas sumažinti naudojant transporto priemones ateityje, oro kondicionavimą naudojant tikslingai. Sąnaudų analizėje lygiagrečiai pateikiama ir rekuperacijos galia. Pasitelkiant rekuperaciją galima gerokai padidinti transporto priemonės likusį nuvažiuojamą atstumą ir energiją naudoti efektyviau.

Be istorijos įvertinimų, „MAN eManager M“ taip pat siūlo daugiau transporto priemonės įkrovimo tvarkybos funkcijų (palyginti su „MAN eManager S“). Akumuliatorių baterijos įkrovos būsena % ir likęs akumuliatorių baterijos pajėgumas km papildytas rodmeniu kWh. Papildomai rodoma, kurios transporto priemonės šiuo metu važiuoja, taigi turėtų būti trasoje, ir kurios nevažiuoja. Taip Naudotojas bet kuriuo metu gali stebėti visą savo automobilių parką ir tiksliai žinoti, kokia yra kiekvienos transporto priemonės įkrovos ir kokia akumuliatorių baterijos įkrovos būsena bei kurios iš šių transporto priemonių šiuo metu važiuoja.

„MAN eManager M“ galima užsakyti autobusui „MAN Lion’s City E“.
Kad paslauga pradėtų galioti, būtina, kad transporto priemonė būtų pasiekiama radijo ryšiu reikiamai konfigūracijai atlikti.

Paslaugų apžvalga

Sėkmingai baigus „MAN eManager M“ aktyvinimo procesą, „MAN Lion’s City E“ galima naudotis toliau nurodytomis „MAN eManager M“ paslaugomis.

Transporto priemonės duomenys istorijoje yra prieinami kiekvienai transporto priemonei tik nuo atitinkamos paslaugos užsakymo dienos. Istorija išlieka daugiausia iki 12 pastarųjų mėnesių.

Funkcionalumas / duomenys

„MAN Lion’s City E“

Įvertinimo diagramos skirtuke „Apžvalga“

 • Sąnaudos vertės bendrai, pavarai, šalutiniams vartotojams ir oro kondicionavimui, kWh
 • Rekuperacijos vertės
 • Nuvažiuotas atstumas, km

Naudotojas gali pasirinkti, kad būtų rodoma vienos arba kelių transporto priemonių diagrama nuo trumpiausiai vienos dienos iki ilgiausiai 12 mėnesių laikotarpiui

X

Aukštos įtampos akumuliatorių baterijos įkrovimo ir iškrovimo procesų istorija (skirtukas „Archyvas“)

 • Įkrovimo / iškrovimo proceso trukmė
 • Įkrovimo klaidų ir vėlavimo rodmuo archyve
 • Aukštos įtampos akumuliatorių baterijos pajėgumas  km (kWh) ir aukštos įtampos akumuliatorių baterijos įkrovos būsena % atitinkamo proceso pradžioje
 • Įkrautos / iškrautos energijos kiekis, kWh
 • Įkrovimo ir iškrovimo srovės amperais (vidurkis, min., maks.)
 • Aukštos įtampos akumuliatorių baterijos įtampa voltais (vidurkis, min., maks.)

Naudotojas gali pasirinkti, kad būtų rodoma vienos arba kelių transporto priemonių akumuliatorių baterijos istorija nuo trumpiausiai vienos praeitos dienos iki ilgiausiai 12 praeitų mėnesių laikotarpiui.

X

Įkrovimo ir iškrovimo procesų sąnaudų istorija (skirtukas „Archyvas“)

 • Įkrovimo / iškrovimo proceso trukmė
 • Įkrautos / iškrautos energijos kiekis, kWh
 • Bendros sąnaudos, kWh
 • Pavarai, šalutiniams vartotojams ir oro kondicionavimui sunaudota energija (sąnaudos), kWh
 • Lauko temperatūra, °C (vidurkis, min., maks.)
 • Nuvažiuotas atstumas iškrovimo procesams, km

Naudotojas gali pasirinkti, kad būtų rodoma vienos arba kelių transporto priemonių sąnaudų istorija nuo trumpiausiai vienos praeitos dienos iki ilgiausiai 12 praeitų mėnesių laikotarpiui.

X

Išplėstinė aktuali aukštos įtampos akumuliatorių baterijos informacija

 • Akumuliatorių baterijos pajėgumas, km ir kWh
 • Akumuliatorių baterijos įkrovos būsena, %
 • Važiavimo statusas (transporto priemonė važiuoja maršrutu)

X

Informacija apie duomenų perdavimą

Visi į išplėstinę „MAN eManager M“ funkcijų apimtį įtraukti duomenų taškai į RIO sistemą, kai yra įjungtas uždegimas arba įkrovos režimu, perduodami kas 5 minutes. Rodomos informacijos aktualumą Naudotojas bet kuriuo metu gali įvertinti pasižiūrėdamas lentelėje pateiktą laiko žymą.

Techniniai reikalavimai

Kad galėtumėte naudotis „MAN eManager M“, transporto priemonėse turi būti tokia įranga:

„MAN Lion’s City E“

Naudojamas „RIO Box“ blokas
(jo suteikimas nėra paslaugų BNS sudedamoji dalis)

X

VCM („Vehicle Connectivity Manager“)

X

ePTM („electric Power Train Manager“)

X

Naudotojo darbo vietos įranga:

 • Stalinis kompiuteris (MAN nepateikia) su naujausia operacine sistema ir modernia naujausios versijos naršykle.

Parengimo data: 2022-09-19